دلگرمی دادن چه چیزی یاد می‌دهد؟

 می‌توان گفت کودکان از دلگرمی دادن والدین یاد خواهند گرفت قدرخصوصیات شان را بدانند و احساس توانمندی در آنها نهادینه شود و احساس ارزشمندی هم در آنها شکل می گیرد .در مورد تفاوت دلگرمی با تشویق در مقاله پرسش و پاسخ دکتر مشاوره کودک و نوجوان خوب صحبت کردیم و راهکارهای لازم را که مشاور کودک طی تحقیقات لازم در

بهترین کلینیک تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان  انجام گرفته است را شرح دادیم حال به ادامه مبحث دلگرمی می پردازیم.

تشویق با قضاوت آمیخته است

 

ما زیاد به کودکان ما نمی گوییم بچه خیلی خوبی هستی اما بچه خیلی خوب بودن بیشک کار سختی است

چرا ؟ چون کودک این فکر احساس را دارد که من همیشه آدم خوبی هستم حال اگر خوب نباشد چه اتفاقی می افتد؟ یا مادری که فرزندش می گوید عضو تیم ورزشی شدی و به این خاطر من به تو افتخار می کنم زیرا تو آبرویم را خریدی

این جملات احساسی را در کودک ایجاد می‌کند؟ اینکه کودک می گوید خب چون من عضو آن تیم شده  ام ارزشمند هستند اگر عضو نمی شدم چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا مادر از من مایوس میشد؟

توجه داشته باشید یکی از موضوعات مهم این است که بتوانید در راستای بهبود روابط خود با کودکانتان ازمشاورین کودکان و نوجوانان در مراکز مشاوره و روانشناسی کودکان کمک بگیرید

تربیت کودک نیاز به آگاهی و شناخت دنیای کودک دارد. گاهی والدین فکر می کنم با محبت افراطی می توانند کودکان سالم تر و خوشحال تری داشته باشند و یا برعکس با سختگیری بیش از حد کودکان مسئولیت‌پذیر تری خواهند داشت آیا شما به عنوان پدر یا مادر در موقعیت هایی که با فرزندتان دچار مشکل میشوید

 

 

از خود سوال کردید آیا نیاز است از فردی که  باتجربه است کمک بگیرید ؟و یا احساس کنید کاری از دستتان برنمی‌آید؟

 قطعاً یک مشاور کودک خوب و یا مشاوران کودک و نوجوان می تواند شما را در بسیاری از زمینه‌ها راهنمایی کنند و مشکلات شما را به کمک خودتان حل کنند

نکته مهم این است که خودتان به عنوان پدر و مادر بپذیرید در بسیاری از موارد نیاز است  خودتان بسیاری از رفتارها و عادات قبلی را برای بهبود خلق و خوی کودک تغییر دهید  پس اگر خودتان نخواهید پیش بهترین مشاور کودکان و یا بهترین مرکز مشاوره تخصصی نوجوان هم بروید هیچ فرقی نخواهد کرد.

در ادامه دلگرمی با توجه آمیخته است یعنی می‌توان گفت دلگرمی دادن بر طرز رفتار  و کمک کردن کودک متمرکز است و یا بر احساس کودک به طور مثال والدین برای دلگرمی دادن می‌گویند سپاسگزارم که این پیام تلفنی را دقیق برای من یادداشت کردی و یا به او بگویید به خودت افتخار می کنی که عضو آن تیم ورزشی شده ای .

 دلگرمی دادن یا تشویق؟

 

چند نکته کلیدی که در مورد مبحث دلگرمی و تشویق توسط بهترین مشاور کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناس کودک تنظیم شده است به شرح زیر است:

1)کودک به بهتر بودن از دیگران نیاز ندارد به همکاری نیاز دارد

2)کودکان احساس مقبولیت را همیشه احساس می‌کنند و می‌خواهند نه فقط زمانی که کار درستی انجام می دهند

3) باید به کودکان یاد داد اول به فکر خودشان باشند به فکر راضی کردن دیگران .

4)به کودکان یاد دهید به خودشان و توانایی های شان ایمان داشته باشند

بگویند من می توانم من انجام خواهم داد

5)به کودکان همکاری کردم و مراقب بودن و یاد می‌دهیم .

6)و انگیزه درونی و شخصی را به کودکان یاد میدهیم

 اما تشویق خیلی زیاد می‌تواند دقیقا نتیجه عکس بدهد .

جهت اطلاع از خدمات بهترین مرکز تخصصی مشاوره کودکو بهترین کلینیک تخصصی مشاوره کودکان و نوجوانان می توانند به صفحه اصلی ما مرکز مشاوره تخصصی کودک انتخاب نو مراجعه کنید در قسمت مشاوران با درمانگران کودک آشنا شوید