در آمریکا ، سومین علت مرگ در نوجوانان خود کشی می باشد . و از این نظر پس از مرگ ناشی از تصادفات و قتل قرار دارد . خود کشی در کودکان قبل از سن بلوغ نادر است . 

افکار و رفتار های خود کشی :

طبق نظر مشاوران نوجوانان ژست ها ، افکار و اقدامات خود کشی اغلب با اختلال افسردگی همراه هستند . و گزارش ها نشان می دهد که نیمی از افرادب که قصد خود کشی دارند ظرف 24 ساعت قبل ارتکاب خود کشی آن را با یکی از دوستان و یا بستگان در میان می گذارند . افکار خود کشی در همه ی سنین وجود دارد و بیشترین میزان آن زمانی دیده می شود که با یک اختلال لفسردگی شدید همراه باشد . خودکشی در سنین کمتر از 12 سال نادر است و بچه های کوچک به راحتی قادر به طراحی و اجرای یک نقشه ی واقع بینانه خودکشی نیستند . به نظر می رسد عدم بلوغ شناختی نقشی محافظتی در پیشگیری از خود کشی کودکان دارد . خود کشی موفق در پسران بیتر از دختران است . فکر خود کشی یک پدیده ی ایستا نیست و ممکن است با گذشت زمان کاهش یا افزایش یابد . تصمیم برای ارتکاب رفتار خود کشی ممکن است که تکانشی باشد و بدون دور اندیشی کافی بوده و یا نتیجه ی نشخوار ذهنی طولانی باشد . 

اگر تمایل فرد به خودکشی را کنار بگذاریم روش اقدام به خودکشی بر میزان موفقیت خودکشی تاثیر دارد . عوامل خطر ساز اضافی در خودکشی عبارت است از : سابقه ی خانوادگی ، قرار داشتن در معرض خشونت خانوادگی ، تکانشگری ، سوء مصرف مواد و دسترسی داشتن به روش های کشنده . 

علت خودکشی در نوجوانان و کودکان چیست ؟

خصوصیات نوجوانانی که رفتار خودکشی دست می زنند ، نا توانی آن ها در یافتن راه حل مسائل و فقدان راهبرد های مدارا برای کنار آمدن با بحران های فوری است . داشتن دید محدود نسبت به راه حل برای مسائلی نظیر اختلافات خانوادگی مکرر ، می تواند احتمال خود کشی را به همراه داشته باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن مشاور ها تماس بگیرید .

عوامل ژنتیک در آن تاثیر گذار هستند زیرا که تحقیقات نشان می دهد که افرادی که یکی از بستگان درجه اول آن ها رفتار مشابهی داشته ، چند برابر بیشتر است . از سویی تاثیر عامل زیستی یعنی تغییر میزان سرتونین در کودکان و نوجوانان  و احتمال آن ها به پرخاشگری و خود کشی را افرایش می دهد . بیماری افسردگی اساسی مهم ترین عامل خطر ساز خودکشی بوده است و خطر بروز آن را تا بیست در صد افزایش می دهد . اما افراد بسیار شدید مبتلا به افسردگی افکار و رفتار خود کشی ندارند . خصوصیات مختلفی مانند احساس نا امیدی ، تکانشگری ، مصرف مواد ، و سابقه رفتار پرخاشگرانه با افزایش خطر خود کشی ارتباط دارند . زندگی در خانه های خشن و بد رفتار می تواند طیف وسیعی از علایم آسیب های روانی ایجاد کند . طبق نظر روانشناسان کودکان به نظر می رسد رفتار های پرخاشگرانه ، خود تخریبی و انتحاری در میان نوجوانانی که زندگی خانوادگی پر استرس مزمنی داشته اند شیوع بیشاری دارد . بارز ترین عامل خطر ساز خانوادگی برای رفتار خود کشی ، بد رفتاری شامل کودک آزاری جنسی و جسمی و غفلت است . بزرگ ترین ارتباط واحد بین کودک آزاری جنسی و رفتار خودکشی پیدا شده است . کودکان در معرض خود کشی دچار احساس بریدگی ، انزوا یا بیگانگی از همسالانشان هستند . 

چگونه می توان آن را تشخیص داد ؟

پرسش مستقیم از کودکان و نوجوانان در مورد افکار خود کشی ضروری است . زیرا مطالعات نشان می دهد که والدین غالبا از وجود چنین افکاری در ذهن کودکان خود بی خبر هستند . افکار خودکشی یعنی صحبت کردن در مورد تمایل برای آسیب زدن به خود و تهدید به خود کشی یعنی اظهارات کودکان شایع تر از خودکشی موفق است . اکثر نوجوانان مبتلا به یک یا چند اختلال روانی هستند که این اختلالات شامل : اختلال افسردگی اساسی ، اختلال اختلال دو قطبی و اختلالات روانپریشی است . نوجوانانی که مبتلا به اختلال خلقی همراه با سوء مصرف مواد هستند و سابقه ی رفتار پرخاشگری دارند در معرض خطر بالایی قرار دارند . افرادی که اختلال خلقی ندارند اما پرخاشگر ، خشن و تکانشی هستند ممکن است هنگام بروز تعارض های خانوادگی یا تعارض با همسالان مستعد خود کشی باشند . عوامل خطر ساز خود کشی میزان بالای نا امیدی ، مهارت های ضعیف حل مسئله و سابقه ی رفتار پرخاشگرانه است . شرح حال نوجوانی که خود کشی می کند حاکی از پیشرفت های عالی در زندگی و صفات منشی کمال طلبی است . چنین نوجوانی ممکن است با یک شکست ادراک شده رو به رو شده باشد مانند نوجوان درس خوان که به دنبال نمره ی ضعیف در یک امتحان احساس تحقیر کرده است . طیفی از اختلالات روانپزشکی خطر افکار خود کشی را در طول زندگی افزایش می دهد . در کودکان دارای این اختلال اضطراب شدید و ضعف کنترل تکانه خطر اقدام به افکار خود کشی زیاد است . در نوجوانان آسیب پذیر و دچار آشفتگی روانی ، اقدام به خود کشی ممکن است واکنشی تکانشی به عوامل استرس زای اخیر باشد . عوامل زمینه ساز رفتار خود کشی شامل تعارض و مشاجره با اعضای خانواده و دوستان دختر و پسر است . در هر حالتی با مشاهده ی هر گونه تغییر رفتار در نوجوان و کودک خود و صحبت درباره ی خودکشی باید سریعا به آن اهمیت داده شود و درمان های لازم انجام شود . برای آشنایی با متخصصان در این زمینه به آدرس وبسایت انتخاب نو مراجعه نمایید .