افراد باورهای عجیبی دارند و سعی می کنند برای گریز از بدشانسی از چنین اتفاقاتی اجتناب کنند. ممکن است برای این که کار مهمی را که برایتان اهمیت دارد برای خوش شانسی انگشتتان را به هم گره بزنید انگار که روی نتیجه ی کار تاثیر دارد. 

طبق مطالعات مرکز مشاوره خرافات نشانگر اشتیاق به تسلط به دنیایی غیر قابل پیش بینی است تا هنگام نا امیدی کامل احساس کنیم برای اتفاقاتی که برایمان اتفاق می افتد تا حدی کنترل داریم. شاید اگر باور داشته باشیم که گره کردن انگشتانمان قبل از انجام کارهای مهم باعث خوش شانسی می شود، به ما دلداری دهد یا اعتماد به نفسمان را بیشتر کند. اما این کار ها هیچ تاثیری بر رویداد های خارجی ندارند. 

درماندگی و کنترل:

بر اساس مطالعات روانشناسان ازدواج تجربه ی درماندگی بسیار دردناک است و تلاش برای تحت کنترل گرفتن شرایط به منظور کاهش چنین درماندگی هم واکنش طبیعی است. خیلی از ما با آگاهی از ناوانی خود که حقیقتی دردناک است روزگار می گذرانیم و قبول کردنش برایمان سخت است. هر دقیقه زندگی خود را کناترل کنید نمی توانید پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد. و اگر به دام تشریفات و خرافات بیفتیم و انجام آن ها به ما آرامش می دهد یکی از دلایلش نا توانی است. روزمرگی ها و رسم و رسوم به ما کمک می کنند احساس کنیم توانایی پیش بینی رویداد ها را داریم. این روزمرگی ها گویی نظمی هستند و زندگی چنین با نظمی در مواجهه با دنیای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل برای ما تسلی خاطر است. 

طبق نظر مشاورین خانواده این آداب را مانند مکانیسم های سالمی در نظر بگیرید و این دروغ های کوچکی هستند که برای گریز از اضطرابی عمیق در دنیایی به شدت غیر قابل پیش بینی به خود می گوییم. با این حال در صورت افراط این ها هم مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهند کرد. بسیاری از افراد خیلی زیاد درگیر با این رسم ها هستند و تجربه ی زندگی شاد را از خود دریغ کرده اند.فردی که تلاش می کند با رفتار های اجباری کنترل اوضاع را در دستش بگیرد متوجه خواهد شد که این رفتار ها آزارش می دهند. مانند همه ی مکانیسم های دیگری که هست کنترل هم به ما کمک می کند احساسات غیر قابل تحمل مان را مدیریت کنیم اما اگر در استفاده ی آن ها افراط کنیم مشکلات تازه ای را ایجاد خواهد کرد. 

وابستگی و کنترل:

هرگاه با کسی وارد رابطه می شویم ان فرد برای ما مهم می شود و بر نحوه ی احساسات ما تاثیر می گذارد . وقتی ما عاشق کسی می شویم به او این قدرت را می دهیم تا به ما اسیب برساند و حتی پوست یا کارفرمایمان در ان دخیل هستند. وقتی نیاز ها و تمایلات ما به دیگران باعث می شود دچار نا امنی غیر قابل تحمل شویم تلاش می کنیم دست به کنترل افراد بزنیم

کنترل پنهانی

طبق نظر مشاورین خانواده همه ی ما افراد سلطه جویی را می شناسیم که به طور فعال و اشکار تلاش می کنند اطرافیان خود را کنترل کنند و نوع دیگر کنترل وجود دارد که که کمتر شناخته شده است برخی از مردان و زنان هستند که می خواهند با ابراز درماندگی تحت کنترل قرار دهند. این افراد در عین حال که به نظر می رسند بسیار نیازمند و درمانده هستند درونشان مملو از تمایل پنهان و و نا شناخته به کنترل شریک  عاطفی شان است این افراد ممکن است بر این باور باشند که با نیازمندی و ابراز چنین  رفتاری می توانند دیگران را وادار کنند نقش مراقبت از ان ها را به عهده بگیرنذ و یا باور دارند که شریک زندگی شان را طوری تحت تاثیر قرار دهند که هر چه می خواهند فراهم باشد. چه مالی و چه عاطفی و … 

کنترل و عزت نفس:

طبق نظر روانشناسان ازدواج هرگاه فردی برایمان مهم شود این قدرت را به دست می اورد که بر احساساتمان تاثیر بگذارد اگر فردی که برایش احترام قائل هستم از من روی گرداند دیگر مهم‌نیست که چقدر اعتماد به نفس دارم این موصوع به عزت نفسم لطمه می زند ما موجوداتی اجتماعی هستیم و شخصیتمان در ارتباط با دیگران تعریف می شود اشنایان و حتی غریبه ها  بر چگونگی احساسی که درباره خود داریم تاثیر می گذارد همه ی ما تا حدودی تلاش می کنیم بر این کنترل داشته باشیم که دیگران ما را چگونه می بینند و در نظر دیگران چگونه به نظر برسیم و سعی می کنیم بهترین خود را نشان دهیم و خودمان را طوری ارايه دهیم مه تامید بر نفاط قوت مان باشد با سپردن قضیه به شانس و با برجسته مردن نقاط قوت خود برداشت شخصی طرف مقابل از ما را کنترل می کنیم اما اگر حالت افراطی پیدا کند تبدیل به تلاش های زیادی می شود که دیگران ما را تایید و یا حتی حسادت کنند و ممکن است پای اغراق و تحریف و حتی دروغ به میان باز شود .

کنترل را می توان با شنیدن عبارت هایی نظیر اون خیلی مستبده و با چقدر گیر میده و یا خیلی کنترل گر هستی و همه چیز باید طبق کفته ی اون پیش بره و یا چقدر وسواسیه تشخیص داد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.