عصبانیت همیشگی نیست و ما به طور ناگهانی از آرامش به عصبانیت نمی رسیم . بلکه می توانیم آن را مانند پیوستاری در نظر بگیریم که در قسمت پایین آن رنجش و نا امیدی و آزردگی را در بر می گیرد و در بخش میانی آن ناراحتی و دلخوری و خشم است و انتهای این پیوستار خشم و انفجار است . مشاور حضوری اشاره می کند که تمامی احساسات ما اطلاعاتی هستند که به ما کمک می کند تا در انواع موقعیت ها چگونه عمل کنیم و از خود محافظت کنیم . بخش میانی مغز انسان ها آمیگدال نام دارد که پردازش اطلاعات و خاطرات گذشته به این قسمت از مغز مربوط می شوند . وقتی درک ما از چیزی ، دز سطح خود آگاه یا نا خود آگاه به شکل یک هشدار باشد ، بدن ما از بخش داخلی غده فوق کلیوی هورمون آدرنالین آزاد می کند . غدد فوق کلیوی برای مقابله با استرس به انسان کمک می کند عصبانیت همان برچسبی است که مغز ما روی برخی شرایط خاص می زند . این شرایط واکنش استرس را در بدن ما فعال می کند . هورمون آدرنالین در سراسر بدن فعالیت می کند و مجاری تنفسی ما را منبسط می کند تا اکسیژن کافی داشته باشیم و رگ هایمان را منقبض نگه می دارد تا قلب و مغز بتواند به تولید خون اکسیژن دار ادامه دهد و این خون برای واکنش های سریع و قاطع ضروری است . یعنی قلب ما شروع به تپیدن می کند ، تنفس ما سریع تر می شود و ماهیچه هایمان منقبض می شود 

طبق نظر مشاوران مطب روانشناسی مناسب واکنش جنگ ، گریز و انجماد از واکنش های حیاتی است و مغز ما در پس زمینه ی خود در حال انجام برخی محاسبات است تا بفهمد بهترین روش برای نجات از وضعیت خطرناکی که شناسایی کرده ، چیست . ما زمانی جنگ می کنیم که جنگیدن بهترین شانس بقای ما باشد و یا در برخی موارد دیگر ممکن است که گریز احساس نجات و خلاصی بیشتری در ما ایجاد می کند و یا در مواردی منجمد شدن و توقف است که شرایط بهتری را برای ما ایجاد می کند .

احساسات و عواطف در بسیاری از موارد خوب است ولی گاهی  میزان آن بیش از حد می شود . البته باید بگوییم که همه ی احساسات ما اطلاعاتی هستند که بدن و مغز م برای جلب توجه ما به آن چه در اطرافمان در حال وقوع است، می فرستد و به ما در واکنش نشان دادن کمک می کند. همه ی احساسات برای انسان مفید هستند حتی احساسات نا متعارف و نا خوشایند . وقتی احساسات در واکنش به لحظات حال بروز می کنند بیانگر وضعیت ما هستند . وقتی اتفاقات نا گواری برایمان رخ می دهد ، آن تجربیات تلخ را در قالب حافظه ی زندگی نامه ای رویدادی رمز گذاری می کنیم و موقعیت هایی که اتفاقات بد گذشته را به یادمان می آورند باعث فعال شدن واکنش های حیاتی در ما می شوند تا دوباره آسیب نبینیم . 

چه مواردی عصبانیت ما را بر می انگیزاند ؟

مرگ و زندگی :

همه ی جانداران ، از جمله انسان ها ، در صورتی که متوجه حمله ای شوند که جان آن ها را تهدید می کند ، از خود دفاع می کنند . 

توهین :

در حالت کلی وقتی که نظم اجتماعی به هم می خورد یا بحثی بر سر قدرت در میان اعضای یک گروه شکل می گیرد ، توهین و بی احترامی به وجود می آید . همه ی افراد در مقابل توهین به شان خود واکنش نشان می دهند و این می تواند خشم و عصبانیت باشد . 

خانواده :

همه ی ما از اعضای خانواده خود در مقابل حمله محافظت می کنیم و هر گونه اتفاق نا خوشایند برای آن ها ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد و هر گونه تهدید ما را به حمایت از آن ها هدایت می کند . همچنین محافظت از همسر و هر گونه تهدید نسبت به او عصبانیت را به همراه خواهد داشت .

متوقف شدن :

انسان ها با قید و بند و محدودیت در تعارض هستند . هر زمان که عاملی برابر خواسته ها یا پیشرفت ما قرار بگیرد و مانع حرکتمان در آزادی شود . عکس العملمان عصبانیت خواهد بود . به عبارتی می توان گفت که عصبانی شدن عکس العملی است در برابر مانعی که در مسیر ما قرار دارد .

منابع :

انسان ها برای حفظ دارایی خود دست به هر کاری می زنند ، اگر دارایی با ارزشی داشته باشیم ، آن گاه هر تهدیدی نسبت به آن باعث ایجاد خشونت می شود .

نظم اجتماعی :

انسان هایی که نظم جامعه را به هم می زنند باعث ایجاد واکنش ترسی در ما می شوند که حس می کنیم ، به علت عملکرد نادرست آن ها ، همه چیز دچار سقوط و فروپاشی خواهد شد . در واقع کار های نادرست آن ها نقض قوانینی است که برای تعاملاتمان وضع کرده ایم .

بسیاری از موارد دیگر مانند طایفه ، محیط زیست و .... هستند که می توانند واکنش ما نسبت به فعال سازی مدار خشم را به مراتب خطرناک تر کنند . برخی از عصبانیت ها نا به جا و به دلیل بسیاری از عوامل روانشناختی می باشد که نیازمند درمان و کنترل هستند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره انتخاب نو تماس بگیرید . کنترل کردن هیجانات منفی و آگاه شدن نسبت به آن ها یکی از مهارت های اساسی در زندگی هر فردی است و به همین جهت یادگیری آن ها برای داشتن رابطه مناسب شغلی ، خانوادگی ، فرزندان و ...... مهم و ضروری است . برای یادگیری مهارت ها می توانید از طریق تلفن روانشناس متخصص در ارتباط باشید .