عشق یکی از مفاهیم پیچیده و چند بعدی است که از زوایای مختلف، از جمله دیدگاه روانشناسی، قابل بررسی و تحلیل است. این مقاله به بررسی آغاز عشق از دیدگاه روانشناسی می‌پردازد و به نحوی کامل، اهمیت درک و تفکر درباره این پدیده از این زاویه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه، به تجزیه و تحلیل عناصر مختلفی از عشق از جمله نظریات، پرداخته خواهد شد، 

تئوری مثلث عشق استرنبرگ:

روانشناس قبل از ازدواج می گوید تئوری مثلث عشق استرنبرگ یکی از معروف‌ترین و تأثیرگذارترین تئوری‌های روانشناسی عشق است. رابرت استرنبرگ، در این تئوری، عشق را بر اساس سه عنصر اصلی توصیف می‌کند: علاقه، انگیزه و تعهد.

علاقه

علاقه به عنوان اولین عنصر تئوری مثلث عشق استرنبرگ، نشان‌دهندهٔ جذابیت و هیجانی بودن رابطه است. این عنصر بر اساس نیازهای جسمانی و شهوتی فرد شکل می‌گیرد و معمولاً با احساسات شدیدی همراه است.

 انگیزه

انگیزه به عنوان عنصر دوم، نشان‌دهندهٔ ارتباط عمیق و صمیمیت در رابطه است. این ارتباط شامل احساس اعتماد، افشای خود، و ارتباطات عاطفی عمیق با شریک عاطفی می‌شود.

تعهد

تعهد به عنوان سومین عنصر، نشان‌دهندهٔ قصد و تصمیم برای حفظ رابطه است. مشاور خانواده خوب می گوید این شامل انگیزه برای ادامهٔ رابطه، تصمیم به ایجاد رابطه استوار و مسئولیت‌پذیری در قبال رابطه می‌شود.

با ترکیب این سه عنصر، استرنبرگ عشق را به عنوان یک ترکیب پیچیده از این سه عامل توصیف می‌کند که هر کدام نقش خاص و مهمی در روابط عاطفی انسان‌ها دارند. این تئوری به نوعی الگویی ارزشمند برای درک عمق و پیچیدگی عشق ارائه می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا روابط عاطفی خود را بهتر درک و ارزیابی کنیم.

تئوری سبک‌های عشق لی:

تئوری سبک‌های عشق لی توسط جان آلن لی پیشنهاد شده است و بر اساس الگوهای رفتاری و انگیزشی افراد در روابط عاطفی، بر پایه تجربیات زندگی شخصی آن‌ها توضیح داده می‌شود. لی پنج سبک عشقی را تعریف می‌کند که شامل سبک‌های مختلفی از عشق نظیر عشق منطقی، عشق شوهرانه، و عشق بازیگری می‌شود.

عشق منطقی

افرادی که این سبک عشقی را تجربه می‌کنند، عاقلانه به دنبال یافتن شریک زندگی می‌گردند و از منظر اقتصادی و اجتماعی به انتخاب شریک خود می‌پردازند. تحقیقات کلینیک روانشناسی تاکید دارد آن‌ها اغلب به دنبال صفات و ویژگی‌های خاصی در شریک خود هستند که می‌تواند ارزشمندی‌های مشترک و پایداری رابطه را تضمین کند.

عشق دوستانه

این نوع عشق بیشتر به عنوان “عشق دوستانه” شناخته می‌شود. افرادی که این سبک عشقی را تجربه می‌کنند، ابتدا به عنوان دوستان و همراهان در رابطه ظاهر می‌شوند و به تدریج به رابطه عاطفی تبدیل می‌شوند.

عشق بازیگری

این نوع عشق با احساسات شدید از جمله اشتیاق، رقابت، و غیره همراه است. افرادی که این سبک عشقی را تجربه می‌کنند، ممکن است در مواقعی از سردرگمی، ترس، و غیره رنج ببرند ولی همچنین احساسات شدیدی نسبت به شریک خود نیز دارند

عشق شهوانی

این نوع عشق به عنوان عشق شهوانی یا جذابیت جنسی شناخته می‌شود. افرادی که این سبک عشقی را تجربه می‌کنند، تمایل دارند به دنبال شریکی بگردند که جذابیت جسمانی و جنسی باشد و به ارتباطات فیزیکی و عاطفی عمیق علاقه دارند.

 عشق جدی

این نوع عشق به عنوان عشقی بزرگوارانه یا مهربانی شناخته می‌شود.از نظر روانشناس قبل ازدواج افرادی که این سبک عشقی را تجربه می‌کنند، اغلب به دنبال خدمت و محبت نسبت به شریک خود و حتی به دنبال خدمت به جامعه و جامعه‌شناسی هستند.

این تئوری بر این ایده استوار است که هر فرد می‌تواند نسبت به این سبک‌های عشقی مختلف نسبت به شریک خود نشان دهد و این تجربه‌ها می‌تواند بر اساس تجربیات شخصی و انگیزه‌های فردی او شکل گیرد. به کمک این تئوری، ما می‌توانیم بهترین نگاهی به تنوع و پیچیدگی عشق داشته باشیم و روابط عاطفی خود را بهتر درک کنیم.

تئوری الصاق:

تئوری الصاق به بررسی ارتباط بین تجربیات کودکی و الصاق در روابط عاطفی در دوران بزرگسالی می‌پردازد. این تئوری بر اساس تجربیات و ارتباطات اولیه با والدین و مراقبان، توضیح می‌دهد که چگونه الصاق در دوران کودکی شکل می‌گیرد و تأثیر بسزایی در نحوه برقراری و حفظ روابط عاطفی در دوران بزرگسالی دارد.

 تجربیات کودکی:

تجربیات و ارتباطات اولیه با والدین و مراقبان در دوران کودکی، تأثیر بسیار زیادی بر شکل‌گیری الصاق در فرد دارد. مشاور خانواده خوب می گوید نحوه پاسخگویی والدین به نیازهای عاطفی و احساسات کودک، می‌تواند الگوهای الصاق در آینده را تعیین کند.

الصاق در دوران بزرگسالی:

 الصاق کودکی، به عنوان یک الگوی رفتاری و ارتباطی، تأثیر زیادی بر روابط عاطفی در دوران بزرگسالی دارد. افرادی که الصاق امن و مطمئنی در کودکی تجربه کرده‌اند، ممکن است توانایی برقراری روابط سالم و پایدارتری در زندگی بزرگسالی داشته باشند، در حالی که افرادی که الصاق ناامن یا ناپایداری در کودکی تجربه کرده‌اند، ممکن است با چالش‌های بیشتری در برقراری و حفظ روابط مواجه شوند.

تأثیر بر روابط عاطفی:

نوع الصاق کودکی تأثیر زیادی بر نحوه رفتارها، انتخاب‌ها و احساسات در روابط عاطفی در دوران بزرگسالی دارد. افراد ممکن است الگوهای الصاقی کودکی خود را به روابط عاطفی بزرگسالی منتقل کنند و این الگوها می‌توانند تأثیر بزرگی بر سلامت و پایداری این روابط داشته باشند.

با درک عمیق‌تر از تئوری الصاق، ما می‌توانیم بهترین روش‌ها را برای پشتیبانی از الصاق سالم در کودکی و رشد سالم در روابط عاطفی در زندگی بزرگسالی شناسایی کنیم. این درک می‌تواند به ما کمک کند تا روابطمان را با دقت بیشتری مدیریت کنیم و به دیگران در بهبود روابطشان کمک کنیم.