مشاوره کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو به بخش های مختلفی از مسائل کودک اشراف دارد ، یکی از آنها علل و عوامل مشکلات رفتاری کودکان می باشد . بهترین روانشناس کودک در مرکز مشاوره با موارد بسیاری از والدینی رو به رو می شوند که مشکلاتی را با یکی از کودکان خود دارند که با کودک دیگر خود ندارند و همواره با این سوال رو به رو هستند که مگر این دو کودک در شرایط مشابه رشد نیافته اند ؟ پس چطور برخی از آنان دچار مشکلات رفتاری و برخی دیگر فاقد آن هستند؟

بهترین روانشناس کودک نقش وراثت و محیط را در علت بروز مشکلات رفتاری در کودکان بسیار مواثر می دانند. مشاور خانواده در جلسه مشاوره با کودک عواملی همچون محیط خانوادگی ، شرایط فرهنگی خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده ای که کودک در آن رشد می نماید را مورد برسی قرار می دهد. در این مطلب سعی بر آن داریم تا نمونه دلایلی که باعث بروز مشکلات رفتاری در کودک می شود را شرح دهیم.

-        تاثیر وراثت :متخصص روانشناس کودک در بهترین کلینیک روانشناسی بر این اعتقاد می باشد که برخی از ویژگی های روانی و رفتاری کودک ارثی هستند . این خصوصیات و ویژگی ها عبارتند از : خلق و خو ، هوش و آسیب پذیری در مقابل اختلالات روانی . بهترین مشاور کودک برای اندازه گیری میزان اختلال در کودکان آنها را در محیط های خاص با شرایط خاص قرار می دهد تا با تغییر متغیر های خارجی میزان اختلالات روانی کودک ارزیابی شود.

-        محیط خانواده: مشاور خانواده خوب بر این اعتقاد است که هیچ دو کودکی حتی در یک خانواده در محیط یکسان رشد نمی کنند . شرایط خانوادگی از نظر دکتر مشاور کودک در مرکز مشاوره بسیار با اهمیت می باشد و البته باید توجه داشت هر چند خانواده در سالهای اولیه کودک تنها الگوی کودکان می باشند اما در زمان رفتن به کودکستان و مدرسه این شرایط با ورود معلمان و همسالان افزایش می یابد و آنها نیز تاثیر بسیار زیادی بر نقش کودک دارند. ممکن است کودک در خلق خوی خود دچار مشکلاتی باشد که با قرار گرفتن در محیط ، این وضعیت بدتر و یا بهتر شود.


-        پاداش های منفی : دکتر روانشناس کودک پاداش را به عمل و یا چیزی اطلاق می نماید که باعث تشدید رفتار و عملکردی در کودک می شود. پاداش های منفی در زمانی اتفاق می افتد که کودک برای عملکرد نامناسب خوب با اصرار و در نتیجه بی حوصلگی والدین می توانند آن را دریافت کنند و از این طریق به این نتیجه می رسند که چنانچه در خواست خود این گونه عمل کنند به هدف خواهند رسید و این کار به صورت عادت در تمامی مراحل زندگی آنها رخ خواهد داد.

-        مشاهده : کودکان استعداد بالایی در یادگیری از طریق مشاهده از والدین و اجتماع دارند . آنها با الگو برداری از والدین احساس خوشایندی پیدا می کنند و تلاش می کنند تا عملکرد آنها را بیاموزند. از آنجایی که والدین در شرایط گوناگون واکنش های مختلفی بدون توجه به کودکان خود بروز می دهند کودک نیز با یادگیری آن واکنش ها دست به تکرار می زند و مشکلات رفتاری کودک بدون آگاهی والدین از دلیل آن آغاز می گردد.

کلینیک روانشناسی انتخاب نو با کمک بهترین مشاوره کودک در تهران تلاش می کند تا با ارائه آگاهی به والدین آسیب های کودک را به کمترین میزان ممکن برساند.