نوروفیدبک بسته به روش و تکنیکی که روانشناس در مرکز مشاوره برای درمان اختلال روانی استفاده می نماید می تواند کاربرد داشته باشد. روش نوروفیدبک ، روشی نسبتا جدید و کار آمد می باشد که در کلینیک روانشناسی انتخاب نونیز از آن استفاده می شود. نوروفیدبک در مرکز مشاوره انتخاب نو به کمک مشاوران و روانشناسان آمده و به بهبود و درمان انواع اختلالات روانی می پردازد. نا آشنایی عموم مردم باعث شده تا افراد زیادی از این روش درمانی استفاده نکنند در حالی که این تمرینات نوروفیدبک بدون هیچ عوارضی برای افراد می باشد و درمانی مناسب از طریق تمرین مغز می باشد.
مغز پر از امواج مختلفی می باشد که تاثیرات مختلفی بر اعمال افراد دارد ، متخصص نوروفیدبک با ایجاد امواج کنترل شده توسط دستگاه نوروفیدبک می تواند تغییراتی در روند فعالیت مغزی افراد ایجاد نماید. نوروفیدبک در کلینیک روانشناسی انتخاب نو با استفاده از ارسال امواج نوروفیدبک می تواند کنترل و جهت امواج مغزی را تغییر دهد. دکتر متخصص نوروفیدبک در جلسه اول یک بیس لاین که تصویری از شکل امواج مغزی از فرد ارائه می دهد ، تهیه می کنند بعد از آن در اثر تکرار و تمرین این امواج تحت تاثیر قرار گرفته و می تواند تغییرات مناسبی داشته باشد.

کاربرد نوروفیدبک چیست ؟
از مواردی که در کلینیک های روانشناسی از نوروفیدبک استفاده می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاهش و درمان افسردگی _ کاهش و درمان اضطراب و استرس _درمان بیش فعالی _ افزایش تمرکز _ کاهش و درمان وسواس فکری _ افزایش یادگیری ودرمان اختلالات یادگیری.
متخصص روانشناس پس از برسی اختلال روانی فرد می تواند این نوع درمان را به افراد پیشنهاد دهد . درمان نوروفیدبک نوعی درمان نوین در ایران می باشد که در بهترین کلینیک های روانشناسی تهران از آن استفاده می گردد. هر یک از ختلالات روانی در صورت حاد بودن نیاز به دارو درمانی و استفاده از یاری دکتر روانپزشک دارد. اما بهترین روانشناس مشاوره معمولا چنانچه تشخیص بر تاثیر گذار بودن نوروفیدبک بر اختلال فرد را دهند از انجام تمرینات نوروفیدبک در کنار مشاوره استقبال می کنند ، زیرا این روش درمانی کمترین آسیب را به همراه داشته و فرد از عوارض جانبی و احساس اعتیادی که معمولا در دارو درمانی پدید می آید نیز رها می گردد.

تعداد جلسات نوروفیدبک در مرکز نوروفیدبک انتخاب نو
استمرار در جلسات نوروفیدبک نکته بسیار با اهمیتب می باشد که بهترین روانشناس نوروفیدبک در مراکز مشاوره به آن توجه ویژه ای می نماید زیرا این تغییرات زمانی اثر بخش می باشند که به صورت پی در پی انجام گیرد و به نوعی مغز را وادار به تغییر عملکرد بر اساس خواسته روانشناس نماید. وضعیت بهبود شرایط فرد در چند جلسه اول بسیار مشخص می باشد . افرادی که از این روش برای درمان اختلالات روانی خود استفاده نموده اند ، نوروفیدبک را بسیار کارآمد توصیف می کنند.