همسران در ابتدای زندگی مشترکشان به یکدیگر قول وفاداری می دهند که تا اخر عمر با یکدیگر بمانند و چنان چه این وفاداری بنا به هر دلیلی بین زوج ها از بین برود ، خیانت اتفاق افتاده است . خیانت در زندگی مشترک ، ارتباط با جنس مخالف دیگر ، در خارج از چهار چوب خانواده تعریف می شود و استحکام خانواده را متزلزل می کند . حتی در شرایطی که همسر فرد متوجه خیانت او نشود باز هم این آسیب وجود دارد ، زیرا خود فرد می داند که عهد وفا را زیر پا گذاشته است . 

خیانت عاطفی چیست ؟

در این گونه خیانت فرد مشکلات عاطفی خود را بیش از آن که با همسرش در میان بگذارد ، با فرد دیگر در میان می گذارد و در واقع غریبه تکیه گاه عاطفی خواهد بود . این خیانت از راه های مختلف شکل می گیرد از جمله ارتباط اینترنتی که امروزه بسیار رایج شده است . 

مشاوران معروف ایران بیان می کنند که خیانت عاطفی بر اساس نوع رابطه ای که شکل می گیرد ، داراس اقسامی می باشد که عبارت است از رابطه کورکورانه ، تفننی ، مقطعی و انتقام جویانه .

رابطه کورکورانه که در آن فرد به عشق اعتیاد دارد و در واقع به احساسی که در هنگام عاشق شدن به وی دست می دهد که همان افزایش ترشح امفتامین در بدنش است اعتیاد دارد که فرد را غیر منطقی و شیفته می کند . شهوت کورکورانه به فرد است که در آن عشق به صورت وسواسی ، غیر واقعی ، آتشین و بی پروا نمود پیدا می کند . فرد در این رابطه با گذشت زمان پی می برد که آن طور که تصور می کردند یکدیگر را نمی شناسند و با یکدیگر سازگاری و تفاهم ندارند .

رابطه تفننی که بر مبنای دوستی ، تفاهم و مراقبت دو جانبه از یکدیگر شکل می گیرد و به گریختن از وظایف ، مسئولیت ها و فشار های زندگی روزمره و پناه آوردن به یک فرد جدید است . در این رابطه هر دو طرف احساساتی هستند و ممکن است رابطه جنسی داشته باشند و یا هیچ رابطه ی جنسی بر قرار نکنند . 

طبق نظر بهترین روانشناس فردی رابطه مقطعی که در دوران تغییر و تحول و عبور از یک مقطع به مقطع دیگر زندگی فرد به وقوع می پیوندد و میان دو فرد شکل می گیرد که خواهان تجارب غیر جدی ، سرگرم کننده و افزایش دهنده عزت نفس هستند . این روابط بیشتر در زمان رویداد های مثبت مانند ارتقاء مقام ، ترفیع ، پاداش ، یافتن شغل جدید ، فرزند دار شدن و یا نقل مکان به خانه جدید ایجاد شود . در زمان موفقیت در فرد نوعی احساس شایستگی و کفایت پدید می آید که در فرد توقع یک پاداش ویژه را ایجاد می کند . این حالت در زمان های نا خوشایند نیز می تواند به وقوع بپیوندد ، زمانی که فرد خواهان فردی است که قادر است ناکامی ، شکست ، و ناراحتی وی را درک کرده و تسلس خاطر و پشتیبان وی باشد . عمر این رابطه کوتاه و گذرا است و زندگی مشترک فرد را از هم می گسلد .

مشاوره خیانت شوهر و زن نشان می دهد که رابطه انتقام جویانه به این دلیل است که برخی از مردان از زنان و برخی زنان از مردان نفرت دارند و آنان لذت را در آزار دادن ، فریب دادن و بازی دادن دیگران می بینند . آن ها دروغگوی ماهری هستند و قربانیان خود را از انسان های آسیب پذیر ، ساده لوح انتخاب می کنند و وعده های خوشایندی به طرف مقابل می دادند و در انتها چیزی جز ناکامی ، رنجش و تحقیر شدگی برای قربانی باقی نمی گذارند . فرد در ابتدای آشنایی خود را فردی بسیار موفق معرفی می کند و پس از گذشت زمان قربانی را نا امید ، تحقیر و مطیع خود می کند فرد در چنین روابطی از همسر و یا سریک پیشین خود جدا نمی شود . 

دلایل خیانت زنان و مردان چیست ؟

لیست مراکز روان شناسی تهران نشان می دهد که امروزه نوعی بحران در ازدواج جوانان به چشم می خورد و شاید بتوان به نوعی آن را به معنی ناکار آمدی برخی قواعد و هنجار های حاکم بر نهاد ازدواج دانست و بخشی از خیانت ها را به طور غیر مستفیم ناشی از این عامل تلقی کرد . از موراد دیگر می توان به ضعف ساختار گذراندن ائقات فراغت اشاره کرد به عبارتی ضعف در آن باعث می شود که فرد ساعت های فراغت خود را به شناخته شده ترین نیاز بپردازد . وقتی به دلیل ضعف ، فرد نتواند از خردسالی برای ساعت های فراغت خود برنامه ریزی کند ، لاجرم در بزرگسالی ، خود را صرف امور جنسی می کند اوقات فراغت باید به شکل جامعه پسند هیجانات فرد را تخلیه یا او را برای داشتن اوقاتی لذت بخش راهنمایی کند .  شرایط اقتصادی نا مطلوب نیز به خیانت های زناشویی موثر است . در جامعه ای که افراد با انجام وظایف شغلی نمی توانند به سطح مناسبی از رفاه برسند ممکن است که به خیانت های زناشویی پیش بروند . از سایر عوامل رشد خیانت های زناشویی می توان به رشد شهر نشینی ، رشد رسانه های گروهی ، گسترش فضای مجازی ، کمبود فرصت های ازدواج و .. را نام برد . 

از عوامل دیگر می توان به میزان روابط اجتماعی و کیفیت روابط زناشویی ، میزان کنترل اجتماعی ، تجربه خیانت در دوران کودکی ، بر خورد با خیانت ،، هدف از زندگی ، میزان رضایت جنسی در زندگی زناشویی ، میزان رضایت از زندگی ، احساس محرومیت و .... اشاره کرد .