روانپزشک و روانشناس همواره رابطه نزدیکی با دیکدیگر دارند، بسیاری از افرادی که به کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند تا از خدمات مشاوره بهره مند شوند ممکن است نیاز به مراجعه دکتر روانپزشک نیز داشته باشند و یا بلعکس، کسانی که به روانپزشک مراجعه می نمایند احتمال دارد برای حل مشکلاتشان به مشاور ارجاع داده شوند.
کسانی که از بیماری روحی رنج می برند معمولا در کنار دارو درمانی الزام استفاده از یک روانکاو و یا مشاور روانشناس را دارند، به عبارتی دکتر روانشناس و دکتر روانپزشک مکمل یکدیگر محسوب می شوند. البته هستند افرادی که برای مراجعه به یک کلینیک روانشناسی خوب تنها نیازمند حضور یک مشاور و راهنمایی گرفتن از آنها هستند اما تعدادی از افرادی که به خاطر درمان افسردگی، درمان استرس ، درمان بیش فعالی کودکان ، درمان پرخاشگری ، درمان وسواس و... به مشاور حرفه ای در کلینیک های روانشناسی مراجعه می نمایند نیازمند دارو درمانی و ارجاع دادن به متخصص روانپزشک می باشند.
جلسات روانپزشکی با جلسات مشاوره با وجود این که مکمل یکدیگر هستند اما تفاوتهای زیادی دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم:
١- مهمترین تفاوت روانپزشک و روانشناس مشاور در شیوه درمانی آنها می باشد. روانپزشکی بر اساس دارودرمانی استوار است در حالی که روانشناسان از تجویز تکنیک ها و مکالمه برای درمان استفاده می کنند.
٢- جلسه مشاوره یک روانشناس خوب بین ۴۵ دقیقه تا ١ ساعت بر اساس نیاز مراجع تعیین می شود، در حالی که جلسه روانپزشک معمولا بین ١۵ دقیقه تا ٢٠ دقیقه تعیین می شود.
٣- نیاز مراجعه افرادی که از روانپزشک خوب استفاده می کنند به مشاور حرفه ای بسیار بیشتر از کسانی می باشد که به مشاور خوب مراجعه می کنند.
۴- روانپزشک دوره های پزشکی عمومی را می گذرانند در حالی که روانشناسان، دکترای روانشناسی در حوضه های مختلف از جمله بالینی، عمومی، کودک و.... را باید اخذ نموده و از سازمان نظام روانشناسی پروانه فعالیت تهیه کرده باشند.
۵- دکتر روانپزشک خوب در صورت گذراندن دوره های مشاوره ، روان شناختی و.... می توانند برای مشاوره به بیماران خود نیز اقدام کنند اما حتی یک مشاور متخصص اجازه درمان دارویی ندارد.

باید توجه داشت با وجود اطلاعاتی که از روانپزشکان و متخصص روانشناس داریم اما همواره مراجعه به بهترین کلینیک روانشناسی و بهترین مرکز مشاوره انتخاب صحیح تری برای گرفتن خدمات روانشناسی و روانپزشکی می باشد.
روانشناس در هر مرحله از زندگی می تواند با مشاوره و آموزشهای تخصصی به مسیر زندگی افراد کمک کند. بسیاری مراجعه به متخصص روانپزشک و دکتر روانشناس را بسیار بد می دانند و در مقابل در خواست نزدیکان سوال می کنند که مگر ما دیووانه هستیم. باید دقت داشت مراجعه به روانشناس انتخاب مناسبی برای افرادی است که نیاز به کمک دارند.
در جوامع پیشرفته همه افراد برای انتخاب مسیر زندگی خود در حیطه خانواده ، تحصیل ، شغل ، ازدواج ، کودک و.... از کمک روانشناس حرفه ای در کلینیک روانشناسی خوب کمک می گیرند.