مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر معصومه صفری

مشخصات فردی

نام : معصومه

نام خانوادگی : صفری 

نگاهی به سوابق تحصیلی

کارشناسی مشاوره راهنمایی 

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی 

دکتری مشاوره و راهنمایی

زمینه های تخصصی:

مشاوره خانواده 

مداخله طلاق 

مداخله خیانت 

مشاوره پیش از ازدواج 

 مشاوره فردی ( نوجوان و مسائل جوانان )

سوابق کاری:

همکاری با آموزش و پرورش منطقه 13 مقطع راهنمایی

همکاری با آموزش و پرورش منطقه 13 مقطع دبیرستان 

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه رودهن به عنوان مشاور خانواده و مسئول دفتر سلامت و روان 

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مسئول اجرایی کارگاه تربیت مربی پیشگیری از مصرف مواد و اچ آی وی 

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مشاور خانواده 

همکاری با مهد کودک

مدرس کارگاه آموزشی " مهارت خشم " و کارگاه " ذهن آگاهی "  

مدرس کارگاه آموزشی ذهن آگاهی و خشم در دانشگاه تهران 

گواهی نامه ها

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی اصول و روش های گروه درمانی "دکتر کیانوش هاشمیان " در اولین کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران دارای دو امتیاز باز آموزی 

کارگاه آموزش پیش از ازدواج

کارگاه تحلیل روابط عاطفی در مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد ابژه

کارگاه کاربرد تحلیل روابط عاطفی در ازدواج

کارگاه آشنایی با دارو های روانپزشکی

کارگاه فنون رفتاری در زوج درمانی شناختی – رفتاری

کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاه خانواده درمانی 

کارگاه گشتالت درمانی

کارگاه واقعیت درمانی

کارگاه رویکرد شناختی – رفتاری در مدیریت استرس

کارگاه مداخلات روانشناختی در طلاق

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اکت

کارگاه ذهن آگاهی

کارگاه خیانت

کارگاه مصاحبه انگیزشی

کارگاه روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی

کارگاه مصاحبه تشخیصی، کارگاه روش های موثر یادگیری ، کارگاه آشنایی با کودکان تیز هوش و خلاق 

کارگاه درمان متمرکز بر هیجان بر اساس مدل گرینبرگ

مقاله ها

بررسی میزان انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران

بررسی میزان انطباق پذیری شغلی و رابطه آن با رغبت های شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران 

مقاله ترس از شکست چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

مقاله پرورش ذهن آشفته چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

مقاله چگونه بردبار باشیم چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

مقاله ده روش برای تغییر فکر چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

مقاله رغبت ها و انطباق پذیری مسیر شغلی چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

مقاله انطباق پذیری شغلی چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

ترجمه مقاله جنسیت و تنباکو در شرق مدیترانه چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن 

بروشور  باور های غلط درباره اچ آی وی چاپ  مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

زمینه های آموزشی کارگاهی :

ذهن آگاهی 

مدیریت خشم 

مهارت های زندگی