مشاور روانشناس کودکانی را که برای درمان بیش فعالی به مرکز مشاوره کودکان مراجعه می کنند را از نظر مشکلات روانی دیگر همچون افسردگی و اختلالات دو قطبی نیز مورد برسی قرار می دهند. افزایش سن باعث بهبود بسیاری از کودکانی می شود که دچار بیش فعالی می باشند. یک روانشناس کودک خوب پیشنهاد می کند تا اختلال بیش فعالی در کودکان در همان زمان کودکی درمان شود زیرا امکان دارد کودکان در بزرگسالی دچار افسردگی شوند.

علت بیش فعالی در کودکان معمولا به وراثت و محیط مربوط می شود و روانشناس سعی می کند تا با درمان به موقع از دیگر آسیب هایی که بیماری بیش فعالی به کودکان وارد می کند جلوگیری نماید. مادرانی که در دوره بارداری از مشروبات الکلی یا سیگار استفاده می نمایند و یا در هفته های اول به دنیا آمدن نوزاد به بهداشت روانی کودک توجه زیادی نمی کنند، احتمال آن که کودکانی با اختلالات بیش فعالی داشته باشند بسیار زیاد است.

در بسیاری از مراکز مشاوره کودکانی که به علت بیش فعالی مراجعه می نمایند دچار فعالیت بیش از اندازه و کمبود تمرکز هستند، این کودکان در دوران تحصیل خود بسیاری از لوازم خود را گم می کنند و در یادگیری و نوشتن دچار تمرکز پایینی هستند. بهترین مشاور روانشناس برای تشخیص بیش فعالی کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو از آزمون های متعددی استفاده می نمایند تا وجود یا عدم وجود بیش فعالی در کودک یا درجه بیش فعالی آنها را تشخیص دهند.

روانشناس کودکان برای درمان بیش فعالی گاهی از دارو درمانی در کنار درمان روانی استفاده می کنند. برای دارو درمانی معمولا از روانپزشک کمک گرفته می شود ، همچنین برخی از مشاوران گذراندن جلسات نوروفیدبک را برای کودکان بیش فعال بسیار کارآمد می دانند،نوروفیدبک برای افزایش حافظه و تمرکز تمرینات بسیار خوبی برای ارائه می دهد. نقاشی و بازی درمانی نیز برای درمان بیش فعالی بسیار مواثر است و طی آن مشاور می تواند بازی هایی را که به کنترل بیش فعالی کودک می انجامد به والدین پیشنهاد دهد تا از آن برای کنترل کودک خود استفاده نمایند.

بهترین روانشناس کودک والدین را برای کنترل و کمک به درمان بیش فعالی کودک آموزش می دهد. والدین با روشهایی مانند تهییه خوراک مناسب و استفاده از موزیک های آرام می توانند جسم و ذهن کودک را تقویت کنند و بازی هایی را که مشاور روانشناس پیشنهاد می کند را با کودک خود تمرین کنند، باید توجه داشت مشارکت والدین در درمان کودکان بسیار با اهمیت می باشد و می تواند تاثیرات زیادی در رفع بیش فعالی در کودکشان شود.