مشاوره نوجوانان در مرکز مشاوره به کمک خانواده هایی می آید که فرزندانشان در سن بلوغ دچار اختلالات رفتاری و عملی می شوند. در دیدگاه روانشناس نوجوانان بلوغ پدیده ای است که چه در دختران و چه در پسران همراه با تغییرات خلقی که در اثر تغییرات هورمونی است می باشد، به وجود می آید. از نمونه تغییرات رفتاری نوجوانان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

خشونت ، افسردگی ، عدم تمایا برای شرکت در مراسم های خانوادگی ، پایین آمدن اعتماد به نفس ، لجبازی ، پرخاشگری و......

بسیاری از والدینی که به مرکزمشاوره برای کمک گرفتن از یک دکتر روانشناس نوجوانان مراجعه می کنند از عدم کنترل نو جوان خود در این سن رنج می برند، نوجوانان در این سن بسیار لجباز و تندخو می شوند احساس می کنند از دنیای کودکی فاصله گرفته و تمایل دارند خود برای برنامه های زندگی تصمیم بگیرند. بسیاری از این نوجوانان دچار افت تحصیلی شده و احتمال دارد علایق متفاوتی در آنها ایجاد شود. با افزایش امکانات امروزه معمولا در تمامی مدارس از روانشناس و مشاور تحصیلی استفاده می شود، این افراد در صورت مشاهده رفتار غیر عادی و تمایلات عجیب نوجوانان با همکاری والدین نوجوان را به یک مشاور نوجوان ارجاع می دهد تا در کلینیک روانشناسی نوجوانان تحت درمان قرار گیرند.

نوجوانان در سنین بلوع تمایل به مخالفت زیاد با خانواده ، مصرف مواد و گاهی بزهکاری پیدا می کنند که در صورت مراجعه به موقع به یک کلینیک روانشناسی خوب می توانند با کمک بهترین روانشناس نوجوانان از اثرات منفی آن در زندگی نوجوان جلوگیری نمود. مشاور نوجوانان خوب در طی جلسات روانشناسی به نوجوان کمک می کند تا افکار خود را سامان دهد، در بهترین مراکز مشاوره نوجوانان معمولامشاور روانشناس با نوجوان ارتباط دوستانه و خوبی بر قرار می نماید و با راهنمایی هایی که بیشتر حالت دوستانه دارد از شدت مقاومت نوجوان نسبت به راهنمایی خود می کاهد.

در کلینیک روانشناسی نوجوان انتخاب نو  از روانشناس خانم و روانشناس آقا برای مشاوره نوجوان استفاده می شود زیرا بسیاری از نوجوانان با مشاور هم جنس خود راحت تر هستند و ارتباط بهتری با روانشناس برقرار می نمایند. گاهی نوجوانان در در دوره بلوغ دچار بسیاری از مشکلات همچون خودزنی و خو آزادی می شوند از نظر متخصص مشاور نوجوان این نوجوانان بهتر است از کمک یک روانپزشک نیز برای کنترل هیجانات نهفته در خود کمک بگیرند. گاهی مصرف یک دوره درمانی می تواند در حل بسیاری از بیماری های نوجوانان اثر گذار باشد.