مردان و زنان پارانوئیدی افراد بسیار شکاکی هستند که هر چقدر شما وفاداری خود را به آن ها نشان دهید ، باز هم نسبت به شما بی اعتماد هستند . بر اساس مطالعات مشاوره ازدواج از همان آغاز آشنایی نسبت به رفتار های ظریف و نامحسوس که حاکی از عدم اعتماد ، تهمت زنی و موشکافی آزار دهنده در مورد تمایلات و انگیزه هایتان است ، هشیار باشید و اگر که مشخص شود شما با فردی پارانوئید در رابطه هستید ، به احتمال زیاد باید رابطه ی خود را پایان دهید زیرا احتمال لذت بردن بسیار کم است و از آن جایی که عواطف یک فرد پارانوئید سالم نیست ، رابطه با چنین فردی خطرات زیادی را به همراه خواهد داشت .

چرا من جذب افراد پارانوئید می شوم ؟

چه مشکلی پیش می آید که فردی با یک پارانوئیدی وارد رابطه می شود و زمانی که رابطه های او را زیر نظر می گیریم می بینیم که این فرد همواره افراد پارانوئید را برای رابطه انتخاب می کند . طبق مطالعات مشاوره خانواده چنین افرادی زمانی که با خودشان به رابطه شان فکر می کنند خواهند دید که طرف مقابلشان او را فردی بد نیت و فریبکار و مشکوک گمان می کنند و فکر می کنند که او وفادار نیست و از اعتماد به او اجتناب می کردند و هر کاری که می کردند ، آثاری از تهدید و توهین می دیدند و نسبت به او کینه می ورزیدند و بدون هیچ دلیلی آشکاری ، با خشم و ناراحتی و کناره جویی از خود واکنش نشان می دهند و فکر می کنند که با کس دیگری رابطه ی جنسی دارد و یا آن که قصد چنین کاری را دارد .

در کنار ظاهر فیزیکی افراد پارانوئید ، این امکان وجود دارد که برخی از ویژگی های رفتاری او سبب جذب شما به سوی او شده باشد ، برخی از ما به سمت افرادی که دارای شخصیتی اسرار آمیز و تودار هستند ، جذب می شویم ، حتی اگر در نهایت چنین رابطه ای برای ما زیان آور باشد . برخی از ما کنجکاو می شویم که بدانیم در زیر ظاهر آرام و اسرار آمیز آن ها چه می گذرد . در برخی از مواقع هم ممکن است که زمانی که ما بفهمیم طرف مقابلمان آسیب دیده ، به منظور کمک بیشتر جذب او شده و در نهایت در کنار او می مانیم . 

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به طور مداوم عاشق افرادی پارانوئید می شوید ، این سوال را از خودتان بپرسید چرا من به مراقبت و کمک افرادی می پردازم که بدبین و شکاک است ؟؟ آیا من در کودکی یاد گرفته ام که در زندگی نقش پرستار را بازی کنم ؟ آیا یکی از والدین من فردی بی ثبات ، الکلی و منزوی بوده است ؟ اگر هر کدام از این پاسخ ها مثبت باشد ، به احتمال زیاد شما به این دلیل جذب چنین فردی شده اید که چون چنین شخصیتی برای شما آشنا است . به عبارتی شما در رابطه ی عاطفی تمایل دارید که به طور مداوم وفاداری خود به او را ثابت کنید . اگر شما به چنین روابطی عادت دارید ، برای رها شدن از این نیاز به پرستاری از فردی متخصص و مشاور روانشناس کمک بگیرید .

برخی از ما ممکن است که دچار این اشتباه شویم که فکر کنیم تمایل شدید محبوب پارانوئید ما به دانستن روابط عشقی ما در گذشته فقط یک کنجکاوی ساده است ولی در حقیقت او می خواهد بداند که اگر شما به محبوب قبلی خود خیانت کردید چه اتفاقی برای او افتاد و سپس هنگامی که محبوب پارانوئید شما بیشتر به کنترل شما می پردازد ، به حساب عشق او می گذارید . خودتان را فریب ندهید ، رفتار او ، در افکار پارانوئید و ترس از خیانت شما ریشه دارد . برخی از افراد حتی زمانی که همسر و یا نامزد آن ها به طور مداوم به آن ها تلفن می کند و یا در کوچه و خیابان به تعقیب می پردازد آن را به عشق نسبت می دهند ولی این در خالی است که او به شما اعتماد ندارد و شما خود را گرفتار رابطه ای خطرناک کرده اید . 

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره زمانی که فردی سالم با فردی وارد رابطه می شود و در آن رابطه باقی می ماند ، ممکن است گمان کند که در صورت ترک او در حقش بدی کرده است و از این بابت احساس گناه می کند . چنین چیزی در مورد افرادی که احساس گناه دارند صدق می کند . به این صورت که با اتهامات مداوم فرد پارانوئید به فرد سالم در او احساس گناه ایجاد می شود . و حتی فرد ممکن است به فکر اصلاح خود باشد و یا به خاطر کاری که نکرده معذرت خواهی کند و چنین شرایطی برای فرد سالم بسیار دشوار خواهد بود . افراد پارانوئید ممکن است که برای مدتی رفتار های معقول داشته باشند و فکر می کنید که او بهتر شده است بهبودی های موقت ممکن است این باور را ایجاد کند که مشکل نه از طرف مقابلمان بلکه از خود ما و از محیط سر چشمه می گیرد این باوری است که با گذشت زمان خطا بودنش به اثبات خواهد رسید .