زمانی که نواقص شما آشکار می شوند، شرمندگی را در وجودتان احساس خواهید کرد . برای اجتناب از این احساس شرمندگی و برای پنهان نگه داشتن نقص خود دست به هر کاری می زنید. افرادی که درگیر با تله نقص داشتن هستند هر چند که این افراد در ظاهر بسیار متفاوت به نظر می رسند هر کدام از آن ها به گونه ای متفاوت با احساس شرمندگی رو به رو می شوند. برخی دچار فقدان اعتماد به نفس می شوند و برخی دیگر عادی به نظر می رسند و برخی آن چنان خوب به نظر می رسند که درگیر شدن با آن دور از انتظار به نظر می رسد.

ممکن است بدون این که دلیلش را بدانید ، احساسی مبهم و دائمی از نارضایتی داشته باشید و درک نمی کنید که غمگین بودن و افسردگی شما از دیدگاه منفی شما نسبت به خودتان می آید. احساس عصبانیت و بی ارزشی از خود، بخش اساسی از افسردگی است. شاید احساس کنید که تمام زندگی خود را افسرده بودید و درجه پایینی از اندوه، در ناخودآگاه و بطن زندگی شما وجود دارد. 

چرا درگیر با تله  نقص داشتن می شویم؟

از دلایل مهم درگیر شدن با این تله می توان به مواردی اشاره کرد که شخصی در خانواده شما به شدت منتقد و حق طلب بوده و یا شما را تنبیه کرده است. و احساس می کردید که رفتار و گفتارتان مورد انتقاد و مجازات واقع شده اند و یا این که توسط پدر یا مادر و یا هر دو طرد شده و با بی مهری مواجه شده اید و توسط یکی از اعضای خانواده تان مورد تجاوز جنسی و یا احساسی قرار گرفته اید و برای هر هر مشکلی که در خانواده به وجود می آمده، سرزنش می شدید و والدین شما همواره به شما گفته اند که بد هستید و بی ارزش هستید و به شکل نا محدود با خواهر و برادرتان مقایسه شده اید و یا این که پدر و مادرتان شما را ترک کرده و شما خودتان را سرزنش می کنید. تله نقص داشتن با احساس دوست داشته نشدن و مورد احترام نبودن در کودکی همراه است و همچنین شما همواره از سوی پدر و مادرتان مورد طرد قرار گرفته اید. این احساس بی لیقاتی برای دریافت و ابراز عشق است و آنقدر احساس نقص می کنید که حتی والدین شما نمی توانند شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند. احساس شرمساری در دوران کودکی به شما تسلط پیدا کرده است و هر بار که نقص شما نمایان شده است، احساس شرمساری کرده اید و این در وجود شما ریشه کرده است. برای رهایی از ای شرایط نوبت مشاوره ازدواج و فردی را فراموش نکنید.

در روابط چه نشانه های خطری را به همراه دارد؟

ممکن است که به دلیل داشتن این تله در وجودتان به کلی از قرار گذاشتن خودداری کنید و به داشت مجموعه از روابط کوتاه یا بلند گرایش داشته باشید و به افرادی گرایش دارید که شما را تحقیر می کنند و یا این که نسبت به شما بد رفتار هستند و یا این که علاقه زیادی به شما ندارند و یا ممکن است که به سوی افرادی جذب شوید که جذاب باشند و حتی اگر بدانید که نمی توانید با آن ها بمانید و با آشنایی با کسانی راحت هستید که نمی خواهند شما را بشناسد و فقط با افرادی قرار می گذارید که از شما پایین تر هستند و شما واقعا آن ها را دوست ندارید و به افرادی جذب می شوید که نمی توانند به شما تعهد دهند یا به طور منظم زمانشان را با شما بگذرانند و وارد روابطی می شوید که در آن شریک خود را تحقیر می کنید و با او بدرفتاری می کنید و یا او را نادیده می گیرید. 

در ارتباطاتتان ممکن است که به طور کلی از روابط طولانی مدت، به رویارویی با تله نقص داشتن بپردازید و ممکن است هیچ رابطه ای نداشته باشید و یا ای که رابطه کوتاه مدت داشته باشید و یا به طور منظم، هم زمان وارد چند رابطه شوید. با اجتناب از تعهد های طولانی مدت مطمئن می شوید که کسی به قدر کافی به شما نزدیک نمی شود تا معایب درونی شما را پیدا کند. یکی دیگر از راه های اجتناب از روابط صمیمانه، وارد شدن با فردی است که خیلی نزدیک و صمیمی نمی شود و با وجود این که قرار ملاقات می گذارید، زندگی را خواهید داشت که در آن به یکدیگر نزدیک نمی شوید. و یا این که ممکن است وارد رابطه با کسی شده باشید که دور از شما زندگی می کند و یا این که مدام در سفر است و راه های زیادی هستند که می توانید با رویارویی از ترس هایتان اجتناب کنید. برای رهایی از این مشکل وقت مشاور خانواده را فراموش نکنید.

تله نقص داشتن باعث بروز چه رفتارهایی در شما می شود؟

به محض این که احساس پذیرفته شدن کنید ، نسبت به شریک خود ایراد می گیرید و رابطه عاشقانه شما از بین می رود و خود واقعی تان را پنهان می کنید و به همین دلیل هیچ وقت احساس نخواهید کرد که شریک زندگی تان شما را می شناسد و شما نسبت به او حسود هستید و رفتار مالکانه دارید و همواره به شکل نادرستی خودتان را با دیگران مقایسه می کنید و در نتیجه احساس بی کفایتی و حسادت می کنید و شما همواره به اطمینان خاطر نیاز دارید که شریک شما همچنان برای شما ارزش قائل می شود و حتی ممکن است در کنار شریک عاطفی تان خود را کوچک کنید و به او اجازه دهید که از شما انتقاد کند و شما را بی ارزش کند و یا با شما بدرفتاری کند و با پذیرش انتقاد های درست مشکل خواهید داشت و حالت دفاعی خواهید گرفت و حتی ممکن است از فرزندان خود نیز به شدت انتقاد کنید و از موارد دیگری که می توان گفت این است که ممکن است در زمان وفقیت احساس وانمود کردن کنید و با شکست در کار و با طرد شدن در روابط خود احساس دلسردی می کنید و با صحبت کردن در جمع به شدت احساس اضطراب می کنید. حتی اگر با فردی وارد رابطه شوید که شما را دوست دارد و شما نیز او را دوست دارید باز هم می تواند خود را به نحوی نشان دهد و ایراد گیر بودن شما می تواند مشکل اساسی باشد و این دردسرهای زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت. در صورتی که بتوانید با درمان خوب و ذرست خود را از این تله ها رها سازید در روابط تان بسیاری از مشکلات را حل خواهید کرد و سلامت روانتان به میزان زیادی بهبود خواهد یافت. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس مراکز روانشناسی تهران در ارتباط باشید.