مشاوره کودک و مشاور کودکان چه ضرورت و پیامدهایی دارند؟

در جوامع توسعه یافته و پیشرفته نقش فردی و اجتماعی کودک و نوجوان با پیشرفت هایی در علم روانشناسی و مشاوره که توسط روانشناس کودک و روانشناس نوجوان در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و بویژه در مراکز مشاوره و مرکز روانشناسی کودک و نوجوان بدست آمده، بیش از پیش جایگاه مستحکمی را به خود اختصاص داده است.

 

قرن ها و سالهاست که علم روانشناسی تمرکز خود را روی سنین کودکی و نوجوانی قرار داده و تاثیر این دوره رشدی را در بزرگسالی مثمر ثمر می داند. کودکان هنوز مورد بی توجهی برخی خانواده ها قرار می گیرند، چراکه برخی والدین بر آن باور قالبی هستند که کودک همینکه به لحاظ جسمی سالم باشد، شرطی کافی برای حضور در جامعه است. فیلیپ آریه مورخ فرانسوی معتقد است که در زندگی اجتماعی دوران قرون وسطی با کودکان نظیر بزرگسالان رفتار می شده، بدینگونه که کودک 6 ساله برای کار کردن به روستاها فرستاده میشد تا شاگردی کردن نزد استادی را شروع کند. وقتی که ما به دیدگاه کهن بزرگسالان کوچک بر می گردیم دیگر این دیدگاه برایمان عجیب و غریب نیست، ولی این روزها از کودکانمان انتظار داریم تا در تمامی موقعیت های اجتماعی مانند ما رفتار کنند ویا هنگامی که اینگونه تصور می کنیم که مانند ما می اندیشند به گونه ای در همان طرز فکر قدیمی و کلیشه ای در باره کودکان قرار داریم.

 

همه انسانها بنا بر رشد جسمی برنامه ریزی شده در طبیعت به تحول و تکامل می رسند، یک متخصص روانشناسی تغذیه در کنار یک روانشناس کودک می تواند از پیش از تولد تا پایان دوران کودکی به لحاظ جسمی و روانشناختی کودک را همراهی کند. پس فقط رشد جسمی کافی نیست،کودک امروز به نوجوان و جوانی اجتماعی تبدیل خواهد شد پس آموزه ای دوران کودکی توسط یک مشاور کودک یا روانشناس کودک در یک کلینیک روانشناسی کودک انتخاب نو می تواند آسیب های دوران بزرگسالی را به حداقل خودش کاهش دهد. در نظریه خانم مونتسوری مفهوم دوره های حساس یکی از مولفه های مرکزی است که چنین می گوید: دوره حساس همچون دوره های بحرانی مهم است، این دوره ها زمان های برنامه ریزی شده ژنتیکی مشخصی هستند که طی آنها کودک بویژه مشتاق و آماده یادگیری و تسلط یافتن در تکالیف معینی است.

یک دکتر روانشناس کودک خوب به درستی می داند که کودک در نخستین مراحل زندگی خود با شکل گیری اعتماد، خودمختاری، ابتکارعمل، کارایی و احساس حقارت مواجه می شود و کودکان سنین 3 تا 7 سال دستخوش تعارض شدید عاطفی با والد هم جنسشان می شوند پس می توانند در کنار والدین و کودک قرارگرفته و مخاطرات احتمالی آتی نسبت به کودک پیشگیری نمایند.

 

مشاور نوجوان یا مشاوره نوجوان چه ضرورت و اهدافی را در پیش رو دارد؟

 نوجوانی به دوره ای انتقالی بین کودکی و بزرگسالی اطلاق می شود. کودک با شروع نوجوانی به موجودی تربیت پذیر و آسیب پذیر تبدیل می شود. تمام نوجوانان جهان تجربه ای کم و بیش مشترک دارند و آن عبارتست از تغییراتی که هم زمان با رشد سریع تر وزن، قیافه ظاهری و نهایتا بلوغ جنسی آنان منجر می شود. دوران نوجوانی عبارتست از: بلوغ، جهش نموی، خصوصیات اولیه و ثانویه جنسی. بلوغ تغییراتی را در بر می گیرد که در نهایت نوجوانان را به توانایی باروری تجهیز می کند. یکی از مسایل مهم در آغازین روزهای نوجوانی هویت فردی و اجتماعی اوست که ممکن است دستخوش دگرگونی تازه ای گردد. با توجه به موارد فوق الذکر این واقعیت خود را توجیه می کند که نوجوان با انبوهی از سوالات و شبهات روبروست.

اکثریت نوجوانان خودشان را با یک سوال اساسی و مهم "من کیستم؟" مواجه می سازند و شاید به همین دلیل آنها با گروه همسالان خود پیوندی ناگسستنی پیدا کنند.

تمامی این ویژگی ها و خصیصه ها دلیلی برای نگاه عمیق متخصصین روانشناسی، بالینی گران، مشاور نوجوانان، روانشناسی نوجوان به این دوره خاص پر تنش و البته خاص شد. امروزه شاهد هستیم که خدمات مشاوره و روانشناسی در مرکز روانشناسی نوجوانان با ابزارهای کمک آموزشی ویژه والد و نوجوان برای بهره گیری از آموزه های به روز یاری رسان خانواده ها و نوجوان شدند. مشاور نوجوان در کنار روانپزشک نوجوان هر دو به بررسی آسیب های روانشناختی نوجوانی می پردازند که تا ارتقاء سطح کیفی مشاوره و درمان به سطح بهینه بهره وری برسد. 

 

کلینیک روانشناسی انتخاب نو با بهره گیری از متخصصین روانشناسی ، روانشناسی نوجوان و مشاور کودک و نوجوان دپارتمان های درمانی و تخصصی را با استفاده از تست ها و سایر ابزارهای تشخیصی آموزشی و درمانی در حوزه خدمات مشاوره کودک و نوجوان ایجاد و در ورطه عمل قرار داده است.

شما می توانید به قسمت مشاوران در وب سایت ما تشریف برده و با مشاوران کودک و نوجوان کلینیک روانشناسی انتخاب نو آشنا شوید.

 

بیاید از همین لحظه میراث دار فردایی روشن برای آیندگان باشیم یادمان نرود فردا دیر است.