مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه یوگا و مدیریت خشم

در اين كارگاه با موضوعات زير آشنا مى شويم:

 ✅نقش احساسات در زندگى ما چيست؟

✅خشم چيست و چگونه ريشه هاى آن را در گذشته و حال خود شناسايى كنيم

✅ آثار مخربِ پيدا و پنهان بروز نا آگاهانه خشم در زندگى ما چيست ؟

✅چگونه مى توان با مهار انرژى خشم، آنرا به اصلى ترين نيروى تغيير زندگى تبديل كرد.

✅تكنيكهاى مختلف براى مديريت و تخليه خشم سمى در يوگا

✅چگونه در فضاى خشم آلوده زندگى كنيم

‍ ✅گاهى فكر ميكنيم چون اساسا آدمى نيستيم كه پرخاشگر باشد و داد و بيداد راه بيندازد و در را بهم بكوبد، آدم خشمگينى نيستيم.

اما جهت خشم مى تواند به درون باشد و جسم ما را بيمار، روحمان را افسرده كند و انرژى حياتى را ضايع كند

 ‍ ⭕️چطور متوجه مى شويد كه بسيار خشمگين هستيد؟، آيا خودتان به اين نتيجه مى رسيد يا ديگران اين را به شما يادآور مى شوند؟، اگر عصبانيت شما جنبه فيزيكى ندارد آيا به اين معنى است كه عصبانى نيستيد؟، تخليه خشم و بروز آن به شما كمك مى كند يا بستن دهان براى حفظ صلح و آرامش؟، آيا راه حلى براى خشم مداوم شما و خروج از آن وجود دارد؟، يا اينكه اگر بى دليل مورد خشم و غضب ديگران قرار مى گيريد راه حل چيست؟

همانقدر كه براى نو كردن سال، خانه هايمان به تكاندن و پاك شدن  نياز دارند، درونمان نيز محتاج پاك شدن از  افكار و

احساسات كهنه اى  است كه بايد از آنها رها شد.
 با خشم، به عنوان پاك كننده ترين نيروى درونمان آشنا شويم، و با تسلط بر آن، وجود خود را از هر آنچه كه نمى گذارد درخت آگاهى مان در بهارِ روح، به سبزى بنشيند، بزداييم.

 کلینیک روانشناسی انتخاب نو برگزارکننده ی :

کارگاه های روانشناسی تخصصی، کارگاه های روانشناسی عمومی ، تورهای روانشناسی و همایش های رایگان روانشناسی 

کارگاه یوگا و مدیریت خشم