در مقالات قبلی توضیحات را بر مبنای شناخت مشاوره نوجوان و کودک قرار دادیم .حال به دنیای کودکان و نوجوانان به صورت تخصصی تر می پردازیم  تا بتوانیم از نگاه یک روانشناس نوجوان و مشاوره تحصیلی نوجوانان به مسائلی مثل راه اصلاح رفتار کودک و فهم باور ها و احساسات بپردازیم.

طی تحقیقاتی که توسط دکتر مشاوره نوجوان و مرکز روانشناسی نوجوانان انجام شده است. هرچه درمان و پیشگیری در کودکی انجام شود در سطح درمان سطح اول قرار میگیرد و هم از نظر هزینه ای و هم درمان اسان تر است.

 

موضوع بسیار مهم فهمیدن بچه ها نیاز به تعلق خاطر دارد و می توان گفت رفتار نادرست کودکان و نوجوان یکی از راه های رسیدن به تعلق خاطر است . بی شک زمانی که ارتباط بین شما و فرزندانتان به درستی پیش نمی رود. کودکان کشف می کنند به اهدافشان برسند با رفتار های نادرست و به این ترتیب والدین را وادار به پاسخ دهی می کنند .

رفتار نادرست چیست؟

 اعمال و گفتار غیر محترمانه و پایمال کردن حقوق دیگران

رفتار هایی که برای خود کودک ودیگران اسیب زننده است

همکاری نکردن در صورتی که می داند باید چطور همکاری کند. 

چند مورد از رفتار های نادرست را با مثال برایتان توضیح می دهیم:

مورد اول جلب توجه

با یک مثال مورد اول را توضیح میدهیم:

کودکی را در نظر بگیرید که از پدرش که در حال صحبت با تلفن است در خواست بازی می کند و پدر درخواست کودک را رد می کند و کودک با برادر کوچکترش شروع به بازی می کند و از طریق سر وصدا شروع به جلب توجه پدرش می کند و پدر در چنین شرایطی شروع به تذکر دادن و غر زدن و نشان دادن ناراحتی می کند.

خب به نظر شما رفتار پدر را چطور می توانیم تفسیر کنیم؟

ایا غیر از این است که پدر رفتار نادرست کودک را به صورت نا خوداگاه تایید می کند؟


 

حال پدر چه کاری می تواند انجام دهد؟

می تواند گریه و بی قراری کودکش را نادیده بگیرد و حتی با بازی بدنش هم رفتاری تند نشان ندهد و در عوض می تواند به او حق انتخاب دهد ،یعنی به او بگوید من باید با تلفن صحبت کنم یا ارام بازی کن یا فعلا برو تو اتاقت بازی کن.

اگر کودک همکاری کرد پدر می تواند بعد از کارش با او بازی کند پس در این صورت پدر زمانی به کودکش توجه میکند که او قصد جلب توجه ندارد.

توجه داشته باشید درک دنیای کودک و نوجوان نیازبه اموزش و اگاهی سالم دارد که این اگاهی را می توانید از طریق دکتر روانشناس نوجوان که در کلینیک مشاوره نوجوانان انتخاب نو سال ها در این زمینه فعالیت کرده است به دست اورید.

بی شک مشاور نوجوان و کودک از طریق انالیز رفتار شما و فرزندتان ایراد هایی که ممکن است به سادگی مورد حل باشد را به شما اموزش می دهد تا بتوانید در کنار فرزندتان زندگی ارام تری را تجربه کنید.

 

 

موارد دیگری از رفتار های نادرست :

2 .اعمال قدرت

3.انتقام گرفتن

4.عاجز جلوه کردن