روانشناس نوجوانان در مرکز مشاوره نوجوانان انتخاب نو برای رفع اختلالات رفتاری و ناسازگاری در نوجوانان گذشته آنها را در دوره های کودکی برسی می کنند. این برسی ها به روانشناس نوجوان نشان می دهد که این اختلالات در اثر تغییرات هورمونی بلوغ می باشد یا نوجوان در کودکی نیز نشانه های این اختلال را بروز داده است. کودکان ناسازگار که با بالا رفتن سن تبدیل به نوجوانان ناسازگار می شوند معمولا از هوشبری خوبی بر خوردار هستند ولی رفتار پرخاشگر و تندی که دارند باعث شده تا این نوجوانان در شرابط سخت قرار گیرند و نیاز به یک مشاور نوجوان خوب درکلینیک روانشناسی نوجوانان داشته باشند.

از نظر مشاور نوجوانان این افراد نمی توانند نیاز ها و خواسته های خود را به راحتی ابراز کنند و به همین دلیل از رفتار پرخاشگرانه استفاده می کنند . این نوجوانان معمولا در تعامل با محیط ضعیف هستند و پیروی از قوانین برایشان دشوار است و این دلایل شرایط سختی را برای والدین و مشاور روانشناسبرای تربیت و آموزش این نوجوانان ایجاد می کند . از نظر متخصص روانشناس نوجوان این نوجوانان از اختلالات رفتاری رنج می برند که نیاز به درمان مناسب در یک کلینیک روانشناسی نوجوان خوب دارد.

معمولا متخصص مشاور نوجوان اختلالات رفتاری را انجام اعمالی می دانند که حادثه آفرین بوده و باعث نگرانی والدین و همچنین می تواند از انواع بزهکاری باشد. از نظر مشاور روانشناس نوجوان پیدایش اختلالات رفتاری دلایل زیادی می تواند داشته باشد که در این مطلب به آنها اشاره می کنیم.

دلایل پزشکی : وجود ناتوانی های جسمی هممچون کم هوشی ، اختلالات مغزی یا نقص عضو می تواند از مهمترین دلایل وجود اختلال رفتاری در نوجوانان از نظر بهترین مشاور نوجوان باشد. عوامل بیولوژیکی از مهمترین دلایل بی قراری ، پرخاشگری در نوجوانان می باشد که با مراجعه به روانپزشک در یک مرکز مشاوره و مصرف دارو های مناسب قابل کنترل است.


دلایل تربیتی : یکی از شایع ترین دلایل در وجود اختلالات رفتاری در نوجوانان این مسئله می باشد از نظر بهترین روانشناس نوجوان  در کلینیک مشاوره نوجوان نحوه ارتباط نوجوان با اعضا خانواده ، مخصوصا مادر در سالهای اول زندگی از مهمترین دلایل اختلالات شخصیتی در کودک می باشد. چنانچه اختلالی در روابط عاطفی کودک ایجاد شود و امنیت عاطفی کودک به خطر بیفتند احتمال بروز اختلالات رفتاری در کودک بسیار بالا می رود و این افراد نیاز شدید به درمان روانشناسی دارند. مشاور خوب نوجوان عواملی مثل روابط والدین با یکدیگر ، وضعیت اقتصادی خانواده و شرایط مادر پس از زایمان را در شیوعاختلال رفتاری نوجوانان موثر می دانند.

بهترین متخصص روانشناس نوجوان با بر قراری روابط دوستانه با نوجوان می تواند طی جلسات مشاوره با آنها ارتباط موثر بر قرار نموده و در تغیییر رفتار و خلق و خوی نوجوان موثر باشند.