روانشناس مشاور برای زوج درمانی در بهترین مراکز مشاوره ازآموزش تکنیک های زوج درمانی برای زوجین استفاده می کند. معمولا اختلاف نظر در بین زوجین اتفاق طبیعی می باشد ، بسیاری از کسانی که به مشاور روانشناس خوب برای زوج درمانی مراجعه می کنند احساس می نمایند باید کاری کنند تا هیچ گونه درگیری بین آنها اتفاق نیفتد ، این درحالی است که بهترین مشاور روانشناس در کلینیک های روانشناسی اختلافات بین زوجین را امری طبیعی می دانند چنانچه این اختلافات از شدت و دفعات زیادی بر خوردار نباشد. از نظر مشاور زوج درمانی هیج دو انسانی نیستند که به صورت یک شکل از خصوصیات کاملا مشابه بر خوردار باشند و اختلاف نظر و احساسات در بین زوجین طبیعی است.
از تکنیک های مواثر در زوج درمانی می توانن به دیدن مشکل جدا از افراد اشاره نمود. روانشناس زوج درمانی از زوجین می خواهد خود و شریک زندگی خود را از زوایای مختلف در مشکل مورد نظر برسی کنند، روانشناس با این روش تلاش می کند تا در مرکز مشاوره زوج درمانی افراد بتوانند زوایای دیگری از علت بروز مشکلات را دریابند و به دیدگاه های جدید برسند. این روش نه تنها به حل مشکل زوجین کمک می کند بلکه به زوجین کمک می کند تا بدون آن که به یکدیگر آسیب بزنند سهم خود را در ایجاد مشکلات پذیرفته و برای بر طرف نمودن آن با کمک مشاور زوج درمانی خوب، تلاش کنند.
یکی دیگر از تکنیک های زوج درمانی که در بهترین مراکز مشاوره توسط بهترین مشاور زوج درمانی بسیار مورد استفاده می باشد یادآوری احساسات و نقاط مثبت در زندگی مشترک برای زوجین می باشند. بسیاری از زوجین در زمان های بحرانی زندگی خود احساسات عاشقانه و ویژگی های مثبت طرف مقابل را کاملا نادیده می گیرند و آن را فراموش می کنند. مشاور روانشناس زوج درمانی به زوجین کمک می کند تا با یادآوری لحظات لذت بخش و احساسات عاشقانه به آرامشی دست یابند که به حل بسیاری از مشکلات زندگی کمک فراوانی می کند . متخصص روانشناس زوج درمانی با تمرین مداوم برای یاد آوری احساسات مثبت به افراد آموزش می دهد تا در بحران های زندگی این بخش از زندگی خود را نادیده نگیرند.
دکتر مشاور زوج درمانی گاهی لازم می بیند تا از روش ریشه یابی برای احساسات منفی و دلایل قطع ارتباط عاطفی بین زوجین استفاده کنند. در بین بحت ها و مجادلات زوجین در مرکز مشاوره انتخاب نو ، روانشناس مشاوره خوب تلاش می کند تا تا به این نکته برسد این احساسات ناخوشایند از کجا آغاز شده و علت آن چیست ، سپس با برسی ریشه اولیه ، ایجاد کننده مشکلات به حل آن می پردازد. گاهی این تکنیک زوج درمانی باعث می شود بسیاری از مشکلات بین زوجین به صورت ناخودآگاه حل گردد و زوجین بتوانند یک زندگی آرام و بی تنش را مجدد تجربه نمایند.