روانشناس خوب در یک مرکز مشاوره برای حل مشکل خشونت کودکان در مدرسه راهکارهای خاصی را به والدین پیشنهاد می کند. بر طبق نظر روانشناس مشاوره چنانچه کودک در خانه با الگوی رفتاری مناسبی رشد کند و احترام و صمیمیت ببیند و در مدرسه نیز همین الگوی رفتاری توسط مسئولین مدرسه تکرار شود ، این الگوی رفتاری در کودکان نهادینه می شود و کودک آرام و با احترام با اطرافیان خود بر خورد خواهد کرد. اما متاسفانه مشکلات زندگی و اقتصادی گاهی باعث می شود تا والدین توجه چندانی به نحوه تربیت کودکان خود نکنند که در این راستا بهترین روانشناس کودک تلاش می کند تا در بهترین مراکز مشاوره به والدین کمک کند.

مشاور خوب بیشترین عامل خشونت در کودکان را به خاطر بازی ها و برنامه های تلویزیونی که کودکان آن را تماشا می کنند می دانند . کودکان افکار وسیعی ندارند و با تقلید از رفتار افراد داخل برنامه های کامپیوتری سعی می کنند تا مانند آنها باشند . مشاور کودک به والدین پیشنهاد می کند تا والدین درباره برنامه هایی که کودک با آنها بازی می کند یا به تماشای آن می نشیند ، با کودک خود صحبت نمایند و درباره نحوه ساخت این برنامه ها و رفتار های مناسب برای کودک خود توضیح دهند.

از دیگر علت های خشونت در کودکان که دکتر روانشناسدر مرکز مشاوره به آن توجه ویژه می نماید، ارتباط کودک با اطرافیان به ویژه همسالان خود در مدرسه است. گاهی کودکان به خاطر این که در میان جمع همسالان خود مورد پذیرش قرار نمی گیرند دچار فشار و ناراحتی می شوند و این ناراحتی و احساس خواستنی نبودن را به صورت اعمال و رفتار همراه با خشونت بروز می دهند. روانشناس کودک به والدین پیشنهاد می کند تا برای رفع این مشکل چنانچه نیاز به دخالت مسئولین مدرسه می باشد سریعا مشاور تحصیلی کودک را در جریان قرار دهند تا برای رفع این مشکل چاره ای بیندیشند.یکی دیگر از عواملی که برای خشونت کودکان به صورت شایع در مرکز مشاوره کودک دیده می شود، نیاز به توجه در کودک می باشد کودکانی که دچار کم توجهی یا عدم توجه مناسب از سوی والدین هستند معمولا دست به اعمال پرخاشگرانه برای جلب توجه می کنند. از نظر بهترین متخصص روانشناس در بهترین کلینیک های روانشناسی کودکانی که والدین کنترل گر دارند یا بسیار سخت گیر هستند، کودکانی خشن پرورش می دهند. مشاور روانشناس کودک به والدین پیشنهاد می کند تا کنترل کودکان را به صورت غیر مستقیم انجام دهد تا کودکان احساس فشار بر روی تصمیمات خود احساس نکنند. والدینی که رفتار سختگیرانه نسبت به کودک خود نشان می دهند ، کودکانی سر سخت پرورش می دهند چه بسا کودک به غیر از پرخاشگری برای مقابله با رفتار اشتباه والدین به دروغگویی نیز روی آورد.

بهترین کلینیک های روانشناسی تهران موضوعی دیگر را جزء موضوعات اساسی که بر رفتار کودک اثر مستقیم دارد بر عوامل ایجاد خشونت افزوده و آن رفتار والدین نسبت به یکدیگر است. دکتر روانشناس بر این عقیده می باشد والدینی که نسبت به یکدیگر از اعمال و رفتار های خشونت آمیز استفاده می کنند فرزندانی با الگوی تربیتی اشتباه پرورش خواهد داد و برای اصلاح این الگو نیاز دارند تا حتما به یک مشاور خوب روانشناس مراجعه نمایند.