عزت نفس یکی از موارد ضروری برای هر انسانی است و زمانی که شما از عزت نفس مافی برخوردار باشید در عملکرد های زندگی نظیر تحصیلی ، شغلی ، اجتماعی، خانوادگی و ازدواج و …. موفق خواهید بود و واکنش مناسبی خواهید داشت. اما اگر عزت نفس پایینی داشته باشید به توانایی های خود در انجام أمور و باور درونی بر این که سما می توانید را نخواهید داشت و در نتیجه مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف زندگی تجربه خواهید مرد. این عزت نفس از همان دوران کودکی و در محیط خانواده شکل می گیرد و به خمین پلیل والدین باید خیلی به این موضوع اگاهی داشته باشند.

 

مطالعات مراکز مشاوره تهران نشان می دهد کودکان بسیار تأثیر پذیر جستجوگر و شیفته آموختن هستند و با گیرنده های نیرومندشان اندیشه، احساسات و عقاید والدینشان را نسبت به خود جذب می کنند بر این اساس اظهار نظرها و حرف های مثبت یا منفی والدین و سایر اطرافیان نسبت به بچه ها در ذهنشان برنامه نویسی شده و میزان بهره کیری از قابلیت هایشان را در بزرگسالی تعیین می کند هر چه حرف های منفی بزرگترها بیشتر باشد قابلیت کمتری از ذهن بچه ها در دسترسشان قرار می گیرد و بر عکس هر اندازه میزان اظهار نظرهای مثبت ما بیشتر باشد راه برای بروز و تجلی استعداد و قابلیت های باطنی فرزندانمان هموارتر و امکان دستیابی شان به توفیق، تندرستی و شادکامی بیشتر می شود.

نکته ی مهم در این زمینه

ذکر نکته ای از سوی روانشناس خوب  در اینجا ضروری به نظر می رسد این است که فرزند شما باید عبارت های مثبتی را که درباره او به کار می برید واقعی دانسته و به آن ایمان بیاورد. در غیراین صورت آن ها را اظهار نظرهای سطحی به شمار آورده و در برابر نفوذ آن به ذهن ناهشیارش مقاومت می کند. او باید از صمیم قلب و در ژرفای ذهنش خود را مستحق و سزاوار یک صفت یا موقعیت خاص بداند و هیچ تردیدی از این جهت به دل راه ندهد. فرزندانمان چون آینه بازتاب اعتقادات و باورهای ما هستند اگر افکار قالبی مان را بررسی نکنیم و با دیدی باز و ذهنی گشوده با همه چیز رو به رو نشویم فقدان ها، کمبودها یمان را به ان ها منتقل خواهیم کرد.

بهترین مشاور خانواده می گوید استفاده از عبارت هایی نظیر در این زمینه استعداد نداری و نسبت دادن القاب تحقیر کننده مثل دست و پا چلفتی، بی دست و پا، کودن و احمق و یا سر به هوا حقارت را در کودک ایجاد می کند وهمچنین کوچک شمردن بچه ها با کلمه ها نیز همین تاثیر را خواهد داشت.

ایا به سلامت روان به اندازه سلامت جسمی اهمیت می دهید؟

والدین معمولا زمانی که فرزندشان سرما می خورد و یا با یک بیماری جسمی مواجه می شود خیلی فوری برای رفع آن کوشش می کنند و این آمادگی را دارند که برای درمان ان هرکاری انجام دهند ولی باید بدانید که توجه به سلامت روان نیز به همان اندازه الزامی است و نباید نادیده گرفته شود. 

طبق نظر روانشناس خوب والدین با گفتار و رفتار نامناسبشان بزرگترین ضربه ها  را به نظام فکری فرزندانشان وارد ساخته به طوری که آنان پس از سپری کردن دوران کودکی و با وارد شدن به اجتماع به قابلیت ها و توانایی های خود ایمان ندارند، قدرت درونشان را دست کم می گیرند و از قبول مسئولیت ها شانه خالی می کنند. پس این خود شما هستید که با بی توجهی به موارد گفته شده در برابر خوشبختی فرزندتان سد و مانع ایجاد می کنید و  باعث ایجادسستی و ضعف در او می شوید. 

 

مراکز مشاوره تهران تاکید می کنند که اگر می خواهید فرزندتان در مواجهه با با فراز و نشیب های  زندگی و چالش های پیش رو  سالم و سربلند عبور کند ضرورت دارد الگوی فردی مستقل، خودکفا و آزاد اندیش را به نمایش گذارید و به او اجازه دهید تا خودش سعی و تلاش کند و زمین بخورد برخیزد و برای یافتن معنای ژرفتر زندگی بکوشد فراموش نکنید که اطهار نظر های منفی از سوی هر کسی که بر زندگی فرزند شما نفوذ دارد مخرب و بازدارنده است. بنابراین خواهران ،برادران ،پدربزرگ ،مادر بزرگ و ختی افراد  مدرسه نظیر مدیر، معلم و ناظم همگی بر روان او تأثیرگذاشته و موقعیت اجتماعی اش را در بزرگسالی تعیین می کنند. پس به جز توجه به حالات و رفتار خودتان بر روابط سایر افراد با نفوذ زندگی فرزندتان نیز نظارت داشته باشید و به آنان اجازه ندهید که با ملامت و تحقیر با او صحبت کنند و عزت نفس او را خدشه دار کنند. 

کلام آخر:

همانطور که می بینید رفتار شما و اظهارات شما به فرزندتان می تواند عزت نفس او را ضعیف یا قوی سازد و در نتیجه بر أساس ان سلامت روان او را تغییر می دهید پس اطلاعات لازم را از سوی بهترین مشاور خانواده در زمینه فرزند پروری مناسب کسب کنید.