در مقاله ی روانشناس کودکان چهار هدف رفتار نادرست را شناسایی کردیم و راهکار های مقابله با ان را نیز عنوان کردیم برلی اطلاع از مقالات کودک به صفحه اصلی انتخاب نو مراجعه کنید و مقالات روانشناسی کودک و روانشناسی نوجوان را دنبال کنید.

حال در مقاله ی مرکز روانپزشکی کودکان و نوجوانان یک راهکار برای تشخیص چهار هدف نادرست را بازگو می کنیم.

یک نمودار رسم کنید با چهار ستون : در ستون اول چه احساسی دارید؟ در ستون دوم معمولا چه کاری می کنید؟ در ستون سوم فرزندتان معمولا چطور پاسخ می دهد؟ ستون چهارم هدف است.

 

در این باب چند مثال از نظر روانشناس کودک و روانشناس نوجوان برای شما عنوان می کنیم:

در موقعیت چه احساسی دارید؟ رنجش و ازردگی در چنین موقعیتی چه کار می کنید؟

تذکر می دهم غر می زنم یا پرخاش می کنم در عکس العمل کودکتان چه پاسخی می دهد؟

موقتا از رفتارش دست می کشد اما بعد رفتارش را از سر میگیرد بی شک چنین رفتاری از سمت کودک توجه طلبی است اما توجه طلبی منفی .

اگر عکس العمل هایی مثل ادامه دادن به رفتار نادرست و نا فرمانی ادامه پیدا کندهدف کودک اعمال قدرت است ،اگرکودک رفتار نادرستش را بیشتر کند هدفش انتقام گرفتن است اگر در مقابل شما پاسخ ندهد و رفتارش هم اصلاح نمی کند عاجز جلوه کردن است.

 

این  نمودار گفته شده مروری بر رفتار کودکان بود که به طور مفصل در مقاله دکتر روانپزشک کودکان صحبت کرده ایم.

سوال: وقتی کودک شما مرتکب رفتاری نادرست  می شود چه کار می کنید؟

به گفته روانپزشک کودک : کودکان درست رفتار نکردن را انتخاب می کنند بی شک ما با دادن پاسخ های نادرست که دلخواه کودکان است رفتار های اشتباه انان را تقویت می کنیم.

ما میتوانیم چه در کلام و چه در عمل خود به فرزندانمان بفهمانیم که از رفتار نادرست ان ها حمایت نمی کنیم

باور های غلط کودکان یکی از ان ها جلب توجه بود که کودک چنین می پندارد که فقط با جلب توجه می تواند به تعلق خاطر برسم

عاجز جلوه کردن : من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم در واقع پذیرش شکست. حال به باور های مثبت می پردازیم:

توجه داشته باشید نکات گفته شده توسط دکتر روانشناس کودک و طی تحقیقات مراکز روانپزشکی کودکان و نوجوانان باید توسط یک مشاور و روانشناس کودک تایید و شناسایی شود و شما به تنهایی نمی توانید به کودک خود برچسب بزنید

 


روی دیگر سکه باور های مثبت است

1.درگیری : در کار ها به دنبال نقش است و از شما درخواست سهیم شدن در فعالیت ها را می کند.

2. استقلال: تقاضای استقلال می کند و از شما درخواست حق انتخاب می کند فعالیت ها را می کند و از شما درخواست حق انتخاب می کند تا مسئولیت پذیری را یاد بگیرد.

3.انصاف همکاری را به یاد می دهید و کارها منصفانه تقسیم کنید.

4.قابل بودن: داشتن اعتماد به نفس را به کودک اموزش دهید فکر کردن را انتخاب کردن را و تصمیم گیری درست را

ادامه مطالب در صفحه اصلی کلینیک روانپزشکی کودکان و نوجوانان