در روابط بین انسان ها به دلیل وجود احساسات و عاطفه ی متفاوت در هر فرد اتفاق های متفاوتی می افتد و در این مطلب می خواهیم بدانیم دلیل این که عشق میان انسان ها پس از مدتی به سردی پیش می رود و به انزجار و دوری تبدیل می شود ، چیست . همانطور که می دانیم در ابتدا خصوصیات همسرمان جالب و دوست داشتنی به نظر می رسد ، اما پس از مدتی تمام کار های او ما را ناراحت و عصبانی می کند . عواملی هستند که باعث می شود عشقمان کمرنگ تر شده و ناگهان رابطه تغییر می کند و بر سر هیچ موضوعی با هم اتفاق نظر نداریم و برای هر مورد کوچک و بزرگ با هم دعوا می کنیم . 

چرا عشق و ازدواج مشکل است ؟

طبق نظر مشاوران کلینیک روانشناسی انتخاب نو عشق همواره احساسات شما را یزرگ تر و قوی تر نشان می دهد و به همین دلیل زمانی که تازه عاشق شده اید ، خوشحال تر ، شاداب تر و سرزنده تر هستید . و تمام احساسات منفی ، برنامه ریزی احساسی و کار های نا تمام مانده از دوران کودکی شما را نیز بزرگ تر و مشکل تر جلوه می دهد . با موضوع عشق بسیاری از زخم ها و درد و رنج های عاطفی به جا مانده از دوران کودکی سریع تر بروز می کنند و این ها در واقع خشم و انزجار سرکوب شده ی قدیمی ، غم و اندوه هایی هستند . مشاور کودکان بیان می کند که کودکی دوران بسیار مهمی می باشد و افراد بر اساس الگو های خود در این دوران و بسیاری از رفتار هایی که از سوی اطرافیان خود داشته اند و سبک تربیتی ريال میزان دلبستگی ، میزان کنترل والدین ، اهمیت محبت و مهربانی در خانواده و بسیاری از موارد دیگر می تواند عواطف و احساسات آن ها در بزرگسالی را تعیین کند و همچنین احساسات منفی به جا مانده از آن دوران همگی در آینده ی فرد نقش دارند که از ورود دیگران به این دنیای درونی خود جلوگیری می کنیم . زمانی که عاشق می شویم اما در های قلب خود را به سوی همسرمان باز می کنیم و برای نخستین بار احساس امنیت می کنیم و دست از موانع خود بر می داریم . هر چه قدر که به همسر خود نزدیک تر می شویم و احساس صمیمیت بیشتری می کنیم زخم ها ، رنجش ها و اندوه ها و خشم ها و انزجار های بیشتری در ما زنده می شود . مورد دیگر این است که احساسات سرکوب شده ی قدیمی به طور مجدد در شما زنده می شود و چنان چه که در گذشته به کسی عشق ورزیده و پس از آن صدمه دیده اید ، بار بعد نیز که عاشق می شوید رنجش ها و خاطرات تلخ آن ایام به سراغتان می آید . در واقع آن چه در روابط اتفاق می افتد همین است . اگر در کودکی یا بزرگسالی عاشق شده و پس از آن آسیب دیده باشید بار دوم که عاشق شوید حتی چنانچه ازدواج فوق العاده داشته باشید ، احساسات و عواطف نا خوشایند قدیمی در شما دوباره ظاهر می شوند تا این بار آن ها تخلیه شده و التیام شوند . و این همان امری است که باعث می شود به همسرتان بیش از حد واکنش نشان دهید . به عبارتی احساسات و واکنش های نا مناسب و افراطی ما را به هنگام مواجهه با مسائلی بسیار ساده و پیش پا افتاده توضیح می دهد . اگر شناخت کافی نداشته باشید ، روابط می تواند به درد های شما بیفزاید و شرایط بدتری را ایجاد کند .

می توانیم بگوییم که بر قراری رابطه ی صمیمی با فرد دیگر تمام احساسات سرکوب شده و قدیمی  ، درد و رنج های دوران کودکی ، خشم های سرکوب شده ، احساس نخواستنی بودن و ... زنده می شوند . وقتی عاشق می شوید کسی را می یابید که شما را با تمامی این مسائل بپذیرد و هرگز ترکتان نکند . به همین دلیل ممکن است هر چه به همسر خود نزدیک تر شوید سوء تفاهم ها و تنش های بیشتری را تجربه کنید . شناخت کافی نداشتن از این موضوع در ازدواج می تواند موجب تخریب ازدواج شده و طلاق را به همراه داشته باشد زیرا که نا خود آگاه همسرتان را سر خورده و مایوس می کنید و این نکته مهم است و اگر به درستی مدیریت نشوند ازدواج با سختی های بیشتری مواجه خواهد شد . 

تا زمانی که درک و آگاهی و شناخت درباره عشق و روابط ندارید ممکن است بهترین روابط که سر راهتان قرار می گیرد خراب شوند . می توان گفت که اکثر زوجین با چنین شرایطی مواجه می شوند و آن چه که درست است کسب شناخت و آگاهی کافی می باشد و از روش هایی که فرایند التیام را ساده تر و سریع تر می کنند مهارت لازم را کسب کنیم . 

 چگونه ازدواج سالم و موفقی داشته باشیم ؟

مشاوره زوجین نشان می دهد که نخستین قدم برای داشتن ازدواجی موفق و سالم شناخت کافی خود و احساسات خودمان می باشد و باید به آن ها تسلط کافی داشته باشیم . با این روش زخم ها و لطمه هایی که باعث ایجاد مشکلات و برخورد های فعلی ازدواج ما هستند را کنترل می کنیم . مورد دیگر عادت ها و الگو های رفتاری نا سالم و مخربی هستند که تکرار آن ها وضعیت را دشوار تر می کند . کاهش این عادات اشتباه و جایگزین کردن الگو های رفتاری سالم شرابط بهتری را ایجاد می کند .