خشم از احساس های جهانی می باشد که به طریق مختلف بر زندگی ما تاثیر می گذارد . اما همیشه گفته می شود که خانواده باید محل آسایش باشد ، محل آرامش مکانی که بتوانیم از استرس ها و فشار ها که در محیط وجود دارد به آن پناه ببریم اما ما نسبت به نزدیک ترین افراد خانواده مان خشمگین می شویم . 

طبق نظر روانشناس آنلاین خانواده ها هنوز هم اصلی ترین منابع ما در پرورش و آماده سازی هستند اما از آن جایی که استرس های دنیای بیرون به فضای داخل خانه و خانواده تراوش کرده است و همین فشار ها یکی از اصلی ترین عوامل سهیم در خشمگین کردن خانواده ها می باشد . تغییرات دراماتیکی که در محیط زندگی ما رخ می دهد تا حدودی مسئول پیدایش خشم در خانواده های ما هستند . در میان پیشرفت های مهم اقتصادی و اجتماعی که استرس و نگرانی را در خانواده ها افزایش داده اند ، می توان به موارد زیر اشاره کرد . تغییر محل زندگی خانواده ها برای یافتن شغل و در آمد بهتر که در نتیجه آن ممکن است دسترسی به برخی از امکانات دشوار شود . افزایش خانواده های تک سرپرست و خانواده هایی که در آن هر دو والد در بیرون از خانه کار می کنند . محدودیت در آزادی در شرکت کردن در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی . پر شدن ساعت روزانه بچه ها با فعالیت های فوق برنامه که ساعات کمی را برای خانواده و استراحت باقی می گذارد . 

تکنولوژی جدید و ماهواره های تلویزیونی ، کامپیوتر های شخصی ، اینترنت و ... از دیگر عوامل تاثیر گذار هستند و ما را در شرایطی قرار می دهند که همواره منتظر نتایج فوری باشیم . ما هم به طور طبیعی این انتظارات را به روابط اجتماعی مان بسط می دهیم و از دیگران توقع داریم که همواره و در اسرع وقت خود را با ما وفق دهند و زمانی که انتظارات بر آورده نمی شود خشمگین می شویم و از این خشم مانند نیرویی در جهت رسیدن به توقعاتمان در زندگی استفاده می کنیم . 

خشم چه تاثیری در روابط ما دارد ؟

بر اساس مطالعات کلینیک های روانشناسی خشم غالبا سبب کشمکش های بسیار میان افراد می شود ، خشم شما که هدفی جز ایجاد تغییر در رفتار شخص دیگر ندارد ، دقیقا به نتیجه ای متضاد منجر می شود ، شاید شخص دیگری با خشم شما مقابله کرده و به نظر خودش اصرار داشته باشد . خشم وستیز والدین بر همدیگر یا خشونت آن ها با بچه ها غالبا تاثیر بدی بر کودکان می گذارد . عصبانیت بچه ها را می ترساند و به آن ها یاد می دهد که نیازی به همکاری نیست تا زمانی که خشم وارد شود . آیا خانواده ها تمایل دارند که کودکان با خشئنت روابط خود را پیش ببرند و چنین تربیتی را بپذیرند ؟ ما نمی توانیم خشم را از بین ببریم زیرا که خشم یکی از احساسات هر فردی می باشد و ممکن است که فاکتور های محیطی باعث آن باشند و خارج از کنترل باشند و هرگاه قدرت تغییر این عوامل را نداشته باشید قدرت تصمیم گیری درباره ی چگونه پاسخ دادن به آن ها را نیز نخواهید دانست .

بر اساس آمار به دست آمده از مرکز مشاوره تلفنی مسائلی از بد رفتاری در خانواده ها اتفاق می افتد شامل خشونت خانگی ، بد رفتاری با کودکان که مورد سوء استفاده ی عاطفی ، جسمی و یا جنسی قار می گیرد و خشونت مقرر نوجوانان می باشد موارد گفته شده ماهیتی تکرار شونده دارند و الگویی ویژه وجود دارد که رفتار نا مناسب ، دوره های آرامش نسبی ، و دوره های پشیمانی و تعهد به متوقف شدن سوء استفاده را شامل می شود و در اکثر اوقات دوباره تکررا می شود و باز می گردد .

خشم مانند دیگر عواطف است و در همهی ما انسان ها وجود دارد و بر اساس آن چه که تجربه می کینم ، می گوییم و خلق می کنیم ، نمی توانیم آن چه را که برایمان اتفاق می افتد را انتخاب کنیم اما انتخاب هایی در مورد چگونگی دیدگاهتان راجه به حادثه ای که اتفاق افتاده است ، داریم .بیشتر افراد از وجود آن نا آگاه هستند و زمان نمی گذارند و تلاش نمی کنند و تمرینی ندارند که آن را توسعه دهند . قادر بودن به انتخاب تفکر و عقاید می تواند سخت ترین چالش ها را تغییر دهد و پرچالش ترین ها را بهبود ببخشد .برای انتخاب افکار و عقاید ، ابتدا باید هر چه بیشتر در مورد آن ها آگاه باشید و این امر نیازمند تلاشی بسیار است چرا که تفکرات ما تمایل دارند تا بدون آگاهی کامل با اتفاق بیفتند و با تمرین بهتر شده و به صورت الگویی خواهد بود که با تکرار آن وضعیت بهتری را برای شما رقم خواهد زد . 

افرادی که عصبانی و خشمگین می شوند ممکن است از اضطراب و ترس و یا اختلال های روانی دیگری را داشته باشند که حتی کودکان را درگیر خود می کند . زمانی که منبع ایت عصبانیت از سوی فردی متخصص تشخیص داده شود درمان را بر اسا آن آغاز کرده و در جهت بهبود سلامت روان به شما کمک خواهد کرد . استفاده از روش های درمانی روانشناختی نظیر آموزش مهارت های کنترل خشم و عصبانیت ، مشاوره و روانشناسی ، نوروفیدبک و .... در مرکز نوروفیدبک و روانشناسی می توان به اثر مطلوب دست یافت .