بهترین راهی که والدین می توانند برای حل مشکلات کودکان اتخاذ کنند استفاده از روانشناس کودک در یک کلینیک روانشناسی معتبر است. بسیاری از افراد با کمک نصیحت های خانوادگی تلاش می کنند تا به حل مشکلات کودک خود پرداخته و بهترین روش تربیت فرزند را پیدا کنند . این درحالی می باشد که تغییرات اساسی در زمینه اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته که با وجود آنها نمی توان روشهای قدیم را برای کودکان به کار برد. در این راستا مرکز مشاوره انتخاب نو از بهترین روانشناس کودکدر این مرکز کمک گرفته تا با توجه به متد های روز دنیا بهترین شیوه های فرزند پروری را بر اساس ویژگی های خانوادگی، مالی و فرهنگی کودک به آنها ارائه دهد.

یکی از مشکلاتی که امروزه بسیاری از والدین به خاطر آن به مرکز مشاوره مراجعه می کنند بحث خشونت در کودکان است. یکی از دلایل زیاد شدن این مشکل از نظر مشاوره بچه کوچک  تغییراتی می باشد که در شرایط اجتماعی و پر مشغله شدن والدین اتفاق افتاده . سختی شرایط اجتماعی باعث توجه کمتر والدین و کمتر وقت گذاشتن برای کودک شده که از دلایل اصلی خشونت در کودکان می باشد. کودکی که والدین خود را بی توجه به خود می بیند تلاش می کند تا با انجام اعمال مخالف نظر والدین توجه والدین را به خود جلب نماید و یکی از راه های آن فریاد زدن و بروز خشم است.

یکی دیگر از دلایلی را که دکتر روانشناس کودک در خانواده ها برای علت خشونت در کودکان برسی می کند را می توان رفتار خشونت آمیز والدین با یکدیگر دانست. والدینی که دست به اعمال خشونت با نسبت به یکدیگر یا افراد دیگر می زنند الگو های رفتاری نامناسبی را برای فرزندان خود ایجاد می کنند . از آنجا که آگاهی های کودک بسیار محدود می باشد ، خیلی سریع رفتار های والدین را آموزش دیده و آن را تکرار می نماید.


متخصص روانشناس کودک انتخاب نو در مراکز مشاوره مشاهده کرده اند بازی های خشونت آمیز در رفتار کودکان تاثیر بسیار مستقیمی دارد. انجام این بازی ها می تواند باعث شود کودک دست به اجرای آن اعمال در خانه و محیط همسالان زند و رفتاری تند از خود نشان دهد. کودکان تفاوت بین حقیقت و برنامه های بازی را نمی دانند و تنها به خاطر استمرار در دیدن برنامه ها آنها را تکرار می کنند. دکتر روانشناس کودک به والدین پیشنهاد می کند تا این بازی های خشونت بار را کم کم با بازی های دیگر جا به جا کنند . قطع یکباره این بازی ها می تواند باعث ایجاد مقاومت در کودکان گردد که تاثیر خوب نخواد داشت.

از مهمترین دلایل خشونت در کودکان را ضعف فکری و یا جسمانی در کودکان نیز می توان دانست . مشکلات ذهنی و یا جسمی کودکان می تواند باعث شود آنها در میان هم سالان احساس ناراحتی کنند و حتی گاهی با نپذیرفته شدن از سمت همسالان خود رو به رو گردند. بهترین روانشناس کودک در کلینیک های روانشناسی کودکبه والدین پیشنهاد می کنند ، چنانچه با این وضعیت در افراد رو به رو گشتند حتما با کمک مشاور مدرسه برای حل این مشکل تلاش کنند تا کودک دچار عقده های حقارت و فشار ناشی از آن نگردد.