برخی سبک های تربیتی وجود دارد که در آن ها کودکان دچار آسیب هایی می شود و انعکاس آن را در بزرگسالی در افراد می بینیم در ادامه انواع والدین را معرفی می کنیم . 

والدین بی توجه و رها ساز :

والدین می توانند فرزندان خود را به این دو شکل رها کنند . از لحاظ فیزیکی برای مثال آن ها را در خانه تنها بگذارند ، گاهی ساعت ها در ماشین منتظرش بگذارندیا با طلاق به دیدن فرزند خود نیایند و از لحاظ هیجانی که در دسترس غرزندان خود نباشند و آن ها را از توجه و محبت و تشویق محروم کنند .طبق نظر بهترین روانشناس کودک رفتار های بی اعتنا و بی توجهی برای کودک بسیار نا مناسب است زیرا که کودک فکر می کند ، ایراد از خود اوست و دوست داشتنی نیست . والدینی که به الکل ، دارو ، کتاب ، خواب ، تلویزیون پناه می برند نیز به شکلی فرزندان خود را رها می کنند و از لحاظ هیجانی در اختیار فرزند خود نیستند . بسیاری از پدران در حالی که در خانه حضور فیزیکی دارند ، نا فعال هستند و کاری به کار کودک خود ندارند . 

احساس مالکیت نسبت به فرزند :

این گونه والدین به فرزندان خود تسلط و کنترل کامل دارند و از نظر هیجانی او را تحت نفوذ خود قرار می دهند . مادرانی که نسبت به فرزندان خود احساس مالکیت می کنند از همان دوران طفولیت او شروع می کنند و او را به خود می چسبانند و حتی ممکن است به دیگران اجازه نگهداری و مراقبت از او نمی دهند . زمانی که فرزندشان به سنی می رسد که می خواهد مستقل از مادرش به بررسی جهان بپردازد این گونه مادر ها احساس تهدید می کنند و این به خاطر ترس از آن که فرزندشان صدمه ببیند و یا به خاطر رفع نیاز های هیجانی خودشان ، به فرزندانشان آویخته هستند . با بزرگ تر شدن فرزند ، به جای آن که کنترل خود را بر او کاهش دهد ، حتی ممکن است سخت گیر تر هم شود و همیشه اصرار داشته باشد که بداند فرزندش کجاست و مقررات سفت و سخت برای او تعیین کند . وقتی فرزند به آشنا شدن با جنس مخالف علاقه نشان دهد ، والدی که نسبت به فرزندش احساس مالکیت می کند به خصوص پدر ممکن است به طور مشخص احساس خطر کند و ممکن است فرزندش به خصوص دختر را از این آشنایی ها منع کند و یا بکوشد تا او احساس کند که هیچ فردی به اندازه ی کافی برایش خوب نیست و یا این که هیچ کس او را نمی خواهد . بعضی از پدران زمانی که دخترشان به سن بلوغ می رسد ، دوران دشواری دارند زیرا احساس عجیبی به دخترشان پیدا می کنند که بر آن ها تسلط می یابد . اگر پدر نتواند این گونه احساسات خود را به دخترش تنظیم کند ، با سرسختی برای آشنا شدن دخترش با جنس مخالف و تن کردن لباس هایی همراه باشد .

برخی از والدین نمی خواهند فرزندشان بزرگ شود و می خواهند که دور و ورشان باشند . نیاز های این والدین اغلب در زمان رشدشان تامین نشده و آن ها اکنون از فرزندان خود انتظار دارند که برای آن ها مادر و پدری کنند در مواردی به علت فوت همسر ، طلاق گرفتن و یا به خاطر این که همسرشان نیازشان را برآورده نمی کند به فرزند خود وابسته شوند . 

والدین کنترل کننده :

این گونه والدین همه چیز را به فرزند خود دیکته می کنند طرز صحبت ، رفتار ، لباس پوشیدن و ... و این گونه والدین به خود و فرزندشان می گویند که این کار را به خاطر صلاحش انجام می دهند . بعضی از والدین می ترسند در صورتی که آزادی بیشتری به فرزندشان بدهند ، آن ها آسیب ببینند و آن ها معتقدند که با نگه داشتن فرزند در نزد خود ، او را از خطر مصون نگه می دارند . اما با این روش از آموختن تصمیم گیری های شخصی و اشتباهات محروم کرده اند . طبق نظر مشاوران مراکز روانشناسی این گونه والدین معمولا اعتقاد دارند که باید فرزندشان از آن ها اطاعت کند و زمانی که کودک از آن ها سر پیچی کند ، حق دارند که آن ها را تنبیه کنند . طبق نظر بهترین مشاور ازدواج والدین تسلط گرا اغلب سعی می کنند علاوه بر فرزندشان ، همسرشان را نیز کنترل کنند . آن ها به صورتی غیر قابل انعطاف ، حتی بی رحمانه ، رفتار می کنند و ممکن است که از خود خشونت نشان دهند . 

والدین خرده گیر :

این گونه والدین در شیوه ی حرف زدن ، نگاه کردن ، طرز معاشرت ، چگونگی انجام دادن تکالیف درسی و ... انگشت روی اشتباه فرزند خود می گذارند . از دید آن ها فرزندشان مودب ، باهوش ، دقیق و ... نیست و به جای توجه کردن به کار های درست فرزندشان و توانایی هایش به نکات منفی او توجه می کنند و همواره از او انتقاد می کنند .کودک تایید پذیرش و ارزشمندی را از والدین خود دریافت می کند و اگر نتواند این موارد را به دست بیاورد با این فکر رشد می کند که اشکالی دارد . بر اساس نظر متخصصین درمان استرس انتقاد بیش از حد والدین می تواند آسیب بسیار شدیدی به عزت نفس کودک وارد کند و اعتماد به نفس او را از بین ببرد به خصوص اگر شخص نزدیک دیگری نداشته باشد که او را تشویق کند و اعتماد به نفس او را باز گرداند . ایراد گیری بیش از حد والدین باعث می شود که او از خودش ایراد بگیرد و به طرز فکر دیگران حساس باشد و در نهایت به قدری به انتقاد حساس می شود که توانایی گوش دادن به پیشنهاد ها و باز خورد های سازنده را هم نداشته باشد . مرکز مشاوره انتخاب نو با مدیریت خانم دکتر باقری و آقای دکتر تابع جماعت شیوه های درست و صحیح فرزند پروری را به والدین آموزش می دهند .