برنامه تربیتی کودکان از مهمترین عملکرد مشاوره کودک در مرکز روانشناسی خوب برای والدینی می باشد که نمی دانند از کجا آغاز کنند. اجرای برنامه تربیتی برای کودک نیاز به آرامش و صبوری دارد . بسیاری از والدینی که به مرکز مشاوره برای مشاوره کودک خوب انتخاب نو مراجعه می کنند به دلیل نداشتن زمان کافی و صبر مناسب به سرعت نا امید شده و مشاوره را امری غیر ضروری می پندارند در حالی که ادامه روند درمانی و همکاری با روانشناس کودک می تواند آنها به نتیجه دلخواه برساند.

شروع برنامه تربیتی با همکاری مشاور کودک

سخت ترین بخش برنامه تربیتی آغاز نمودن آن می باشد.متخصص روانشناس کودک به والدینی که فرزندان آنها دارای مشکلات مختلفی هستند پیشنهاد می کنند تا از مسائلی آغاز نمایند که برای آنها حل کردنشان ساده تر می باشد. برای اثر بخشی بیشتر مشاور خوب کودک در کلینیک مشاوره انتخاب نو به بهبود روابط بین والدین و کودک تاکید فراوانی می کند . والدینی که می خواهند یک شیوه تربیتی جدید را آغاز نمایند حتما بهتر است ابتدا به استحکام روابط بین خود و کودک پرداخته و پس از آن دست به تغییر رویه زنند.

متخصص روانشناس انتخاب نو مشاوره کودک را برای کودکانی که دچار مشکلات رفتاری و اخلاقی هستند ضروری می داند . بهترین مشاور کودک با دریافت اطلاعات از والدین سعی می کند تا آنها را به سمت رفتار مناسب برای جلوگیری از رفتار نا مناسب کودک سوق دهد. اطلاعاتی که دکتر روانشناس کودک از والدین کسب می نماد به قرار زیر می باشد:

-         مشکلات کودک

-         زمان و مکانی که کودک رفتار مشکل آفرین خود را بروز می دهد.

-         اتفاقی که پیش از وقوع رفتار مشکل آفرین رخ داده است

-         واکنشی که والدین معمولا در مقابل رفتار کودک از خود بروز می دهند.

رفتاری که والدین در مقابل کودک باید در پیش بگیرند در سنین مختلف کودک متفاوت می باشد زیرا درک کودک از اشتباه و واکنش های والدین در سنین مختلف متفاوت می باشد . دکتر مشاور کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو گاهی برای کودکانی که به مهد یا  مدرسه می روند از همراهی مشاور مدرسه نیز کمک می گیرند تا رفتار اشتباه کودک در هیچ یک از اجتماعاتی که کودک در آن قرار تقویت نگردد.


شایع ترین اختلالات رفتاری در کودکان از نظر روانشناس کودک خوب چیست ؟

لجبازی : از شایع ترین مشکلات رفتاری در کودکان لجبازی می باشد که تحت تاثیر مستقل شدن کودک در زمان بزرگسالی نسبت به کودکی که به والدین وابسته می باشد ، ایجاد می شود. مشکل لجبازی در کودک تحت عوامل مختلفی همچون : بی توجهی به کودک ، الگو برداری از والدین ، مدل تربیتی سخت گیرانه ، مشکلات والدین و تعارضات خانوادگی ، طلاق ، وراثت و مشکلات هورمونی می توان نام برد. بهترین دکتر مشاور کودک در کلینیک های روانشناسی با در نظر گرفتن علت لجبازی در کودک به والدین پیشنهاد می کنند تا از شیوه توجه ، تشویق و تنبیه برای کودک استفاده نمایند.

غذا نخوردن کودک : یکی دیگر از اختلالات شایع در کودکان از نظر دکتر روانشناس خوب کودک بد غذایی در کودکان است . کودکی که بد غذا می باشد در مقابل تمامی ترفند های والدین برای غذا خوردن مقاومت می کند و چنانچه والدین آنها را مجبور به خوردن غذا نمایند با بالا آوردن و پرت نمودن غذا به خارج از خود واکنش نشان می دهند. اشتباه ترین واکنش والدین در مقابل کودکان تشویق منفی یا تنبیه کودک با انواع روشها می باشد. معمولا کودکانی که با شیر والدین تغذیه می کنند بیشتر به خوردن غذا تمایل نشان می دهند زیرا از طریق شیر مادر با انواع طعم ها آشنا شده و با آنها ارتباط بیشتری بر قرار می کنند.

خشونت در کودکان : یکی از اختلالاتی که بیشترین تاثیر روانی را بر کودکان و آینده آنها دارد خشونت می باشد . متخصص مشاور کودک خوببه والدین توصیه اکید می کنند تا در صورت مواجه شدن با خشونت در کودک حتما به یکمرکز مشاوره خوب مراجعه نموده و کودک را تحت درمان روانشناسی قرار دهند.

بهترین دکتر مشاور کودک دلایل خشونت در کودکان را چه می داند؟

-        اختلافات والدین : کودکانی که در محیط متشنج خانوادگی قرار دارند احتمال خشونت بالایی در آنها مشاهده می شوند . دکتر روانشناس کودک خوب در مرکز مشاور به والدین پیشنهاد می کنند تا چنانچه با یکدیگر مشکل دارند آن را در مقابل کودک بیان نکنند.

-        برنامه های رایانه ای و تلوزیونی : بازی ها و برنامه های خشونت بار بر رفتار کودک بسیار تاثیر گذار است . تجربیات مشاور کودکان نشان دهنده این موضوع است که کودکانی که از بازی ها و برنامه های خشونت بار استفاده می کنند نسبت به کودکانی که تحت کنترل خانواده از تماشای این برنامه ها منع می شوند ، خشن تر رفتار می نمایند.

-        وجود اختلالات جسمانی : مشکلات جسمی یکی دلایل مهم در خشونت کودکان می باشد . کودکانی که از انواع اختلالات جسمی رنج می برند به دلیل عدم توانایی در اجتماع و در مقابل همسالان واکنش خشم از خود بروز می دهند.