بهترین مشاور در بهترین مرکز مشاوره تلاش می کند تا راه هایی برای ساده تر شدن زندگی به افراد پیشنهاد می کند. باید باور داشت زندگی با پیچیدگی های فراوانی که در آن است نیاز به یک راهنما و مشاور در آن ضروری است در این بین مشکلات زندگی باعث بروز اختلالات روانی مختلف می گردد که یرای درمان نیاز است به مشاور روانشناس مراجعه گردد ، یکی اختلالات روانی که پیچیدگی های زیادی در آن برای افراد مشاهده می شود اختلال شخصیت مرزی می باشد که درمان این اختلال روانیبدون کمک روانشناس ممکن نیست.

از نظر متخصص مشاور کسانی که از اختلال مرزی رنج می برند دچار نواسانات خلقی زیادی هستند که برای خود و اطرافیانشان مشکلات زیادی ایجاد می نماید. این افراد در وابستگی های خود بسیار افراطی عمل می کنند و چنانچه از نزدیکان خود بی توجهی دریافت کنند بسیار عصبانی و خشمگین می شوند . مشاور خوب درمرکز مشاوره معمولا این افراد را در احساساتشان بسیار افراطی مشاهده می کند و تلاش می کند تا ابتدا افراد را نسبت به اختلالی که دارند آگاه کنند و پس از آن که فرد مشکل خود را پذیرفت مسیر درمان آغاز می شود.

از ویژگی های دیگر این افراد از نظر دکتر مشاور این است که افرادی که از اختلال شخصیت مرزی رنج می برند افراد را یا بسیار خوب می بینند و یا خیلی بد این افراد توانایی کنترل احساسات خود را نسبت به دیگران ندارند. این افراد معمولا نیاز دارند از نظر اطرافیان پذیرفته شوند و از تنهایی بسیار وحشت دارند و در عین حال همواره خود را افرادی تنها می دانند که از شرایط خود ناراحت هستند.به صورت کلی بهترین مشاور روانشناس افرادی که دچار اختلال مرزی هستند را افرادی با احساس خود آزاری و رفتار تکانشی می دانند که استرس و اظطراب در آنها بسیار زیاد است و چنانچه تحت درمان روانشناسی زیر نظر روانشناس خود در مرکز مشاوره حرفه ایقرار نگیرند احتمال خودکشی در آنها وجود دارد.


معمولا کسانی که دچار اختلال روانی مرزی هستند بر روی اطرافیانشان تاثیر بسیار زیادی می گذارند و نزدیکان این افراد معمولا دچار افسردگیهستند ، به همین علت معمولا بهترین روانشناسان به کسانی که برای درمان اختلال مرزیبه یک مرکزمشاوره مراجعه می کنند پیشنهاد می دهد تا نزدیکان خود را برای مراجعه بهکلینیک روانشناسی تخصصی ترغیب نمایند. مهمترین علت بروز اختلالات مرزی در افراد به دوران کودکی آنها باز می گردد، از نظر دکتر روانشناس کسانی که دچار اختلال مرزیهستند معمولا مادرانی بی ثبات داشته اند و یا در کودکی خود جدایی و طلاق والدین را تجربه نموده اند.

درمان اختلال مرزی

برای درمان تخصصی اختلال مرزی در مراکزمشاوره معمولا از کمک روانپزشک استفاده می شود . دارو درمانی و استفاده از دارو های ضد افسردگی برای درمان کسانی که دچار اختلالات مرزی هستند پیشنهاد می شود تا این افراد بتوانند با کمک بهترین روانشناسان و بهترین روانپزشکان به زندگی طبیعی خود باز گردند.