روانپزشک کودک معمولا همکاری نزدیکی با مشاور کودک در پرژه درمانی دارند. در مرکز مشاوره ، دکتر روانپزشک کودک تنها از درمان دارویی استفاده نمی کند و گاهی از بازی درمانی ، رفتار درمانی و آموزش مهارت های زندگی به عنوان درمان های غیر دارویی استفاده می شود. روانپزشک کودک خوب برای مسایلی چون گفتار درمانی ، اضطراب در کودک ، درمان بیش فعالی کودکان ، اختلالات یادگیری واختلالات شناختی ، حتما از مشاور کودک نیز کمک می گیرند. در واقع در کلینیک روانشناسی ،روانشناس کودک و روانپزشک کودک مکمل یکدیگر می باشند. برای این که بتوانیم درک صحیحی از مشکلات کودکان ارایه کنیم توضیحاتی برای هر کدام از اختلالات کودکان و عملکرد روانشناس و روانپزشک کودکان می دهیم:

مشاوره اضطراب کودکان : عنوان کردن احساسات برای کودکان کار دشواری می باشد از همین رو مسایلی همچون استرس ، بی قراری ، نگرانی در مواجحه با مشکلات در کودکان بروز می کند ، روانپزشک خوب برای کنترل اضطراب در کودکان همیشه از دارو درمانی استفاده نمی کنند اما گاهی علت اختلالات روانپزشکیهمچون، افسردگی و اختلال خلقی از دارو درمانی در کنار مشاوره کودک استفاده می شود.

مشاوره بیش فعالی کودکان :  عدم تمرکز و حواس پرتی ، نا آرامی و فراموشکاری از نمونه های مشکلات کودکان بیش فعال می باشد روانشناس مشاور کودک و روانپزشک متخصص کودک با برسی علایم در کودکان  و انجام تست روانشناسی کودک می توانند به حل این مشکلات کمک کنند و از شیوه های نوین برای درمان بیش فعالی کودکان استفاده نمایند.

مشاوره یادگیری کودکان : مشکلاتی همچون یادگیری ، خواندن و نوشتن همچنین اختلال در ریاضیات از جمله مشکلاتی می باشد که مشاور کودک خوب با آن رو به رو است. مشاور روانشناس کودک علت بسیاری از افت های تحصیلی ، ایجاد استرس و افسردگی را این اختلال می دانند.

نمونه هایی که بیان کردیم از مهمترین مشکلات کودکان از نظر متخصص مشاور کودک می باشد. مشکلات دیگری همچون بی خوابی در کودکان ، بی اخیاری در زمان استفاده از دستشویی ، کندن ناخن یا مکیدن شصت، سر درد و... همگی از مشکلاتی می باشد که نیاز به مراجعه به روانشناس و روانپزشک کودک دارد.

کودکان نیاز به مراقبت دارند و همواره در صورت عمل حمایت خانواده و آموزشهای لازم امکان اسیب پذیری بالایی وجود دارد. مشاور خوب در یک کلینیک روانشناسی کودک با آموزش والدین در چگونه صحبت کردن با کودکان و برخورد مناسب می توانند به ایجاد احساس اعتماد کودک کمک کنند. والدینی که در زمان بروز مشکل با یکدیگر و با کودک شروع به پرخاشگری و دعوا حتی برخورد فیزیکی می کنند، کودکانی بی اعتماد با اعتماد به نفس پایین و مشکلات روانشناختی فراوان دارند.

مشاور کودک متخصص در یک کلینیک روانشناسی خوب به تمامی نکات و روابط کودکان با والدین ، نزدیکان و همسالان دقت می کند ، تا بتواندبهترین امکانات روانشناسی را ارایه دهد.