زندگی کردن با فردی تند خو و عصبانی می تواند بسیار دشوار باشد و به همین دلیل در ادامه جهت آگاهی بیشتر می خواهیم از دلایل عصبانیت و تند خویی افراد بیان کنیم . 

طبق نظر مشاور ازدواج اگر در کودکی از لحاظ کلامی ، جسمانی ، جنسی با افراد بد رفتاری شده باشد ، خشم سرکوب شده ی زیادی را در خود انبار کرده اند و این خشم سرکوب شده را در بزرگسالی که امنیت نسبی دارند ، به شکل عصبانیت و پرخاشگری نشان می دهند . اگر در کودکی به خاطر طلاق ، عدم حضور پدر و مادر یا مرگ یکی از والدین ، احساس غیر خوب یا به عبارتی احساس دوست داشته نشدن و یا طرد شدگی داشته باشند ، آن خشم کودکی ، خود را در بزرگسالی به شکل عصبانیت با کسانی که آن ها را دوست دارند نشان خواهد داد . 

اگر در کودکی احساس ناتوانی و ضعیف بودن داشتند ، نتوانستند والدین خود را که الکلی بودند ، نجات دهند و به بیچارگی تمام شاهد آزار و اذیت یک والد خود توسط دیگری بودند و به همین دلیل هرگز این اجازه که احساسات خود را بیان کنند ، نداشتند و در نهایت در بزرگسالی عجز و درماندگی کودکی خود را با بروز خشم و عصبانیت جبران می کنند . اگر فرد در کودکی موارد گفته شده از غم و اندوه را تجربه کند و نتواند که با آن ها تماس بر قرار سازد و آن را احساس کند ، آن را به شکل خشم و عصبانیت بروز خواهد کرد . خشم نشانه ای از آسیب و غم عمیق فرد عصبانی است . درمان خشم بدون درک عامل آن راه حلی موقتی است .

چرا شخص تند خو را جذب خود می کنید ؟

هیچ فردی خود آگاه به دنبال همسری تند خو و عصبانی نمی رود . و این برنامه ریزی نا خود آگاه روانی شما است که شما را به فردی تند خو و عصبانی سوق می دهد . برخی از این دلایل عبارت است از :

طبق نظر مشاور خانواده در کودکی یکی یا هر دوی والدین شما عصبانی بودند و خشم  و عشق برای شما با یکدیگر تداعی معانی دارند . اگر با افراد عصبانی زندگی کرده باشید ، این امکان وجود دارد که ظرفیت زیادی برای تحمل رفتار عصبی کسب کنید ، زیرا در خانواده ی شما طبیعی به حساب می آید . ممکن است به خود بگویید که کسانی که مرا دوست دارند از من عصبانی می شوند و در نهایت شما افرادی را ملاقات می کنید که زیاد داد می زند و کنترل خود را از دست می دهد اگر چه ممکن است چنین رفتاری را نپسندید اما معنقد نیستید که مسئله اش جدی باشد . 

اگر که اعتماد به نفس و خود باوری شما پایین باشد به آسانی قربانی یک همسر آزار دهنده خواهید بود . اگر خودتان را قبول ندارید و با احساس ضعف زیادی زندگی می کنید ، برای فرد تند خو همسری مطلوب خواهید بود .

از موارد دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر که نمی توانید خشم و عصبانیت خود را ابراز کنید ، نا خود آگاه کسانی را به خود جذب می کنیم که نقطه ی مقابل ما هستند تا عدم تعادل شخصیت خود را التیام ببخشیم . مردی که از لحاظ روحی  و عاطفی بسته است ، زنی را به خود جذب می کند که فوق العاده با احساسات خود در تماس باشد . برای مثال می تواند به راحتی گریه کند . زنی که نمی تواند احساسات منفی خود را بروز دهد ممکن است مردی را جذب خود کند که کمی بیش از حد عصبانی می شود . 

این امکان وجود دارد که احساساتی که شما در خود سرکوب می کنید ، همسرتان از خود نشان دهد . وقتی که عصبانیت خود را به وسیله ی مکانیزم های دفاعی ، انکار و سرکوب کردن مهار می کنید ، همسرتان آن را به طرز زیادی نشان می دهد . 

طبق نظر روانشناس مشاور زندگی با شخص عصبانی بسیار دشوار است و نخواهید دانشت که چه زمانی خود را نشان خواهد داد و به همین دلیل در ترس و تنش همیشگی از او به سر خواهید برد . وقتی با کسی هستید که حمله های عصبانیت دارد ، احساس می کنید که توسط خشم او کنترل می شوید و این خشم شما را از این که آسوده و راحت نگه دارد ، باز می دارد .

طبق نظر مشاوران مرکز روانشناسی انتخاب نو افرادی که از مشکل کنترل عصبانیت برخوردارند ، می توانند در رابطه یخود مشکلاتی را ایجاد کنند . درمان عمیق این مشکل می تواند زندگی مشترک و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند و شرایط بهتری را ایجاد نمایند . کنترل عصبانیت نیازمند آگاهی عمیق از دلایل پرخاشگری می باشد . یعنی زمانی که فرد از عامل عصبانیت خود که ممکن است مربوط به گذشته اش باشد ، آگاه شود و آن را حل و فصل نماید می تواند تاثیر مثبت زیادی را به همراه داشته باشد .