کلینیک روانشناسی کودک محلی پر انرژی برای مشاوره کودک می باشد. مراجعه به مرکز مشاوره برای مشاور کودک انتخاب بسیار مناسبی برای والدینی می باشد که تربیت فرزندانشنان را ارزشمند می دانند.
کودکی یکی از مهمترین بخش های سازنده در آینده افراد را در بر می گیرد . برای مراجعه به مشاورکودک نیازی نیست حتما کودک دچار ناهنجاری های رفتاری و ذهنی باشد روانشناس کودک برای تربیت بهتر کودکان کمک بسیار خوبی برای والدین می باشند. مشاوره کودک با کمک گرفتن از روشهای مختلف از طریق صحبت کردن ، نقاشی ، بازی و حتی جلسات نوروفیدبک می توانند به توانایی ها و یا مشکلات کودک پی ببرند و آنها را برای داشتن زندگی بهتر همراهی کنند.

اختلال هایی که کودکان از آن رنج می برنک کدام اند؟- کودکان پرخاشگر : بسیاری از والدینی که به کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند از خشونت کودکان رنج می برند، کودکان به دلایل متفاوتی از خود خشونت نشان می دهند مثل: تاثیر از همسالان یا والدین ، افسرگی ، بازی ها و برنامه های تلوزیونی و...
- کودکان مضطرب: دکتر روانشناس کودک بهترین کمکی است که می توان به یک کودک پر استرس نمود. استرس در کودکان دلایل متنوعی دارد که می توان به نمونه هایی از آن اشاره نمود: فعالیت بیش از توان جسمی و روحی کودک ، درگیری بین والدین ، اخبار و تصاویر ناراحت کننده و...
- کودکان بیش فعال : بیشتر مراجعین به مشاوره کودک را افرادی تشکیل می دهند که کودکان بیش فعالدارند ، یک روانشناس خوب کودک با روشهای حرفه ای و آموزش مناسب به والدین می توانند به کنترل و درمان آن بپردازند ، درمان بیش فعالی در کودکان برای آینده کودکان بسیار با اهمیت می باشد.
- کودکان وابسته : برخی از کودکان از وابستگی شدید به والدین رنج می برند و در صورت عدم حضور والدین به شدت ناآرام می شوند، این کودکان به دلایل روانشناختی دچار وحشت و ترس از تنهایی هستند دکتر مشاور کودک با درمان های مناسب می تواند به بهبود این کودکان کمک کند.
نمونه هایی که گفتیم جزو پر کاربرد ترین دلایل مراجعه به مشاورکودک می باشد. مشاور کودک حرفه ای تست های روانشناسی را در قالب بازی ها و نقاشی به کودک ارائه می دهد و به والدین کمک می کند تا با روشهای مناسب کودکان را همراهی کنند.
در یک کلینیک مشاوره خوب مشاور کودک خانم و مشاور کودک آقا به خاطر حساسیتی که بعضی از کودکان برای ارتباط با جنس مخالف دارد حضور دارد تا بهترین خدمات مشاوره کودکان بتواند به خانواده ها ارائه گردد.