روانشناس نوجوان در کلینیک روانشناسی انتخاب نو به مسائل و دغدغه های نوجوانان به صورت تخصصی رسیدگی می کند. مشاوره نوجوانان امروزه با تغییراتی فرهنگی که به وجود آمده بسیار پر کاربرد شده است و والدین به مشکلات بسیار زیادی در درک فرزندان بر خورد کرده اند. از جهت دیگر نوجوانی دوره بسیار حساسی می باشد و چنانچه با دقت با نوجوانان برخورد نشود ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر نوجوان وارد گردد. یکی از مهمترین مسائلی که دکتر روانشناس نوجوان در مرکز مشاوره انتخاب نو به آن توجه می کند عزت نفس در نوجوانان می باشد.

مشاوره برای نوجوانان ضروری می باشد و از نظر بهترین روانشناس نوجوان حس عزت نفس در نوجوانان بسته به شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد متغیر می باشد. مشاور روانشناس نوجوان به الگوی زندگی نوجوانانی که حس ارزشمندی خویش را همراه دارد و یا دست به نفی خویش می زند دقت بسیار می کند و شرایط زندگی نوجوان را هم از نظر خودش و هم از نظر دیدگاه های والدین مورد برسی قرار می دهند. در این مطلب سعی می کنیم تا ویژگی های شخصیتی که متخصص روانشناس نوجوان برای کم بودن و یا زیاد بودن عزت نفس مورد توجه دارد را بیان کنیم .

ویژگی های عزت نفس زیاد در نوجوانان:

-         نوجوانی که عزت نفس بالایی دارد معمولا مستقل عمل می کنند و درباره تصمیمات مهم زندگی خود ، خود انتخاب می نمایند این نوجوانان بدون مشکل و درگیری نزدیکان خود را تحت تاثیر قرار می دهند تا آنها نیز با تصمیماتشان موافقت کنند . دکتر مشاور خوب در مرکز مشاوره این نوجوانان را ایده آل برای هر خانواده ای مشاهده می کند.

-         مسئولیت پذیری یکی دیگر ویژگی هایی است که در نوجوانانی که عزت نفس بالایی دارند مشاهده می شود. این نوجوانان در کمک کردن به خانواده و نزدیکان خود پیشگام هستند و برنامه های روزانه ای که به آنها سپرده می شود را به خوبی انجام می دهند و نسبت به پیشرفت هایی که در این زمینه و مسائل مختلف برایشان ایجاد می شود افتخار می کنند.

-        دکتر مشاور نوجوان در طی مشاوره با این نوجوانان متوجه تسلط بسیار زیاده این نوجوانان در موجهه با زمان هایی که آنها با ناکامی رو به رو می شوند ، نیز هستند این نوجوانان با بروز مناسب احساسات خود باعث می شوند تا فشار روانی شدید به آنها نیاید و بحران را به خوبی پشت سر گذارند.


ویژگی های عزت نفس کم در نوجوانان :

-         توانایی های خود را دست کم می گیرند و دائما از احساس ناتوانی در رنج هستند. این نوجوانان معمولا در جلسات مشاوره درباره عدم علاقه نزدیکان به خودشان با مشاورصحبت می کنند و نمی توانند در مقابله با مشکلات قدرتمند عمل کنند.

-        عزت نفس پایین در نوجوانان باعث می شود تا آنها نتوانند احساسات خود را به صورت مناسب نشان دهند. خشونت ، بدخلقی و رفتار های بی قیدی در این نوجوانان بسیار مشاهده می شود و در صورت قرار گرفتن در شرایطی همچون ترس و آشفتگی بسیار کم تحمل هستند.

-         یکی از ویژگی هایی که بهترین مشاور نوجوان به آن توجه ویژه ای دارد ، مقصر دانستن دیگران به خاطر ضعف ها و ناکامی ها در این نوجوانان است. این نوجوانان معمولا دائما خانواده و نزدیکان خود را برای مشکلاتی که دارند مورد سر زنش قرار می دهند.

مراجعه به کلینیک مشاوره انتخاب نو می تواند تصمیمی هوشمندانه برای والدینی باشد که نیاز به حل مشکل عزت نفس در نوجوان خود دارند.