کلینیک روانشناسی انتخاب نو برای مشاوره کودک از مشاورانی در این مرکز استفاده می کند که به صورت تخصصی بر مسائل کودکان آگاهی کامل دارند. بسیاری از بزرگسالان چنانچه در دوره کودکی تحت درمان روانشناسی برای مشکات خود قرار نگیرند در بزرگسالی احتمال آن که مشکلات روحی به مشکلات جسمانی بی انجامد بسیار زیاد است. درمان به موقع این امکان را به همه کودکان مخصوصا کودکانی که دچارانواع اختلالات روانی هستند ، می دهد تا از یک زندگی طبیعی بهره مند شده و توانایی انجام فعالیت های روز مره خود را پیدا کنند.

مشاور کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو سه مرحله اصلی را برای درک اختلال روانی کودکان مهم می دانند.

-         زمان به دنیا آمدن کودک یکی از زمانهایی است که اختلالات کودک طی آزمایشهای اولیه پزشک کودکان مشخص می شود . کجی لگل، سندروم دان از نمونه اختلالاتی است کهروانشناس کودک خوب از ابتدای به دنیا آمدین در کودکان تشخیص می دهند.

-         در طی روند رشد کودک اختلالات کودک می تواند مشخص شود. معمولا والدین اولین کسانی هستند که متوجه این اختلالات می شوند و چنانچه پذیرش مناسبی از خود بروز دهند می توانند کودک را با همراهی مناسب به رشد و پیشرفت برسانند. مشکلات کلامی ، بینایی و شنوایی از این دسته اختلالات هستند.

-        اختلالات یادگیری و مربوط به هوش از اختلالاتی هستند که دیر تر در کودک تشخیص داده می شوند بهترین مشاور کودک در زمان مدرسه با همراهی والدین و مشاور مدرسه می توانند این اخلال را در کودک بهبود بخشند تا کودک تحت فشار زیادی قرار نگیرد.


بهترین روانشناس کودک در یک مرکز مشاوره کودک تلاش های مختلفی برای درمان اختلالات روحی و روانی در کودکان می نمایند . بهترین مشاورانابتدا از روش پیشگیری برای مادران باردار و کودکان استفاده می کنند. آموزش های اولیه مشاور خوب کودک در مراکز مشاوره به بهداشت روانی مادر توجه ویژه ای دارد. آزمایشات اولیه در دوره بارداری برای مادران بسیار با اهمیت می باشد و متخصص کودکان می تواند با این آزمایشات وجود اختلال را در کودک تشخیص دهد.

مرحله بعدی که بهترین روانشناس کودکان به آن توجه ویژه ای دارند تحت درمان قرار دادن کودک در همان ابتدا می باشد. چنانچه والدین به محض آگاهی از اختلال در کودک به یک روانشناس خوب مراجعه کنند ، می توانند با تحت درمان قرار دادن کودک بروز بیماری را کاهش داده و یا درمان کنند تا اختلال کودک به دوره بزرگسالی راه نیابد.

مرحله آخری که متخصص روانشناس کودک برای درمان اختلال کودکان مد نظر دارد. درمان کودک به صورتی است که با آموزش های مناسب کودک وابسته به کسی نباشد و بتواند نیاز های اولیه خود را نه تنها در زندگی تامین کند بلکه به پیشرفت و موفقیت نیز دست پیدا کنند.