در جوامع امروز مشاوره در هر زمینه ای حائز اهمیت می باشد و روز به روز بیشتر از قبل شناخته شده تر می گردد. مشاوره حقوقی تقسیم ارث هم نیز یکی از اقسام مشاوره که مشاوره ای حقوقی می باشد شناخته می شود. همانطور که از نامش پیدا است در این نوع مشاوره حقوقی به تقسیم ارث بین وراث و برخی امور لازم آن پرداخته می شود.

اموال شخص فوت شده بین وراث حین الفوت او تقسیم می شود که این کار باید همسو و مطابق با قانون بوده و در غیر این صورت دارای صلاحیت نمی باشد. باید بدانیم که مشاوره حقوقی ارث و به طور کل مشاوره حقوقی تقسیم ارث بسیار مهم است و توجه و شناخت بیشتر آن امری حیاتی تلقی می گردد.

در این نوع مشاوره حقوقی مشاور حقوقی که ملزم به انجام کارهای مربوطه می باشد با مسائلی ضروری و اساسی حقوقی سر و کار دارد و نمی توان آن را امری راحت و بدون پیچیدگی تلقی کرد. زیرا در برخی شرایط باید با موضوعات مختلفی سر و کار داشت. برای اطلاع از این موضوعات درباره مشاوره حقوقی تقسیم ارث ادامه مطالب را دنبال نمائید.

باید توجه کرد در مشاوره حقوقی تقسیم ارث؛تقسیم کردن اموال در برخی شرایط خاصی انجام می شود.

 • اگر همسر فرد فوت شده از اتباع خارجه باشد
 • بعضی از خویشاوندان شخص فوت شده کافر باشند
 • اختلاف وراث بر سر نحوه تصرف اموال و ارثیه مد نظر باشد
 • و..

در این شرایط تقسیم ارث با شرایط و پیچیدگی خاص تری انجام می گیرد.مثلا زمانی که وراث بر سر نحوه تصرف اموال به اختلاف و جدال می پردازند قانونگذار با روش هایی مثل

 • طرح دعوای تقسیم ترکه
 • تقاضای صدور دستور فروش
 • مطالبه سهم الارث
 • تقاضا نمودن افراز: جدا کردن سهم مشاع شرکا از یکدیگر.به قولی شرکا و وراث اموالی که به آنها رسیده است را قبول می نمایند.
 • خلع ید مشاعی: اگر از بین وراث و شرکا فردی مالکیت ملکی را دارا باشد و مدعی باشد شخصی غیرمالک ملک وی را به شکلی غیرمجاز تصرف کرده است این دعوای خلع ید مطرح می شود.
 • و ..

برای حل اختلافات بین وراث و یا شرکای شخص متوفی این موارد را در نظر می گیرد. پس از این وراث با کمک وکیل دادگستری که مشاوره حقوقی تقسیم ارث را بر عهده دارد به این مسائل پرداخته و برخی از راه های مدنظر را پیاده و اعمال می سازد.

اِعمال تقسیم ارث در مشاوره حقوقی تقسیم ارث در چه زمانی الزامی می باشد؟

از مهم ترین نکاتی که باید به آن اشاره کرد زمان انجام تقسیم ارث است که باید بگوییم تقسیم ارث تنها در زمانی صورت می گیرد که مراحل حقوقی و دیونی که بر عهده شخص فوت شده است ادا و انجام گردد.

اول از همه پرداخت هزینه های کفن و دفن شخص متوفی مهم می باشد. بدهی های مالی شخص فوت شده باید پرداخت گردد. به وصیت نامه او عمل شود. تقسیم ارث بین وراث باید طبق قانون اعمال گردد.

تا به اینجا توضیحاتی در خصوص برخی موضوعات مشاوره حقوقی تقسیم ارث خدمتتان عرض شد.برای کسب اطلاعات بیشتر ادامه مطالب را دنبال نمائید.

در مشاوره حقوقی تقسیم ارث میراث شخص متوفی به چه کسانی می رسد؟

در تقسیم ارث به وراث،افراد باید نسب خونی و سببی با شخص متوفی داشته باشند.. طبق ماده 862 قانون مدنی اولویت و طبقه بندی وراث برای به ارث رسیدن به شکل زیر می باشد که آن را به نوعی ساده تر شرح می دهیم:

 • طبقه بندی وراث که به موجب نسب ارث می برند:

« مربوط به نسبت های خونی اشخاص با شخص متوفی »

 •  طبقه اول: والدین شخص متوفی،فرزندان وی و نوه ها(اولادِ اولاد)
 • طبقه دوم: اجداد،خواهر و برادر،فرزندان آن ها
 • طبقه سوم: اعمام(عموها).عمات(عمه ها)اخوال و خالات(خاله ها)*(دایی ها)ی متوفی و فرزندان آن ها

 باید اضافه کنیم وجود وراث در هر طبقه ای که ذکر شد مانع از به ارث رسیدن وراث در طبقه بعدی می شود و همچنین نیز وراثی که در یک طبقه قرار دارند مانع از به ارث رسیدن یکدیگر یا به قولی محرومیت از ارث نمی شوند و تنها باعث می شوند که بقیه سهم کمتری از اموال را به ارث ببرند. رابطه سببی با شخص متوفی: زن و شوهر بودن.همسر شخص متوفی را منظور می گردد. مشاوره حقوقی تقسیم ارث این موارد را ذکر خواهد نمود

باید اشاره کرد شرط به ارث رسیدن همسر در عقد دائم وی می باشد.در عقد موقت تقسیم ارث به همسر صورت نمی گیرد.

تقسیم ارث در مشاوره حقوقی تقسیم ارث:

تقسیم ارث بین وراث ممکن است در دو وضعیت و حالت انجام شود:

 • توافق وراث در تقسیم اموال شخص مورث:

در این حالت تقسیم اموال به راحتی انجام می گیرد و در تقسیم نامه رسمی سهم هر یک از وراث مشخص می شود.

 • عدم وجود توافق بین وراث در تقسیم اموال شخص مورث:

در این حالت از طرف هر یک از وراث تقاضای تقسیم ترکه توسط دادگاه انجام می گیرد.

ممکن است یک یا چند نفر از وراث از تقسیم کردن اموال شخص متوفی رضایت نداشته باشند در این شرایط فردی که تمایل به تقسیم اموال متوفی دارد از طریق دادگاه اقدام به تقسیم ترکه می نماید.

در صورتی که وراث برای اِعمال این امر به توافق رسیده باشند دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند؛در غیر این صورت از طرف دادگاه کارشناسی تعیین می گردد تا به این امر بپردازد و کارشناس منتخب میزان اموالی را که هر یک از وراث به ارث می برند پس از سهم تعیین شده به آنها واگذار می نماید.

شروط اساسی به ارث بردن اموال شخص متوفی در مشاوره حقوقی تقسیم ارث:

 1. مورث در قید حیات نباشد.
 2. وراث در قید حیات باشند.
 3. تأدیه دیون:پرداخت دین و قرض متوفی در این مورد مشاوره حقوقی تقسیم ارث موثر خواهد بود 
 4. موانع به ارث رسیدن وجود نداشته باشند. (توضیحات بیشتر این موضوع را در عنوانی جدید در ادامه مطالب ذکر می نمائیم.)
 5. بین وراث و شخص متوفی رابطه ای نسبی و سببی برقرار باشد.
 6. وجود ترکه:ترکه به معنای اموالی می باشد که شخص فوت شده پس از فوت خود به ماندگار گذاشته و اموال خود را برای اشخاصی دیگر به جا گذاشته باشد.

موانع به ارث رسیدن وراث از نظر مشاوره حقوقی تقسیم ارث:

در این مسئله طبق قانون وارث بر اساس شرایطی دیگر نمی تواند اموال شخص متوفی را به ارث ببرد و این موضوع مانع از رسیدن ارث به وارث می گردد حتی اگر شرایط به ارث بردن اموال شخص متوفی را داشته باشد. در ادامه به مشاوره حقوقی تقسیم ارث خواهیم رسید جهت دریافت مشاوره از وکیل ارثیه کلیک کنید

موانع به ارث رسیدن در تقسیم حقوقی ارث به دو دسته تقسیم می شوند:

1.موانعی که تماما مانع از به ارث رسیدن وارث یا وارثان می گردند.

 • کافر بودن وارث « شخص کافر نمی تواند از مسلمان چیزی به ارث ببرد.»
 • لعان: انکار فرزند خونی از جانب شوهر و تهمت زنا به زن که سبب می شود همسر و فرزند انکار شده چیزی از او به ارث نبرند و برعکس
 • تولد جنین: وقتی در هنگام فوت مورث جنینی زنده به دنیا بیاید سبب می شود تقسیم ارث صورت نگیرد و مانع به ارث رسیدن کامل یا بعضی دیگر از ورثه گردد تا وضعیت جنین در آینده مشخص گردد.
 • قتل شخص متوفی مشاوره حقوقی تقسیم ارث در این مورد راهنماگر خواهد بود
 • غایب مفقودالاثر: شخصی که برای زمانی طولانی در محل زندگی اش حاضر نبوده و خبری از او موجود نباشد.
 • فرزند متولد شده از زنا

2.موانعی از سوی شخصی دیگر که مانع به ارث رسیدن دیگری می گردد.

در مشاوره حقوقی تقسیم ارث به چنین شخصی حاجب می گویند.در علم حقوق حاجب شخصی است که وارث را از ارث محروم می نماید. باید اشاره کنیم شخصی که از ارث بردن محروم گشته است محجوب نام دارد. در این عنوان به طور کل در خصوص موانع به ارث رسیدن وراث در تقسیم حقوقی ارث صحبت کردیم و به جزئیات این موضوع نپرداختیم.در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص مشاوره حقوقی تقسیم ارث می پردازیم.

 

برخی نکات مهم تقسیم ارث در مشاوره حقوقی تقسیم ارث:

 • اگر متوفی فرزندانی از یک جنس(دختر یا پسر)داشته باشد ترکه بین آنها  به طور یکسان و برابر تقسیم می شود.
 • در صورتی که متوفی چندین فرزند با جنسیت های مختلف(برخی دختر و برخی پسر)را دارا بود میزان سهم الارث پسر دو برابر بیشتر از سهم الارث فرزند یا فرزندان دختر خواهد بود.
 • پرداخت بدهی های شخص متوفی قبل از تقسیم ارث بسیار مهم می باشد که به آن اشاره کرده بویم.
 • اگر شخص فوت شده به جز همسر خویش خویشاوندان دیگری نداشته باشد همسر وی یک چهارم از میراث شخص متوفی را به ارث می برد و بقیه اموال فرد متوفی به نفع دولت ذخیره می گردد.
 • قبلا هم عرض کردیم که مشاوره حقوقی تقسیم ارث و به طور کل اعمال تقسیم ارث به وراث کار راحت و به دور از پیچیدگی های خاص نبوده و از قضا بسیار حساس می باشد.بنابراین مراجعه برای مشاوره حقوقی نزد یک وکیل متخصص در این امر بسیار ضروری می باشد.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.