متخصص مشاور کودک در مرکز مشاوره کودک همکاری صمیمانه والدین را برای درمان کودکان می طلبد. در کلینیک های روانشناسی کودک معمولا بخشی جداگانه برای کودکان تعبیه می شود که در آن مشاور کودک از  لوازم بازی و نقاشی استفاده می کند برای اتجام تست روانشناسی کودک و یا بازی درمانی ، توجه به کودکان و درمان کودکان در زمان مناسب در آینده کودکان بسیار تاثیر گذار است. بسیاری از کودکانی که دچار اختلالات مختلفی هستند چنانچه در زمان مناسب به متخصص روانشناس کودک مراجعه نکنند چه بسا در بزرگسالی این اختلالات تبدیل به معلولیت های ذهنی و رفتاری در کودکان گردد.

مراجعه به یک کلینیک روانشناسی کودک خوب و کمک گرفتن ازمشاور روانشناس کودک برای کودکان استثنایی بسیار با اهمیت می باشد. مشکلات ذهنی ، توانایی های متفاوت در یادگیری و تمرکز ، شیوه های تربیتی و آموزش به کودکان ، از موضوعات مورد توجه روانشناسان کودک می باشد. از نظر بهترین متخصصین روانشناس روان کودکان از بزرگسالان بسیار پیچیده تر می باشد و به همان نسبت نیز درمان سخت تری دارد. کودکان همواره در حال رشد هستند و تجربیات آنها نسبت به زندگی افزایش می یابد . این تغییر پذیر بودن کودک باعث شده تا دکتر مشاور کودک با پروژه سخت تری در درمان کودکان رو به رو باشد.


از نظر دکتر روانشناس کودک بسیاری از کودکانی که دارای اختلالات رفتاری و ناسازگاری هستند مشکلاتشان به محیط آنها ارتباط دارد. محیط نامناسب و خانواده های متشنج فرزندانی با خلق پرخاشگر و پریشان بسیار دیده می شود.مشاور خوب کودک در کنار درمان به والدین پیشنهاد می دهند تا شرایط خانواده را برای رشد کودکان آماده کنند. کودکان معمولا تمایل دارند تا در شرایط گذشته باقی بمانند و این والدیم و مشاوران هستند که باید با مقاومت و ایجاد فضا های جدید به این خواسته کودک توجه نکنند.

از نظر مشاور کودکان فشار روانی مادر چه در زمان بارداری و چه پس از آن به صورت مستقیم بر خلق فرزندان اثر گذار است. در بهترین مرکز مشاوره کودکان برای درمان کودکان پرخاشگر سابقه مادر در زمان بارداری بسیار مورد توجه قرار می گیرد. مادرانی که زمان بارداری آرامی نداشته اند و فشار عصبی زیادی را تحمل کرده اند، فرزندانشان از همان ابتدای تولد دچار گریه های ممتد و بیداری های طولانی می باشد. مصرف انواع مواد تحریک کننده سیستم عصبی همچون سیگار ، کافئین و انواع مشروبات الکلی نیز تاثیرات خلقی بر کودکان دارد.

این مادران قادراند با مراجعه به موقع به یک مرکز مشاوره خوب و درمان به موقع کودکان از ایجاد آسیب های جدی تری در آینده کودک جلوگیری نمایند. کلینیک روانشناسی انتخاب نو همراهی مناسب برای والدینی می باشد که آینده ای خوب را برای فرزندانشان تصور می کنند.