توقع تغییر فرد غم زده به یک فرد شاد و سرزنده ، توهمی است که ریشه در واقعیت ندارد . طبق نظر مشاورین خانواده فرد غم زده دارای الگوهایی بر آمده از تجربه های هیجانی در طول زندگی است و به هر چیز و هر فردی از طریق عینک افسردگی ، یاس و بد بینی نگاه می کند . شاید به مرور زمان متوجه شوید که در روحیه ی شما نیز تاثیر گذاشته و شما را نیز مایوس و بدبین کرده است . 

چرا مجذوب افراد افسرده می شوید ؟

تمایل شما به ایجاد رابطه با یک فرد افسرده به معنای این است که شما مجذوب فردی می شوید که همواره خلق غم زده و نا شادی دارد ، احساس بی کفایتی و بی ارزشی می کند و همواره در حال ارزیابی خود و انتقاد از خود است و شما را مورد ارزیابی و انتقاد شدید قرار می دهد . و بیشتر اوقات در حال نشخوار فکری و نگرانی است و درباره ی همه چیز از جمله شما بد بین است و همواره احساس گناه ، پشیمانی و حسرت می کند . 

طبق گفته ی مشاور قبل ازدواج احتمالا چند صفت برجسته در فرد افسرده وجود دارد که در همان ابتدا شما را مجذوب می کند و مسئولیت پذیری او یکی از آن هاست . همچنین وقار و متانت ظاهری او نیز او را فردی جدی و در عین حال دوست داشتنی جلوه می دهد . انتقاد او از خودش او را در نزد شما فردی فروتن و بی ریا و مجذوب کننده جلوه می کند . از طرفی شاید شما از جنبه ی روانی گرایش به بر قراری رابطه عاطفی با فردی داشته باشید که همواره نیاز به حمایت و کمک دارد و اگر نگاهی به روابط عاطفی خود در گذشته بیندازید متوجه خواهید شد همه ی افرادی که عاشق آن ها شده اید ، به نحوی ضعف و درمانده بوده اند . آن چه شما را به سمت این گونه افراد سوق می دهد نیاز شما به سرپرستی از آن ها و دادن احساس بهتر به آن ها است . با کمی دقت خواهید دید که شما از همان ابتدا یعنی دوران کودکی فردی بوده اید که به کمک دیگران می شتافتید . حامی یا ناجی بودن صفت بدی نیست مگر این که آن را برای فردی دارای اختلال استفاده کنید . نباید گمان کنید که می توانید چنین فردی را درمان کنید . مورد دیگر که می تواند در انتخاب شما موثر باشد تمایل شما به موازنه قدرت در رابطه است . شاید محبوب ساکت و جدی شما با در پیش گرفتن شیوه ی انفعالی به شما این امکان را دهد که به گونه ای که دلخواه شماست در رابطه ظاهر شوید . و فکر کنید که دوست دارید تمام تصمیم های مهم زندگیتان را خودتان بگیرید و زمام زندگی در دستان شما باشد . و یا دوست دارید که در رابطه تان نقش یک والد و حامی را داشته باشید و در کنار حمایت از دیگران ، نیاز شما به مدیریت ، رهبری و شفای فرد دیگر وجود داشته باشد . و تناقضی که د این رابطه دیده می شود این است که شما با حمایت افراطی از محبوب غم زده بیش از پیش ، احساس بی کفایتی و عدم عزت نفس را در او تقویت می کنید و این مناسب نخواهد بود .

طبق نظر مشاوران بر قراری رابطه عاطفی با فرد افسرده ممکن است شما را نیز درگیر کند برای مثال انتقاد مداوم همسرتان از شما می تواند در دراز مدت تاثیر منفی و بسیار بدی داشته باشد . و اگر که شما از انتقادات مطرح کرده ی او گلایه کنید او دچار پشیمانی و احساس گناه شدید خواهد شد و در نهایت شما را که نی او را به آن وضعیت انداخته اید دچار احساس گناه می کند . و برای این که در این چرخه درگیر نشوید در تعامل و ارتباط با او بسیار محتاطانه برخورد می کنید . و فکر خواهید کرد که نمی توانید او را از افسردگی نجات دهید و او بیشتر اوقات از شما سپاس و قدر انی خواهد کرد اما چون در قالب خلقی خراب و منفی و غم صورت می گیرد اثر زیادی را نخواهد داشت .

اگر که به دنبال فردی جرات مند و دادای اعتماد به نفس هستید باید بدانید که نمی توانید در چنین فردی پیدا کنید و فقدان اعتماد به نفس و بی ارزشی در او بسیار زیاد است . به همین دلیل رابطه ی سالم و لذت بخشی را نخواهید داشت . از این رو همواره تاکید می شود که در دوران آشنایی قبل از ازدواج با متخصصان مربوطه در مراکز مشاوره خوب مشورت شود تا بتوانید با دید آگاهانه و بهتری تصمیم بگیرید و از بسیاری مشکلات و تعازضات و اختلافات بعد از ازدواج پیشگیری کنید . زیرا که ازدواج یکی از اتفاقات مهم و اساسی در زندگی هر فردی است و موفقیت و شکست در آن به دشت کیفیت زندگی مشا را تحت تاثیر قرار می دهد .