خلق و خو یعنی طرز رفتار کودک و تمایل او به انجام اعمال یا روشی که خود می پسندد و سرانجام بر حسب خلق و خوی آن کودک لقب های خاصی از سوی اطرافیان به خود می گیرد مانند آرام ، سخت گیر ، بهانه گیر ، بی قرار و ... . به تدریج تاثیر محیط بر کودک و واکنش های او به اثرات محیطی ، موجب شکل گیری شخصیت او می شود ، به این معنی که تغییرات ظاهری در رفتار کودک ناشی از تغییرات درونی در خلق و خوی او است در ادامه این مطلب روش های مختلف تغییر در خلق و خو را که مشاور کودک غیر حضوری بیان کرده است ، توضیح می دهیم .

غریزی یا اکتسابی :

روانشناسان ده ها سال درباره ی غریزی یا اکتسابی بودن بحث و مجادله داشتند که آیا خصلت موروثی است ؟ یا تاثیرات محیط در خلق و خوی کودک ، تعیین کننده خصلت هستند ؟ امروزه دانشمندان معتقد هستند که خلق و خوی کودک ، نه یک صفحه ی سفید و خالی است که مربیان بتوانند هر آن چه مورد میل و پسند آن هاست به شکل یک سری قوانین و مقررات در آن ثبت نمایند و نه قالب سیمان که نتوان تغییراتی را ایجاد کرد . خلق و خو ، هم تحت تاثیر عوامل وراثتی است و هم اکتسابی و قابل آموزش . بررسی های فراوان انجام شده که آیا تعلیم و تربیت پدر و مادر ها تاثیری در شخصیت کودکان دارد یا نه . محبت مناسب توصیف یکی از موثر ترین اصول خلق و خوی کودکان می باشد و بر این موضوع تاکید دارد که چگونه کودک خود را با محیط و شرایط زندگی منطبق می سازد و اثرات مثبت و منفی این انطباق بر کودک چه خواهد بود .

مشاوره جنسی غیر حضوری می تواند این فرایند را برای والدین توضیح دهد که چگونه جنین در رحم مادر ، خود را با شرایط و محیط به خوبی هماهنگ می سازد و به رشد و نمو خود به طور طبیعی ادامه می دهد . در این دوره کلیه نیازمندی های جنین آماده شده است . هیچ محیط و شرایط دیگری در زندگی پس از تولد وجود ندارد که کودک بتواند مانند دوران جنینی خود را کاملا با آن هماهنگ سازد . . در رحم مادر احتیاجات فیزیکی و عاطفی خود را در زمان مناسب دریافت می کند و به راحتی زندگی می کند . پس از پایان دوران جنینی ناگهان از شرایط خارج شده و وارد دنیای دیگری می شود و خود را با این شرایط جدید باید منطبق سازد . تلاش کودک برای هماهنگی با شرایط جدید خلق و خوی کودک را می سازد . اولین تجربه او از زندگی از همان لحظات ابتدایی بعد از تولد شروع می شود . زیرا باید برای برآورده شدن احتیاجاتش کاری انجام دهد و برای انجام این کار باید نوعی رفتار از خود نشان دهد تا بتواند نیازمندی هایش را از محیط اطراف تامین کند . مثلا اگر گرسنه باشد ، گریه کند در صورتی که نیاز های او منطقی باشد و به آسانی بتوان آن ها را به دست آورد او را کودکی ملایم می نامند . یعنی به این محیط و شرایط خو گرفته است . و اگر نتواند خود را با این شرایط وقف دهد کودک سختگیر خواهد بود . برخی از کودکان با محیط خود به آسانی خو می گیرند و بعضی دیگر برایشان بسیار دشوار است . 

خلق خوی کودک و ارتباط آن با پدر ها و مادر ها

خلق و خوی کودک مستقیما بر رفتار های والدین تاثیر می گذارد . طبق نظر روانشناسان بهترین کلینیک روانشناسی شمال تهران فرزندان سهم زیادی در شکل گیری و نحوه ی رفتار والدین دارند . به طوری که کودک و والدین می توانند خود را با روش تربیتی هماهنگ سازند . 

برای ایجاد همانندی و تناسب بین مادر و فرزند دو عامل مهم وجود دارد :

  • افزایش وابستگی یا مهارت های فرزند در ایجاد ارتباط
  • حساسیت های مادر

انواع ایجاد همانندی ها بین مادر و فرزند  :

  • کودک ملایم با مادر عاطفی :

این نوع نتایج خوبی را دارد زیرا مادر احساس می کند که بازتاب عواطفش در شایستگی فرزندش منعکس گردیده است و مادر احساس خشنودی داشته و خواسته های این نوع کودک ملایم است و دردسر کمتری دارد ولی مادر همیشه آماده بوده و به نیاز های او پاسخ مثبت می دهد .

  • کودک ملایم و مادر میانه رو :

از آن جایی که نیاز های کودک زیاد نیست مادر میانه رو برای انجام نقش خود تلاش کمتری به خرج می دهد و فکر می کند که کودک به توجه و مراقبت او زیاد احتیاج ندارد و وقت خود را صرف کار های دیگری می کند . در این نوع رابطه مادر شکست خورده و کودک هم برای مادرش فرزند خوبی نخواهد بود .

  • کودک پر نیاز با قدرت برقراری ارتباط و مادر عاطفی :

هر دو طرف تلاش می کنند که بهترین باشند و خواسته های کودک زیاد است اما برای برآورده شدن نیاز هایش ارتباط بر قرار می کند . مادر از آن جایی که آماده باش است به همه ی نیاز های کودک خود پاسخ می دهد و زمانی که نمی داند چگونه به فرزندش پاسخ دهد راه های مختلفی را برای پیدا کردن بهترین پاسخ امتحان می کند . از آن جایی که نیاز های کودک به موقع ارضا شده یاد می گبرد که به دیگران اعتماد کند و برای بیان احتیاجات خود به بهترین روش ارتباط بر قرار سازد .

  • کودک پرنیاز با ضعف در بر قراری ارتباط و مادر عاطفی :

این کودکان بیزار از آغوش هستند و به سختی ارتباط یر قرار می کنند و و مادر برای بر آورده کردن نیاز های این کودک باید تلاش زیادی کند و این کودکان نیاز به توجه زیادی دارند .

آگاهی از مراحل رشد کودکان از طریق مشاوره روانشناسی مجازی در تربیت فرزندان بسیار مناسب خواهد بود .