در این دنیای پر استرس امروزه افراد گاهی توانایی خود برای حفظ حال خوب را از دست می دهند اما بر اساس مطالعات بهترین مراکز مشاوره با انجام روش هایی می توان حال خوب را برای خود ایجاد کرد و حس و حال بهتری را برای خود ساخت. به این منظور مواردی را که در ادامه مطرح می کنیم را به یاد داشته باشید.

مواظب باشید که به خودتان چه می گویید.

کلمه ها و تصاویری که مارا احاطه کرده اند و نیز حرف هایی که به دیگران می زنیم در چگونگی روز ما تاثیر می گذارند. اما از تاثیر گذار ترین چیز ها حرف هایی هستند که به خود می زنیم. اگر که می خواهید روز خوبی داشته باشید به جرف هایی که به خود می زنید توجه کنید. و دقت کنید که این حرف ها در چه مواردی منفی هستند . در بیشتر مواقع حرف هایی که به خود می زنیم منفی هستند. بنابراین، به جای آن که روی حرف هایی متمرکز شویم که به ما آسیب می زنند و یا پیوسته فرزندان کم سن و سالمان را با عبارت های منفی بمباران می کنیم لازم است که به عبارت های مثبت تر توجه نشان دهیم. از عبارت هایی استفاده کنیم که بیشتر به فرزندانمان کمک می کد و اهمیت تاکیدهای مثبت مطرح می شود و مهم است که شما می خواهید از هر رخدادی چه نتیجه ای بگیرید. پس زمان آن رسیده است که به آن چه به خود می گوییم بیشتر توجه کنیم و کلمه ها می توانند ناراحتی های ما را التیام ببخشند .

حقیقت را بگویید. 

طبق نظر روانشناس خانواده تهران دروغ گفتن همه چیز را خراب می کند ممکن است که دروغ گفتن حال شما را برای مدت کوتاهی خوب کند اما بعدا حالتان را بد خواهد کرد . زمانی که کسی بفهمد شما دروغ گفته اید اعتماد و اطمینان میانتان خدشخ دار خواهد شد و همواره باید تلاش کنید که دروغتان مشخص نشود و باید حرف هایتان را به خاطر بسپارید که مبادا حرفی بزنید که با گفته هایتان در تضاد باشد. برای داشتن استحکام در شخصیت از گفتن دروغ حتی دروغ های مصلحتی خودداری کنید و بی جهت از کسی که شایسته نیست تعریف نکنید. 

سپاس گزار باشید.

سپاس گزاری زندگی تان را بهتر می کند و آن چه داریم را به حد کفایت یا بیش از آن می رساند. و اکار را به پذیرش تبدیل می کند و ابهام و سردرگمی را به وضوح و روشنی تبدیل می کند. فراموش نکنید که سپاس گزاری تولید احساس خود ارزشمندی می کند و برای ما حال خوش به همراه می آورد.

هر روز به چیزهایی که بابت آن  سپاس گزار هستید را بنویسید و به آن ها توجه کنید. این کار می تواند زندگی تا را متحول سازد. سپاس گزاری همچنین به حفظ روابط کمک کند . جان گاتمن می گوید در ازای هر بد گویی، هر مشاجره و هر اقدام منفی عبارت های مثبتی را بر زبان جاری و از بابت آن ها تشکر کنید. 

مهربان باشید.

طبق نظر مشاور ازدواج خوب هر بار با کسی رو به رو می شوید که شما را ناراحت می کند، لحظه ای صبر کنید و از خودتان بپرسید چیست که مرا در برخورد با این فرد ناراحت می کند و آیا من این کیفیت را در خودم دارم و اگر چنین است چطور می توانم با آن ها مهربان تر باشم و همچنین چگونه می توانیم با خودم مهربان تر باشم؟

همه چیز را آنطور که هست ببینید.

بسیاری از اندیشه ها ، هراس ها و نگرانی های ما ، به درد نخور هستند و مجبور نیستید آن ها را باز کنید و حفظ کنید و یا به آن ها توجه کنید و جدیی بگیرید. و هر چیزی که به فکرتان می رسد را باور نکنید. 

فرصت تنفس به خود بدهید.

برای غلبه بر اضطراب زندگی در لحظه زندگی کنید تنفس با تمرکز به شما امکان می دهد که هر مسئله ای را حل کنید و یکی از راه ها برای این که روزتان خراب نشود، ای است که در وضعیت استرس زا، تنفس هوشمندانه کنید. البته ما در همه لحظه های زندگی نفس می کشیم. و اگر نفس نکشیم، می میریم و تنفس رابطه ما با زندگی است. و در ضمن وسیله ای است که کمتر با استرس رو به رو می شویم. تنفس کردن اتفاق طبیعی است ولی چرا باید آ را به خاطر بسپاریم؟ زیرا وقتی دستخوش استرس و خشمگین و ناراحت می شویم تنفسمان کم عمق تر و سریع تر می شود. گاه نفسمان را نگه می داریم و زمانی که دچار تنش هستیم، از یاد می بریم که به طور طبیعی فس بکشیم و در نتیجه درست فکر نمی کنیم. لجظه هایی متوقف شدن و کشیدن چند نفس عمیق ما را آرام می کند و از اضطراب ما می کاهد و ما را به لحظه اکنون باز می گرداند و به ما امکان تمتمرکز شدن می دهد. پس می توان گفت که سریع ترین راه کاستن از تنش و تشویش کشیدن چند نفس عمیق است.

شکایت نکنید.

اگر انرژی خود را به جای  شکایت و گله صرف حل مشکل کنید از چگونگی خوب شدن اوضاع حیرت زده می شدید. شکایت به عنوان راهکار هیچ گاه موثر نخواهد بود زیرا که همه ی ما زمان و انرژی محدود داریم و اگر زمنی را صرف شکایت کردن کنیم بعید است که به ما برای رسیدن به هدفمان کمک کند. برای یادگیری مهارت های اساسی می توانید از افرادی متخصص در بهترین مراکز مشاوره کمک و راهنمایی دریافت نمایید.