روان درمانی پویشی از شاخه های روانکاوی می باشد، مراکز مشاوره تفاوت بین روان درمانی پویشی و روانکاوی را بسیار اندک می دانند.
مشاور روان درمانی پویشی به برسی یه سه بخش در افراد می پردازد، ناخوداگاه، محیط و کودکی.
در درمان روان پویشی روانشناس به برسی وقایع و تجارب فرد در گذشته افراد می پردازد در روان درمانی روان پویشی مشاور کمک بسیار زیادی در یادوری خاطرات به فرد می کند زیرا معتقد است بسیاری از مشکلات امروز در افراد تحت تاثیر تجارب کودکی انهاست، روانشناس روان پویشی به تأثیرات محیط بر زندگی افراد توجه خاصی دارد و آنها را بسیار معنا دار می داند، و مهمترین بخش در مشاوره روان درمانی پویشی ، ناخودآگاه افراد می باشد که تاثیر عمیقی بر افراد می گذارد.
همان گونه که گفته شد شباهت روانکاوی و روان درمانی پویشی بسیار زیاد است ، دکتر روان درمانی پویشی همچون روانکاو به خودشناسی در فرد کمک می کنند و با استفاده از روشهای کارآمد دیدگاه عمیقی از علت ناهنجاری های زندگی فرد را ارائه می کند، روان درمانگر پویشی رابطه خود با بیمار را هم چون رابطه بیمار با محیط اجتماع در نظر می گیرد و از این طریق به ناهنجاری های موجود در مراجع دست پیدا می کند، روان‌درمانگر روان پویشی می تواند برای درمان روان پویشی با احساسات بازدارنده فرد که مانع از حضور ناخودآگاه فرد در خودآگاهش می شود مقابله کند و از عمق ناخودآگاه فرد مسائلی را که با عثمانی بروز مشکلات شده اند را استخراج نماید.

یکی از تفاوت های بسیار مهم در کلینیک روان پویشی و کلینیک روانکاوی ، چیدمان مکان مشاوره و محل نشستن مراجع می باشد ، همچنین تعداد جلسه روانکاویدر طول هفته بیش از جلسه روان‌درمانی پویشی است و جلسات درمان روان‌درمانی روان پویشیفشار تعهد جلسات وجود ندارد.

دکتر روانکاوی و دکتر روان پویشی معمولا همواره با یکدیگر تعامل و همراهی دارند. افرادی که از روان‌درمانگر پویشی کمک می گیرند می توانند در همه رده های سنی باشند و همچنین درمان از طریق روان‌درمانی پویشی نسبت به تشخیص مشاور روانکاوتشخیص داده می شود.

باید توجه داشت هدف در روان درمانی پویشی و روانکاوی هر دو دست یابی به ناخودآگاه فرد می باشد زیرا طی تحقیقات به دست آمده بخش بسیار مهمی از ناهنجاری های ذهنی و روانی و همجنین مشکلاتی که در امروز فرد وجود دارد سایه در ناخودآگاه افراد دارد و چه بسا تنها با دستیابی به این بخش ها بتوان به درمان افراد کمک کرد.

امروزه در بهترین کلینیک های تهران توجه خاصی به درمان روانکاوی و مشاوره روان پویشی می شود و اکثر مشاوران روانشناسی از آن برای حل بحران های روانی افراد استفاده می کنند. علم روانشناسی امروزه با پیشرفت چشمگیر خود حل بسیاری از مشکلاتی که از نظر افراد غیر قابل حل بوده را از طریق انواع روش های درمانی و مشاوره در بخشهای مختلف مثل ، مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ،مشاوره کودک ، مشاوره سکس تراپی ، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی ، روانکاوی و روان پویشی، فراهم آورده است. باید توجه داشت همواره برای رسیدن به آرامش در زندگی و لذت بردن از آن مسیر مناسب وجود دارد که می توان آن را با کمک یک متخصص روانشناس پیدا نمود.