مشاور کودک برای همراهی والدین در تربیت کودک بهترین گزینه می باشد، روانشناس کودک در کلینیک روانشناسی با روابط خوب و دوستانه با کودکان می توانند بهترین گزینه برای والدینی باشند که از خشونت کودکان رنج می برند.
خشم در کودکان دلایل متنوعی دارد که مهمترین آنها تاثیر روابط والدین با یکدیگر و یا با کودک می باشد.
بسیاری از والدینی که همواره با یکدیگر مشکل دارد و در حال دعوا و درگیری با یکدیگر هستند، فرزندانی با خشونت بالا دارند. کودک پرخاشگری را در مقابل چشم خود می بیند ، آموزش می گیرد و اجرا می نماید.
روابط کودکان با یکدیگر در محیط مهد و یا مدرسه نیز می تواند در خشونت کودکان ماثر باشد، عوامل مهمی در روابط بین کودکان تاثیر بر رفتار کودک دارد.دکتر روانشناس با بررسی عواملی چون احساس کودک در میان همسالانشان، درگیری های بین کودک و همسالانشان ، تمسخر شدن کودک توسط همسالانشان ، مشکلات تحصیلی و... عوامل خشونت کودک را برسی می کند.
مشاور کودکان در بسیاری از مواقع افسردگی و دیگر بیماری های روحی را عامل خشونت در کودکان می دانند.
همچنین دیدن تلویزیون و بازی های خشونت بار کامپیوتری نیز می توانند در ایجاد خشونت در کودکان تاثیر گذار باشد.

والدین با مراجعه به کلینیک مشاوره کودک و استفاده از یک روانشناس کودک خوب می توانند به کنترل خشم و تبدیل خشم به بزهکاری در کودک جلوگیری کنند، بسیار از بیماری های روحی در افراد ریشه در کودکی آنها و عدم درمان به موقع در زمان کودکی می باشد.

روانشناسان کودک ، خشم در کودکان پسر را بیش از دختران می دانند، والدین معمولا در شرایطی که کودک مشغول پرخاشگری می باشد یا تسلیم خواسته های کودک می شوند و یا با تنبیه بدنی سعی در تربیت کودک و عدم تکرار رفتار ما مناسب در کودک می شوند، از نظر متخصص مشاور کودک هیچ کدام از این راه ها صحیح و کارآمد نمی باشد.
مشاور روانشناس کودک با ایجاد فضای مناسب برای کودکان در مرکز مشاوره کودک و انواع تست های روانشناسی که به صورت بازی و نقاشی و یا به عبارتی بازی درمانی می باشد به علل و عوامل خشونت در کودکان پی می برند. یک مشاور کودک خوب با دریافتن علت خشونت در کودک و آموزش والدین برای برخورد صحیح در زمانی که کودک خشونت از خود بروز می دهد می تواند به کودک و والدین کمک کند.

همراهی والدین در پروژه درمان روانشناسی کودک بسیار با اهمیت است. در بسیاری از مواقعی که روابط مشکل دارد بین والدین باعث بروز خشونت در کودکان می شود ، مشاور کودک می تواند والدین را به مشاور خانواده و یا روانشناس زوج درمانی ارجاع دهد.
در بسیاری از مواقع علت پرخاشگری در کودکان ترس و عدم امنیت می باشد. روانشناسان با ایجاد ارامش و امنیت در کلام خود و سخنان بالغانه می توانند یاری رسان کودکان باشند.
باید توجه داشت کودکان نیاز به رسیدگی و توجه دارند و فی ذاته توانایی تصمیم گیری مهم برای خود و حفظ امنیت خود را بدون کمک والدین ندارند، روانشناسان کودک گاها در پروژه درمانی کودکان از روانپزشک نیز کمک می گیرند و این نباید باعث ایجاد حس نگرانی در والدین گردد.
در کلینیک روانشناسی خوب در تهران همچون کلینیک انتخاب نو، ازمشاوران و روانشناسان حرفه ای کودک استفاده می شود تا به کودکان بهترین خدمات را ارائه کنند.