روانشناس کودک انتخابی بسیار مناسب برای والدینی است که توانایی درک نسل جدید را ندارند و برای کمک به مراکز مشاوره مراجعه می کنند. بسیاری از والدین نمی توانند کودکان را درک نمایند و با احساسات آنها بیگانه اند. مشاور کودکان می تواند به والدین آموزش مناسب را ارائه کنند تا والدین و کودکان آرامش زندگی را تجربه کنند.کلینیک روانشناسی کودکان فضای ویژه ای برای کودکان همراه با انواع بازی ها و وسایل سرگرمی هدفمند تعبیه نموده است.

در بسیاری از مواقع کسانی که به مرکز مشاوره کودک مراجعه می کنند فرزندانی با بیماری ها و اختلالات جسمی همچون صرع رو به رو هستند. از نظر بهترین روانشناس کودک کاهش حملات صرع با تکنیک های روانشناسی ممکن است . کودکانی که دچار صرع هستند ممکن است پیش از دوره بلوغ بتوانند با آموزشهای مناسب و درمان دارویی این بیماری را کنترل کنند. مراجعین به مراکز مشاوره کودک تلاش می نمایند تا از متخصص روانشناس برای آماده نمودن کودک خود به محیط اجتماعی با کمک یک روانشناس خوب کودک به فرزندان خود کمک کنند.

از نظر مشاور کودک میزان هوش کودکانی که مبتلا به صرع هستند معمولا با کودکان عادی تفاوت ویژه ای ندارد، این کودکان از میزان هوشبری طبیعی برخوردار هستند اما به خاطر حملات صرع دچار وقفه های در آموزش خود می شوند، بی نظمی ، پرخاشگری ، ناسازگاری با محیط ، بی ثباتی خلقی معمولا از واکنش های کودکان مبتلا به صرع می باشد.مشاور روانشناس در ابتدای پروژه درمانی در یک مرکز مشاوره خوب به کودک و والدین کمک می کند تا این بیماری را بپذیرند ، بسیاری از والدینی که به مشاور کودکان خوب مراجعه می کنند معمولا از داشتن فرزندی با اختلال جسمی، روانی احساس حقارت در جمع می نمایند و مشکلات زندگی این کودکان بر زندگی تمامی افراد خانواده تاثیر می گزارد، همچنین کودکانی که دچار بیماری صرع هستند از حالت های غش کردن در مقابل جمع به شدت رنج می برند و بسیاری از دلایل ناراحتی آن ها در ارتباط با همسالان است.


روانشناس کودک خوب درباره بیماری صرع توضیحات مناسبی به کودک ارائه می دهد و به کمک می کند تا با شناخت بیماری خود بتوانند آن را بپذیرند ، والدین این کودکان می توانند برنامه مرتبی برای کودک بگذارند، والدین باید بپذیرند این کودکان نیاز به مراقبت ویژه دارند اما در واقعیت در غیر از مواقعی که کودک دچار حملات صرع می شود با کودکان دیگر تفاوتی ندارند.

متخصصین روانشناس کودک تلاش می کند تا کودکان مبتلا به صرع با آموزش مناسب پیش از حاد شدن بیماری آن را کنترل نمایند. استرس و اضطراب نقش بسیار زیادی در حملات صرع دارد. کودکان می توانند با یادگرفتن شیوه های کنترل استرس در مواقعی که دچار آن می شوند از شدت آن بکاهند.

بهترین کلینیک های روانشناسی تهران همچون کلینیک مشاوره انخاب نو با بهترین روانشناسان تلاش می کنند تا اختلالات روانی که در جامعه با رفتار نامناسب رو به رو می شود بیشتر شناخته شده و افرادی که دچار آن هستند با روش مطلوب بتوانند از یک زندگی عادی و بدون احساس خجالت و حقارت بهره مند شوند.