اگر که با فردی فاقد قدرت تصمیم گیری در امور روزمره بدون اظهار نظر و کسب اطمینان از سوی شما و دیگران در ارتباط هستید و بر اساس مطالعات مطب مشاور همچنین نیاز دارد که مسئولیت بیشتر حیطه های مهم زندگی خود را به عهده شما یا دیگران بگذارد و به خاطر ترس از طرد شد و تنهایی، از مخالفت با دیگران و اظهار نظر شخصی خود اجتناب می کند. به خاطر فقدان اعتماد نسبت به توانایی و قدرت ارزیابی خود، دشواری زیادی در شروع به انجام کاری و یا به اتمام رساندن آن دارد.  حمایت از سوی دیگران برای این افراد بسیار مهم است و ممکن است کارهایی انجام دهد که در نظرش خوشایند نیست. زمانی که تنهاست احساس ناراحتی و درماندگی می کند و از این که نتواند از خودش مراقبت کند بسیار هراس دارد و می ترسد که نتواند از خودش مراقبت کند.


رابطه عاطفی با افراد وابسته بسیار دشوار و جدایی از آن ها نیز سخت است.

چرا جذب افراد وابسته می شویم؟

رابطه عاطفی با فرد وابسته به این معناست که شما با فردی وارد رابطه شده اید که بدون کسب راهنمایی از دیگران تصمیم گیری برایش دشوار است و نیازمند آن است که دیگران مسئولیت همه حیطه های زندگی او را به عهده بگیرند و به خاطر ترس از تنها شدن با دیگران زیاد مخالفت نمی کند و شروع کارهای مهم برایش دشوار است و هنگام تنهایی احساس ناراحتی و درماندگی می کند و زمانی که رابطه اش تمام می شود به سرعت دنبال رابطه ای جدید می رود و می ترسد که نتواند از خودش مراقبت کند. 

ولی حالا می خواهیم بدانیم که شما چرا وارد رابطه با چنین فردی می شوید؟ اگر رابطه کنونی شما با یک فرد وابسته چیزی است که تازگی دارد و در گذشته هیچ گاه با فردی وابسته ئارد رابطه نشده اید، به نظر می رسد که در شما ایرادی نیست و شاید شما عاشق چیزهای دیگر در او شده اید. اما برخی از افراد، اگر نگاه دقیقی به زندگی خود بیندازند متوجه می شوند که در گذشته بار ها و بار ها با افرادی وابسته وارد رابطه شده اند. اگر شما به این دسته از افراد جذب می شوید، باید به تزیه و تحلیل این موضوع بپردازید.

بزرگ ترین عامل در جذب مکرر افراد به رابطه عاطفی با افراد وابسته، نیاز آن ها به مراقبت و حمایت از دیگران است. برخی از ما تمایل داریم که به دنبال افراد وابسته بگردیم و از آن ها مراقبت کنیم. و در واقع ما با دیدن فرد وابسته ای که در ارتباط با ما به دنبال کسب امنیت و راحتی و اطمینان است به نا بر تمایل عمیق درونی خود تحریک می شویم که نیازهای آن ها را برآورده سازیم . شاید شما در همان دوران کودکی، شروع به مراقبت مراقبت و حمایت از والدین ، خواهران و برادران و یا دیگر افراد حاضر در محیط زندگی کرده اید و در قبال آن تشویق شده اید و پاداشی گرفته اید. و به همین دلیل در دوران بزرگسالی چنین رفتاری را در رابطه با افراد دیگر از جمله شریک عاطفی تان ادامه می دهید. 

بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده همچنین برخی از افراد هستند که نحوه رفتار افراد وابسته را جذاب و دوست داشتنی می یابند و شاید والد جنس مخالف شما دارای چنین رفتارهایی بوده است و یا شاید همواره جذب ویژگی دوست داشتنی فردی می شده اید که از عزت نفس پایینی برخوردار بوده است و با تکرار این الگو حالا نیز با افرادی رابطه عاطفی برقرار می کنید که از وابستگی جدی و مزمن به دیگران رنج می برند.

بار ها اتفاق می افتد که ما نیاز شدیدی به کسب تایید از دیگران داریم، و یکی پس از دیگری وارد رابطه عاطفی با افراد وابسته می شویم زیرا این نوع افراد معمولا تمام توجه و انرژی خود را صرف فردی می کنند که به تازگی با او وارد رابطه عاطفی شده اند. 

و همچنین ممکن است که مایل به ماندن در رابطه ای هستید که در آن احساس کنترل و قدرت بیشتری می کنید زیرا فرد وابسته معمولا برای آن که شما را در حیطه ی رابطه با خود نگه دارد از اناجام هیچ کاری به شما فروگذاری نمی کند. ولی با وجود این ممکن است که آنچه که برایتان لذت بخش و خوشایند بود بسیار خسته کننده و محدود کننده می شود.

مورد دیگر که می توان اشاره کرد ترس است. برخی از ما به شدت از شکستن دل فردی که روحیه ضعیفی و نیازمندی دارد هراس داریم. و هر موقع که می خواهیم رابطه مان را با او پایان دهیم با دیدن اندوه شدید طرف مقابلمان به شدت ناراحت می شویم و در نتیجه خودمان را متقاعد می کنیم که شرایط آن قدر هم فکر می کنیم بد نیست. و یا این که فکر می کند که اگر رابطه با او را تمام کند از احساس گناه نمی تواند زندگی کند. خودتان زمانی که از چنین فردی جدا می شوید باید خودتان را برای گریه کردن ها، زنگ های مکرر و ناراحتی های افراطی آماده کنید و اگر واقعا قصد جدی دارید نباید از تصمیم خود صرف نظر کنید و در تصمیم خود جدی باشید و برای مدتی برای شرایط سخت آماده باشید.

اگر شما قصد دارید که همچنان در رابطه با محبوب وابسته خود باقی بمانید، به طور حتمی گاه به فکر درمان می افتید و مشاوره با فردی متخصص می تواند در شکل گیری مهارت های لازم برای یک رابطه سالم موثر واقع شود. افراد وابسته از افراد مبتلا به اختلال شخصیت های دیگر انگیزه بیشتری برای تغییر از خودشان نشان می دهند. طرف مقابل شما خودش می داند که رابطخ اش به خوبی پیش نمی رود و مضطرب و ناراحت است. در نتیجه ممکن است خودشان به اقدان درمان کرده و سبک ارتباطی خود را تغییر دهد و احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مرکز مشاوره ازدواج در ارتباط باشید.