روانشناس کودک برنامه های تلوزیونی و بازی های رایانه ای را یکی از مهمترین عوامل خشونت در کودکان می دانند. در مرکز مشاوره یک روانشناس خوب کودک به والدین پیشنهاد می کند تا برنامه مشخصی برای دیدن تلوزیون و استفاه از بازی های رایانه ای برای کودکان قرار دهند و برای آنها توضیح دهند که بازیگری که مورد خشونت واقع می شود در حقیقت اتفاقی برایش نمی افتد، این موضوع باعث می شود تا کودک خشونت را امری طبیعی نداند و از آن برای همه موارد استفاده نکند.

بسیاری والدین از این که کودکانشان تحت دارو درمانی قرار بگیرند وحشت دارند و از مراجعه به روانپزشک کودک اجتناب می کنند اما گاهی مشاور کودک بهبود شرایط روانی کودک را در مصرف دارو می داند و لازم است کودک برای آن که در آینده دچار مشکلات جدی تری به خاطر خشونتشان نشوند مصرف یک دوره دارو را بپذیرند.

کودکان معمولا درباره برنامه های تلوزیونی یا بازی هایی که می کنند با یکدیگر صحبت می نمایند و یک مشاور کودک خوب به تاثیر همسالان بسیار اهمیت می دهد و همواره به والین پیشنهاد می کنند تا دوستان فرزندان خود و روابط بین آنها را مورد کنترل خود قرار دهند و در صورت نیاز با والدین آنها درباره کودکانشان گفتگو کنند و به دوستان فرزندان خود توجه ویژه ای نشان دهند.

معمولا بسیاری از کودکانی که به کلینیک روانشناسی کودک مراجعه می کنند خشونت کلامی را از والدین آموزش دیده اند، فشار اقتصادی و اجتماعی به والدین باعث می شود تا از توجهی که باید نسبت به آموزش کودکان داشته باشند منحرف شود و دقتی به برخوردی که با یکدیگر و دیگران درمقابل فرزندان خود دارند بی توجه باشند. این درحالی است که کودکان به رفتار والدین خود بسیار توجه دارند و از آنها آموزش می گیرند.

گاهی کودکان کسانی که به مشاوره خانواده مراجعه می کنند و یکی از والدین دچار عدم کنترل خشونت خود می باشد بر طبق نظر روانشناس خانواده به متخصص روانشناس کودک ارجاع داده می شوند تا با درمان به موقع از ادامه دار شدن مشکلات کودک بکاهند. بهترین روانشناس کودک با رفتاری متفاوت و با محبت می تواند جلب اطمینان کودک بنماید تا کودک از روانشناس خود آموزش پذیری داشته باشد و درباره مشکلات و دغدغه های ذهنی خود با مشاور صحبت کند.

بسیاری از کودکان از رفتاری که والدین برای کنترل آنها انجام می دهند دچار خشم می شوند، بهترین مشاور کودک در بهترین مراکز روانشناسی کودک به والدین آموزش می دهند تا چگونه بدون آن که کودک متوجه شود آنها را با رفتاری مناسب ، که غرور کودک را مورد آسیب قرار ندهد کنترل نمایند.