مشاور ازدواج در کلینیک روانشناسی به شاخه های مختلفی تقسیم می شود. مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده و..... همگی در حیطه کاری مشاور ازدواج می باشد. در بهترین کلینیک های روانشناسی سعی بر آن شده تا با وضعیت موجود در جامعه امروز و افزایش مشکلات زوجین خدمات تخصصی تری برای مشاوره ازدواج ارائه شود. بسیاری از افراد مشاوره پیش از ازدواج را امری غیر ضروری می دانند و این در حالی است که از آگاهی ها و آموزش هایی که دکتر مشاورازدواج ارائه می دهد ناآگاه هستند.

بهترین انتخاب برای کسانی که به دنبال یک راه صحیح برای برسی انتخاب خود هستند استفاده از کلینیک های تخصصی می باشد که از متخصص روانشناس استفاده می نمایند. دکتر روانشناس با مصاحبه حضوری و برسی شخصیت افراد در کنار انجام تست های روانشناسی می تواند افراد را به هدف مراجعه به مرکز مشاورهبرسانند. در بسیاری از مراکز مشاوره جلسات گروهی و کارگاه های روانشناسی ازدواج برگذار می شود. اگر چه این کلاسهای روانشناسی به افزایش اطلاعات افراد کمک زیادی می کند اما این دوره های روانشناسی را نمی توان جایگزین جلسه فردی با دکتر مشاور ازدواج نمود.

بسیاری از افرادی که به مرکزمشاوره مراجعه می کنند تنها اطلاعاتی در حد زندگی هایی که در اطراف خود دیده اند دارند و تصور می کنند شکل زندگی مشترک تنها به همان صورتی است که والدین آنها، داشته اند و الگوی زندگی مشترک برای آنها تنها روابط نزدیکان است. گاهی افرادی که به روانشناس ازدواج مراجعه می کنند به یکدیگر علاقه مند می باشند و صرفا برای آن که تایید یک متخصص روانشناس ازدواج را بگیرند به مرکزمشاوره ازدواج مراجعه می کنند. باید توجه داشت روانشناس نمی تواند مانع ازدواج شود بلکه تنها اطلاعاتی را که با شناخت افراد و انجام تست روانشناسی توسط روانسنج انجام می دهد می توانند  شباهت های و تفاوت های شخصیتی افراد را به آنها گوش زد کنند و با آموزشهای مناسب افراد را برای یک زندگی مشترک خوب آماده سازند تا افراد با احساسات هیجانی ، تصمیم به ازدواج نگیرند.

انتخاب شریک زندگی از مهمترین تصمیمات افراد در زندگی است. آرامش فرد و کودکانی که در این خانواده متولد می شوند همگی بستگی به این انتخاب دارد و چه بهتر که افراد با مراجعه به دکتر روانشناس هم انتخاب خود را مورد برسی دقیق قرار دهند و هم برای ساختن یک زندگی بهتر از آموزشهای بهترین مشاور ازدواج بهره مند شوند. یک مشاور ازدواج خوب به افراد کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های مختلف واکنشهای صحیح داشته باشند و از این طریق به استحکام روابط زناشویی افزوده شود.

کلینیک انتخاب نو با مدیریت آقای دکتر تابع جماعت وخانم دکتر باقری فضایی مناسب برای مراجعین فراهم آورده اند تا هم با کمک مشاوران متخصص و هم کارگاه های خوب روانشناسی بتوانند با شیوه های صحیح زندگی آشنا شوند و آن را به کار گیرند. این کلینیک روانشناسی ، به عنوان یکی از بهترین کلینیک های شمال تهران بسیار شناخته شده است که توانسته رضایت بسیاری از کسانی که نیاز بهبهترین خدمات روانشناسی داشتند را جلب نماید.