اعتماد به نفس درون هرکسی وجود دارد و در زندگی ما انسان ها تاثیر بزرگی دارد طبق مطالعات کلینیک روانشناس وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با احساس، جرئت ، اطمینان، لذت ببرید خواهید دید که اعتماد به نقس کافی چقدر می تواند تاثیر داشته باشد. 

من قوی چیست؟

درون شما، جایی پر از نشاط ، خلاقیت، صلح، دوستی، قدرت و عشق و همه ی چیزهای خوب وجود دارد و به آن من قوی می گویند. اگر اعتماد به نفستان بالا برود ، همه چیز در دنیا به نظرتان صحیح خواهد آمد.

من ضعیف چیست؟

در کنار من قوی، من ضعیف نیز وجود دارد که جایی پر از شک و تردید است، پر از ترس، خشم، درماندگی و تمام چیزهای منفی است و در این قسمت از وجود اعتماد به نفس کم است و همه چیز به نظرتان اشتباه می آید.

بر اساس مطالعات مرکز روانشناسی ازدواج فکر کردن به من ضعیف یک عادت است اما تجربه نشان داده است که این عادت ها می توانند از بین بروند و اگر یاد بگیرید که به من قوی فکر کنید، ترس شما کاهش خواهد یافت و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. زمانی که به موارد نشاط آور فکر می کنید و زمانی که خلاق هستید و زمانی که با نگاه عمیق به اطرافتان نگاه می کنید ، وقتی که صلح، دوستی، قدرت، دوست داشتن و از این قبیل چیزهای خوب فکر می کنید در دنیای من قوی سیر می کنید . و بر عکس زمانی که در کار ها با تردید و دو دلی رو به رو هستید، وقتی با ترس طرف کارها می روید و زود خشمگین می شوید و احساس درماندگی می کنید و همه چیز در نظرتان منفی و یاس آور است در دنیای من ضعیف هستید و این نشانه ای است که باید مسیرتان را عوض کنید.

ذهنیت قربانی بودن را کنار بگذارید. 

ذهنیت قربانی بودن حاصل تفکر من ضعیف است زمانی که نقش قربانی را به خود بگیرید، قدرت و خلاقیت خود را از دست می دهید اما وقتی مسئولیت می پذیرید و برای زندگی خود تلاش می کنید نیروی شما بیشتر خواهد شد.. فراموش نکنید که خود شما هستید که برای خودتان بدبختی و خوشبختی می آفرینید و پذیرفت مسئولیت یعنی این که در زندگی شخص دیگری را برای آن چه انجام می دهید و چیزی که هستید و چیزی که دارید یا احساس می کنید مقصر ندانید و سرزنش نکنید. زندگی پر از پستی و بلندی و شکست و پیروزی است و مشکلات همواره وجود خواهد داشت و فراموش نکنید که انسان جایزالخطا است و می تواد که اشتباه کند و نمی توان جلوی آن را گرفت و به همین دلیل لازم نیست که خود را به خاطر رفتار گذشته، حال یا آینده سرزنش کنید. شما می توانید با دقت و آگاهی عامل قاطعیت و دلسرد نشدن و همچنین عواملی که باعث دلسردی و یاس شما می شوند را در خود کشف کنید. 

غر زدن را کنار بگذارید.

غر زدن یکی از نشتنه های فعالیت من ضعیف هر کسی است، غر زدن نشان می دهد که شما نمی خواهید مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید. غر زدن، برای بسیاری از افراد چنان عادت جا افتاده شده که که حتی خودشان هم متوجه نیستند که این کا را انجام می دهند، به جای آن اتفاق های بزرگی که در زندگی شما روی می دهند بهترین موضوعی است که می توانید از آن ها حرف بزنید . در تمام لحظه های زندگی شما انتخاب می کنید که چه احساسی داشته باشید و دلتان می خواهد که فقط کاستی ها و کمبودهای زندگی تان را ببینید و یا زیبایی ها و داشته هایتان را؟ پس سعی کنید که در ارتباط با خودتان و اطرافیانتان بیشتر از قدردانی استفاده کنید و این کاملا به خودتان بستگی دارد. غر زدن هیچ چیز را در زندگی تان عوض نمی کند و سعی کنید که نیازهایتان را شناسایی کنید و در جهت رفع نیازهایتان تلاش کنید.

با اطمینان صحبت کنید.

کلماتی که استفاده می کنید به احساسی که درباره خودتان دارید شکل می دهند. برخی از کلمه ها ویران ککنده هستند و برخی دیگر بسیار سازنده. کلماتی مانند من نمی توانم نشان از درماندگی شما هستند در حالی که کلماتی مثل من این را انتخاب نمی کم نشاندهده ی اعتماد به نفس و قدرت شماست. سعی کنید که کلمات با بار منفی را از دایره صحبت های خود حذف کنید و این باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و شیوه ای که دیگران با شما رفتار می کنند نیز تغییر می یابد.به جای آن که مشکلات زندگی را مانعی بر سر راه خود بدانید، آن ها را به عنوان فرصت های مناسب ببینید و در را به روی رشد و تکامل خود باز کنید. فراموش نکنید که مشکلات در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد و آن چه که بین انسان ها متفاوت است نحوه برخورد با مشکلات است که بسیار مهم است. و باعث می شود که برخی از افراد موفق و برخی دیگر نباشند.

در زندگی تان تعادل ایجاد کنید.

بر اساس مطالعات مراکز مشاوره خانواده اگر تمام هیجان های خود را فقط برای یک جنبه از زندگی مثلا روابط دوستانه، کار یا بچه ها بگذارید، ممکن است احساس کمبود کنید . اگر چیزی یا کسی را کانون توجه زندگی خود قرار دهید، ترس عمیقی برای از دست دادن آن در خود ایجاد می کنید و این می تواند به سلامت روان شما آسیب وارد کند و اعتماد به نفستان را کاهش دهد  ولی اگر هیجان خود را در چند جنبه پخش کنید، تجربه های زندگی تان را توسعه می دهید و اعتماد به نفس شما رشد پیدا می کند و حس بهتری خواهید داشت.

همانطور که می بینید ما چندین راه حل برای بهبود اعتماد به نفستان ارائه دادیم اما اگر که از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و نیاز به درمان دارید، از افراد متخصص کمک بگیرید و برای بهبود سلامت روان و زندگی تان تلاش کنید.