مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر معصومه صفری

مشخصات فردی

نام : معصومه

نام خانوادگی : صفری 

نگاهی به سوابق تحصیلی

کارشناسی مشاوره راهنمایی 

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی 

دکتری مشاوره و راهنمایی

زمینه های تخصصی:

مشاوره خانواده 

مداخله طلاق 

مداخله خیانت 

مشاوره پیش از ازدواج 

 مشاوره فردی ( نوجوان و مسائل جوانان )

سوابق کاری:

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مشاور  

مدرس کارگاه آموزشی  در دانشگاه تهران

مشاور برتر مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 1399    

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 92 به مدت یک سال به عنوان مسئول اجرایی کارگاه تربیت مربی پیشگیری از مصرف مواد و اچ آی وی

همکاری با آموزش و پرورش منطقه 13 مقطع راهنمایی به مدت 2 سال

همکاری با آموزش و پرورش منطقه 13 مقطع دبیرستان به مدت 3 سال  

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه رودهن از سال 92 تا  97 به عنوان مشاور خانواده و مسئول دفتر سلامت و روان 


مقاله ها

  1. تبیین روابط علی بین ذهن آگاهی و شفقت به خود با شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر براساس نقش میانجیگر بخشودگی بین فردی 
  2. نقش واسطه ای بخشودگی بین فردی در رابطه بین تمایز یافتگی و شایستگی اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه تهران
  3. بررسی میزان انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران
  4. بررسی میزان انطباق پذیری شغلی و رابطه آن با رغبت های شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران 
  5. مقاله ترس از شکست چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  
  6. مقاله پرورش ذهن آشفته چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  
  7. مقاله چگونه بردبار باشیم چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  
  8. مقاله ده روش برای تغییر فکر چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  
  9. مقاله رغبت ها و انطباق پذیری مسیر شغلی چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

10   - مقاله انطباق پذیری شغلی چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن  

11- ترجمه مقاله جنسیت و تنباکو در شرق مدیترانه چاپ در فصل نامه "پیک مشاور" مرکز مشاوره دانشگاه رودهن 

12– بروشور  باور های غلط درباره اچ آی وی چاپ  مرکز مشاوره دانشگاه رودهن