مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه خود شناسی و تحول فردی (آدمی دیگر)

آدمی دیگر

(سفری برای بازخوانی و بازآفرینی خود)


معرفی دوره

 "آدمی دیگر" هفت گام موثر علمی و عملی برای بازاخوانی و بازآفرینی زندگی خود است که در قالب چند دوره کارگاهی برگزار می شود. در این کارگاهها تلاش می شود که طریقی ممکن و کاربردی برای ایجاد شناخت و تحول عمیق و پایدار به شرکت کنندگان ارائه شود تا آنها بتوانند در پایان دوره به تصویری اصیل و شفاف از شیوه ای که باید آنرا برای تحقق وجود یگانه خود زندگی کنند دست یابند.

طراحی دقیق و اصولی این دوره که تلفیقی از آموزه های علوم مختلف شناختی، به ویژه روانشناسی تحلیلی است به گونه ای می باشد که فرد را به مرور و بنابر میزان توانمندی و آمادگی او جلو می برد و پله به پله با مفاهیمی که برای خلق دوباره خود نیاز دارد آشنا می سازد. ابتدا آتش اشتیاق را در جان او شعله ور می کند و سپس با آن به کشف جلوه ها و ظرفیت های پنهان وجود او برای تبدیل شدن به انسانی فراتر می پردازد.

سرفصل کارگاهها

"آدمی دیگر" شامل هفت گام مفهومی و عملی است که هر چند رسیدن به ثمره اصلی آن در صورت شرکت در تمام دوره ها ممکن است اما شرکت در هر کدام از دوره ها بطور جداگانه نیز بنابر تمایل و احساس نیاز فرد نیز امکان پذیر است. 

هر کدام از گامها متناسب با حجم مطالب و گفتگوهایی که در آنها صورت می گیرد بین یک تا سه جلسه کارگاهی به طول خواهد انجامید. ترتیب عناوین و موضوعات گامها بصورت زیر می باشد. 

گام اول: زاده شدن از خود (در این گام فرد بر لزوم ایجاد تغییرات در سبک زندگی خود کار می کند و با مهارتها و الگوهایی که می توانند به او در ایجاد تغییرات پایدار کمک کنند آشنا می شود.) 

گام دوم: یک روایت واقعی (دست یافتن به یک تحول عمیق در زندگی ما مستلزم این است که ابتدا به یک روایت واقعی از خودمان گذشته و حالمان دست پیدا کرده باشیم. آنچه که در این گام بررسی می شود این موضوع است که آنچه از خود و زندگی مان در ذهن داریم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ و چگونه می توان امکان رسیدن به این تصویر حقیقی برای بهبودش را ایجاد کرد؟)

گام سوم: بازخوانی یک پرونده ناتمام  (فهم گذشته، بزرگترین نقش را در آزاد کردن انرژی های عظیم روان ما ایفا می کند تا آگاهانه تر به ساختن دنیای شخصی مان دست بزنیم. بخش بزرگی از آنچه که ما امروز آنرا زندگی می کنیم و یا از آن رنج میبریم محصول انتخاب آگاهانه ما نیست، بلکه نتایج و تاثیرات آشکار و نهان وقایعی است که در گذشته های دور به زندگی ما معنایی غیر واقعی را تحمیل کرده اند. باورها و نگاه ما به زندگی مان ساخته عمیق ترین تجربه های احساسی ما در رابطه با خودمان و دیگران  هستند. آنها الگوهای احساسی، فکری و رفتاری ما را ساخته اند. در این گام جستجوگرانه به کشف ریشه های آنچه که امروز هستیم می پردازیم و خود را از قید و بندشان آزاد می کنیم تا یک گام دیگر به آنچه که حقیقت وجود ماست نزدیکتر شویم.)     

گام چهارم: راز سایه ( همه ما در خانواده، فرهنگ و جامعه ای بزرگ شده ایم که همواره چهره خاصی را از ما طلب می کرده است. برای همین همواره یک چهر مان را حتی اگر چندان حضور واقعی هم در ما نداشت در روشنای وجودمان قرار می دهیم و دیگر چهره هایمان را حتی اگر در نیمه تاریک وجودمان پنهان می کردیم. تلاش این گام مواجهه و آشتی ما برای رسیدن به یکپارچگی شخصیت و واقعی شدن است. وقتی با همه آن چیزهایی که در خود پس زده ایم و انکار کرده ایم روبرو می شویم، به تعادل می رسانیمشان و در هر کدام به حمایت، انرژی و اشاره ای برای کشف ترکیب منحصربفرد شخصیت مان می رسیم.)   

گام پنجم: تصویر یک رویا (هر یک از ما به دنبال تحقق رویایی به این جهان فرستاده شده است که انجامش از عهده هیچکس دیگری ساخته نیست! اگر توانسته ایم تا این گام به پیش بیاییم بدون شک آنقدر برای خودمان شفاف شده ایم که بتوانیم طرحی از رویاهایمان را قلم بزنیم و با راههای کسب انرژی و مهارتی که برای تحقق شان نیاز داریم آشنا شویم.)

گام ششم: نور جهان (تحول و رشد فردی زمانی  برای کسی عمیق و پایدار می شود که او بتواند شیوه ای بالغانه برای تجربه معنوی اش برگزیند. در این گام، هر فرد بر اساس درک شخصی خود یک طریقه روحانی موثر و کارآمد را برای خود تعریف می کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای معنوی و منبع انرژی های برانگیزاننده و هدایتگرش در این سفر استثنائی باشد.)    

گام هفتم: پیوستن (تجلی حقیقی رهاورد ما از این سفر و میزان ناب بودنش خود را در شیوه تعاملات و روابطمان با دیگران نشان خواهد داد. گام هفتم "آدمی دیگر" برای پیدا کردن نقش و یک شیوه زندگی اجتماعی درست است که می تواند بهترین تمرین برای حفظ و پایداری آنچه در این دوره بدست آورده ایم باشد. تلاشی برای بخشیدن تجربه و دستاوردمان از این سفر تا بتوانیم عملا شکرگزاری خود از ین فرصت یگانه بجای آوریم.)


طراح و مربی دوره ها

امین مطیعی مربی و رهبر گروههای دوره خودشناسی و تحول فردی "آدمی دیگر" می باشد. طراحی این دوره نتیجه سالها تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف مکاتب و علوم شناختی است که با تجربه برگزاری دوره ها و همایشهای متعدد برای گروههای مختلف دراین راستا همراه است. تلاش وی برای رسیدن به یک مسیر کامل و منسجم بازیابی به ایده دوره های "آدمی دیگر" ختم شد که تا کنون افراد بسیاری با استفاده از آن به بازخوانی و بازآفرینی زندگی خود دست یافته اند.


جلسات پایش و گروهیاری همیاری

در طول هر گام شرکت کنندگان در کارگاهها به وسیله مجموعه سئوالاتی که به آنها داده خواهد شد بصورت فردی درباره موضوعات مطرح شده در هر گام، مورد ارزیابی مفهومی و وضعیتی قرار خواهند گرفت تا مربی و رهبر گروه بتواند بر اساس شکل و میزان نیاز اعضاء گروه، آنها را برای رسیدن به راهکارهای شخصی شان مورد حمایت و مشورت قرار دهد. برای اثر بخشی بیشتر و کاربردی بودن این دوره،  جدای  از جلسات اصلی گامها در پایان هر گام یک جلسه گروهی دیگر (بطور رایگان) به منظور بررسی و پایش فردی اعضا برگزار خواهد شد. همینطور در این جلسات، گفتگوهای گروهی برای انتقال تجربه شرکت کنندگان انجام می شود.


بهبودی یک فرآیند است، نه یک اتفاق

دانستن این موضوع برای ایجاد تغییر و تحول در هر سطحی از زندگی مان ضروری است که بهبودی محصول یک تلاش مداوم و پایدار است. زمانی که ما تصمیم می کیریم برای رسیدن به آنچه که مطلوبمان است گامهای خاصی برداریم. آنچه که ارزشمند و ماندگار است با صرف وقت و هدفگذاری مشخص بدست می آید. دوره های "آدمی دیگر" بر اساس همین نگرش طراحی شده اند تا شرکت کنندگان در طول مسیری که آنها را گام به گام پیش خواهد به مرور و ترتیبی که درست است با موضوعاتی که برای ایجاد تحول و ساختن یک زندگی جدید لازم است آشنا شوند.


روانشناسی عمق نگر

یکی از خطاهای رایج این است که ما نشانه های یک مشکل یا اختلال را با خود آن اشتباه می گیریم و تلاش مان برای ناپدید کردن و از بین بردن آن درست مثل خاموش کردن آژیر خطر در هنگام آتشسوزی است. نکته ظریف و حیاتی در روند بهبودی این است که هر اختلال و مشکلی در ما نشانه های وجود عدم تعادل در سطوح عمیقتر یا نتیجه سبک زندگی نادرست است. شاید برخی از شیوه های درمانی بتوانند بطور موقت و موضعی آنها را کم اثر یا ظاهرا حل کنند اما بطور حتم درمان ریشه ای و پایدار آن مستلزم بازخوانی و بازآفرینی الگوهای فکری و شیوه های زندگی است که بدون شک به انگیزه ها و تلاش عمیقتری نیاز دارد و همینطور رویکردهایی که بتوانند تصویر کاملتری از ما را در اختیارمان قرار دهند. 

در دوره  "آدمی دیگر" با چنین رویکردی تلاش می شود هر مشکل یا اختلال به عنوان یک سرنخ برای فرد تحلیل شود و با ایجاد انگیزه و مسئولیت در او برای مداخله موثر در فرآیند بهبودش تشویق و هدایت شود. اینگونه فرد می تواند با تحلیل نشانه ها رهسپار سفری بزرگ برای ایجاد تحول ریشه ای در خود شود.


شرکت در این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

اگر برای ایجاد تغییر در زندگی تان به یک روایت و تحلیل درست از آن نیاز دارید!

اگر به دنبال یافتن یک سبک زندگی اصیل و شخصی هستید!

اگر میخواهید ناکامی ها، مشکلات و بیماری ها نقطه و انرژی آغاز تحولات تان باشند!

اگر راه را پیدا نمی کنید و برای تحول به یک نقشه مطمئن نیاز دارید!

اگر انواع وابستگی های روانی، ارتباطی و فیزیکی دایره زندگی تان را محدود کرده است!

اگر احساس می کنید به یک جریان رشد تک بعدی دچار شده اید و رشد شما در باقی قسمتها متوقف شده است!

اگر حس می کنید تعادل تان را از دست داده اید و در چرخه ای از احساسات، افکار و رفتارهای افراطی گرفتار شده اید!

اگر نیرو و انگیزه کافی را برای پیگیری هدفها و رویاهای خود احساس نمی کنید!

اگر نمی توانید تجربه معنوی و روحانی که به شما احساس امنیت و آرامش بدهد را داشته باشید!

اگر شخصیت مستقل و متفاوتی را در خود حس نمی کنید و زندگی تان با ترکیبی از تقلیدها، هیجانات موقت و تصمیمات لحظه ای می گذرد!

این دوره می تواند شما را برای خلق یک زندگی جدید آماده کند!


مزیت و تفاوت دوره "آدمی دیگر"

سادگی و کاربردی بودن این دوره و اینکه هر کس می تواند آنرا با میزان درک، نیاز و هدف خود تطبیق دهد از مزیتهای ویژه آن است. اینکه پیش نیاز کار کردن دوره "آدمی دیگر" آشنایی با هیچ مکتب و کتاب و آدم خاصی نیست و در هر موقعیت و سطحی می توان برای آن اقدام کرد. کار کردن این دوره به افراد، گروه یا طبقه خاصی محدود نمی شود  برای هر کس که بخواهد طریقی عملی و کاربردی را برای تحول خود برگزیند مناسب است. با توجه به پرسش محور بودن گامهای "آدمی دیگر" بیشتر از اینکه هدف آموزش و انتقال اطلاعات باشد تلاش برای رسیدن به درک شخصی و تشویق افراد بر مسئولیت پذیری و مداخله در فرایند تحول فردی شان است.  


همایش رایگان معارفه

پیش از شروع هر کدام از دوره های "آدمی دیگر" و گروهبندی برای کارگاههای آن در یک همایش عمومی و رایگان چشم اندازی کلی از دوره و موضوعات و رویدادهای آن در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. تاریخ برگزاری این همایش ها توسط مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.