مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه جراتمندی

 کارگاه آموزشی جراتمندی  Assertiveness

کارگاه جراتمندی

 

پیشنهاد ما به افرادی که :

اعتماد به نفس پایین دارند

مشکل در برقراری ارتباط و روابط بین فردی دارند

افرادی که به ماندن  در روابط ناسالم خود پافشاری می کنند

افرادی که در روابط خود از خواسته ها و نیازهای خود به دلیل عدم جراتمندی چشم پوشی می کنند

ناتوانی در تصمیم گیری در شرایط دشوار

ناتوانی در دفاع از حقوق خود و نه گفتن


کارگاه جراتمندی

 محور های موضوعی :

سبک های ارتباطی ناسالم، ویژگی ها، پیامدها و تاثیرات آنها  

سبک ارتباطی قاطعانه و جراتمندانه و اهمیت آن  

ویژگی ها، پیامدها و تاثیرات جراتمندی در تمامی ابعاد درون فردی و بین فردی  

انواع قاطعیت و جراتمندی  

شیوه های ارتباطی جراتمندی  

کارگاه جراتمندی

 همه ما در روابط خود گاهی دچار سردرگمی می شویم که آیا می توان صادقانه احساسات و نگرش خود را بدون ترس و اضطراب بیان کنیم ؟

آیا می توانیم در مقابل درخواستی که مطابق میل و خواسته ی ما نیست نه بگوییم؟ و قاطعانه مسئولیت رفتار و گفتار خود را بپذیریم حتی اگر اشتباه باشد!

می توان گفت برای همه ما  در روابط بین فردی ِمان موارد بالا پیش آمده است برای بعضی ها بیشتر و برای بعضی ها کمتر. آیا علت سردرگمی خود را می دانید؟

هدف از برگزاری این کارگاه در ابتدا مواجهه شما با تمام این موارد است و در ادامه شما را با تکنیک هایی برای بیان احساسات ، فکر و عقیده آماده خواهیم کرد که کنار گذاشتن دنیای پذیرش بی چون و چرا نیازمند خودشناسی و اعتماد به نفس معقول است تا بتوانید گاهی با بی عدالتی ها و رفتارهای سلطه جویانه دیگران مقابله کنید.

کارگاه جراتمندی