یکی از اصلی ترین مسائلی که این روزها افراد به خاطر آن به مراکز مشاوره و مراکز روان شناسی مراجعه می کنند بهبود تربیت کودکان است.
چرا به مرکز روان درمانی یا بهترین روانشناسان مراجعه می کنیم؟
مسائلی که مربوط به تربیت کودکان و ارتباط والد و کودک می شود بی شک از اصلی ترین مسائلی است که در زندگی والدین وجود دارد و دانستن مسائل تربیتی که یک روانشناس خوب می تواند براساس دانش  و تخصص شما را راهنمایی کند.

 در مقاله ی قبلی که مربوط به بهترین مرکز مشاوره و روانشناسی بود شما را با رفتارهای نادرست کودکان آشنا کردیم و آسیب شناسی رفتارهای نادرست را از طریق مثال به شما عزیزان توضیح دادیم.

اولین مورد جلب توجه بود.

مورد بعد اعمال قدرت است که از رفتارهای نادرست کودکان برای رسیدن به خواسته شان محسوب می شود.

کودکی را در نظر بگیرید که آخر هفته را با پدرش قرار دارد اما تصمیم می گیرد به جای آن با دوستش قرار بگذارد و از شما درخواست می کند شما با پدرش در میان بگذارد مادر عصبانی شده است و از تغییر برنامه دلخور است و باهم بگو مگو می کنند و در آخر تسلیم می شود و به او می گوید خودش به پدرش بگوید.

این رفتار مادر یعنی مادر ناراحت و عصبانی است و با فرزندش دعوا می کند و در آخر تسلیم می شود بی شک این رفتار، تقویتی است برای رفتار نادرست کودک. اما مادر می توانست به جای دعوا و غر زدن و بعد تسلیم شدن سکوت کند تا بتواند کمی از عصبانیت و خشم خود را مهار کند و وقتی عصبانی نبود به کودکش توضیح دهد برای هر تغییر در برنامه باید با پدرش هماهنگ کند.

انتقام گرفتن : یکی دیگر از رفتارهای نادرست انتقام گرفتن است اگر کودک شما رفتاری را نشان می دهد که شما را بسیار عصبانی می کند لطفا شما هم رفتار مشابهی را با او نداشته باشید و سعی نکنید از کلماتی که لحن تحقیر و برچسب زدن دارد استفاده کنید زیرا این رفتار باعث می شود کودک احساس کند شما قدرت بیشتری دارید اما قدرتی مخفی برای برخورد عصبانی و تند و او احساس تنفر از شما پیدا می کند . در چنین شرایطی اگر رفتاری منفی مثل برداشت اشیا یا پول را از کودک دیدید که بدون اجازه ی شما صورت گرفته است او را دزد و بچه ی بد برچسب نزنید  بلکه با او صحبت کنید و راهی برای جلب اعتمادش و احترام گذاشتن به خودش پیدا کنید .

مرکز روانشناسی و کلینیک روان درمانی و روانشناسی انتخاب نو در زمینه ی کودک به صورت کاملا تخصصی فعالیت می کند پکیج کودک در مرکز روان شناسی ما به این صورت است که در کنار کاردرمانی فردی شما می توانید گروه درمانی و سایکوتور کودک هم داشته باشید و بنا برنظر دکتر روانشناس و مشاور وارد حیطه ی قصه درمانی ، نمایش و تئاتر درمانی و بازی درمانی بشوید.

موضوع بعدی عاجز جلوه کردن بسیار مهم است  زیرا کودک با متقاعد کردن والدین به اینکه نمی توانم هیچ کاری را به درستی انجام دهم به تعلق خاطر می رسد و او در مسائل مختلف جملاتی مثل این را عنوان می کند که سعی می کنم کاری بکنم ولی شکست می خورم کافیست شما هم این موضوع را تایید کنید تا او مطمئن شود هیچ توانایی ندارد.