مشاوره کودکان بخش بسیار مهم و پیچیده ای در روانشناسی دارند، درمان افسردگی کودکان در مرکز مشاوره بسیار شایع است. کودکان همچون بزرگسالان به دلایل مختلفی دچار افسردگی می شوند ، اختلالات روانی ، مشکلات بیولوژیکی و بیش فعالی از نمونه های آن است.مشاور کودکان علائم افسردگی در کودکان را داشتن سه یا تعداد بیشتری از علائم زیر می دانند:

نشانه های فیزیکی : دل درد ، سر درد و... نشانه های رفتاری: خشونت ، انزوا ، مشکلات خواب و مشکلات خوراک،....

از نظر مشاور خوب کودک کسانی که زندگی پر تنش و ناراحتی دارند احتما آن که کودکانی با اختلال افسردگی داشته باشند بسیار زیاد است. کودکان استرس و نگرانی خود را در قالبهای مختلفی بروز می دهند، خشونت و افسردگی از نمونه های واکنش کودکان می باشد. در کلینیک مشاوره یک متخصص روانشناس کودک جلسات درمانی را با والدین و کودک به صورت هم زمان جلو می برد. آموزش والدین برای برخورد مناسب با کودکان بخش بسیار مهمی از درمان را بر عهده دارد. بسیاری از والدین برایرفع افسردگی در کودکان، دست به فشار می زنند و با کلمات اجباری تلاش می کنند تا کنترل رفتار کودکان را در دست بگیرند.

یک مشاور کودک خوب والدین را از این کار باز می دارد و تلاش می کند تا شیوه های بهتری را جایگزین این رفتار والدین کند. روانشناس مشاور از والدین می خواهد تا در صورت مشاهده رفتار های غیر طبیعی کودک این اعمال را به کودک گوشزد نکنند و به صورت عادی برخورد نمایند. برای کودکانی که دچار افسردگی حاد هستند تشویق بیش از اندازه و تنبیه اثر یکسانی دارد. از نظر بهترین روانشناس کودکان چنانچه کودکان احساس کنند تا در صورت بروز رفتار های غیر عادی می تواند توجه و علاقه والدین را جذب نماید تلاش می نماید تا بیشتر به آن اعمال اصرار ورزد و این نتیجه ای جز عادی شدن شرایط افسردگی را برای کودک ندارد.

در بهترین مرکز مشاوره کودک ، بهترین مشاور کودک بسته به سن کودک ، تلاش می کند تا با کودک ارتباط دوستانه بر قرار نماید و درمان در طی بازی انجام دهد. تغییر الگو در کودکان بسیار ساده و در عین حال پیچیده است. مشاور خوب کودک سعی می کند تا با تغییر الگوهای ذهنی کودک طی بازی درمانی آنها را با شیوه های رفتاری صحیح آشنا نمایند.

استمرار در جلسات درمانی و همکاری والدین با مشاور کودکان نیمی از درمان می باشد. چنانچه کودک احساس نماید تنها در جلسات مشاوره مجبور به تغییر رفتار و پذیرش خواسته های مشاور است تلاش می کند تا شرایط قبل را در منزل با والدین ادامه دهد ، اما همراهی والدین باعث می شود تا کودک کم کم به سمت درمان تمایل نشان داده ورفتار صحیح را جایگزین رفتار های آسیب رسان قبلی نماید.