در عرصه ی زوج درمانی به زوج هایی که در مورد مسائل مختلف نمی توانند به توافق نظر برسند زوج های متعارض گفته می شود گاهی اختلاف های آن ها شعله ور می شود و گاهی در حالتی ملایم تر در قالب تفاوت های پایان ناپذیرشان جلوه گر می گردد. در هر صورت زیربنای مشکلات آن ها را یک تعارض دردناک تشکیل می دهد که هرگز قادر به حل وفصل آن نبوده اند؛ 

ز‌وجین در مقابل مشکلات چه واکنش هایی نشان می دهند؟

مرکز مشاوره خانواده تاکید می کند هرچند ظاهر مشکلات زوج ها با یکدیگر متفاوت است، اما معمولاً آنها دارای مشکلی مشابه هستند.

زوج ها از احساس امنیت هیجانی در روابطشان بی بهره اند این احساس عدم امنیت هیجانی به دو شکل موجب بروز مشکل در زندگی زوج ها می شود  واکنشی بودن افراطی همسران در مقابل یکدیگر که منجر به تعارض های حل نشده و تکراری می شود به عدم پیوند مستمر همسران یا یکی از آن ها که به یک رابطه ی سطحی و همراه با نارضایتی ختم می گردد. اکثر زوج های دارای مشکل در یکی از این دومقوله یا ترکیبی از هر دو گرفتار می شوند هیچ کدام از این زوج ها قادر به درک ماهیت مشکل خود نیستند و با هراس از فعال شدن تعارض های زیربنایی زندگی می کنند روابط آنها تحت تأثیر این احساس است که مجبورند با یکدیگر محتاطانه برخورد کنند و گرنه دچار تعارضهای شدید خواهند شد. دکتر روانشناس می گوید زوج ها از این بابت که دیگری با انجام عملی به آن ها یا رابطه شان صدمه ای وارد آورد، احساس امنیت نکرده و در نتیجه به گونه ای عمل و رفتار می کنند که گویی در یک قلمروی خصومت آمیز به سر می برند. مطالعات مطب روانشناسی نشان می دهد آنها در برابر یکدیگر سپر دفاعی شان را به کار گرفته و هر کدام منتظر ادراک تهدید از طرف مقابل هستند برخی از زوج ها با عقب نشینی وکناره جویی با این احساس عدم امنیت مقابله می کنند و تنها بخشی از وجود خود را برملا می سازند و برخی دیگر به برخوردهای دفاعی روی می آورند. برخی دیگر نیز از لحاظ هیجانی کرخت شده و زندگی خود را از شور و شوق خالی می سازند. 

مرکز مشاوره خانواده اشاره به این موضوع دارد که مشکل زیربنایی عدم احساس امنیت هیجانی تا حد زیادی به دو حیطه ی کارکردی مربوط می شود ، دو حیطه که در آن ادراک از خطر روی می ده‌. هر یک از زوج ها نسبت به این دو موضوع دغدغه ی خاطر دارد اولی خود که در حیطه عزت نفس قرار می گیرد و دیگری رابطه  که در حیطه دلبستگی قرار می گیرد.

همسران بر سر چه با هم جدال میکنند؟ 

دکتر روانشناس می گوید در مشاجره های مکرر هر کدام از زوج ها می کوشند تا نحوه ی به تصویر کشیده شدن خود از سوی دیگری را تصحیح کنند. آنها به طور دفاعی پاسخ می دهند من چنین چیزی نگفتم منظورم این نبود تو ما را دچار این مشکل کرده ای  و یا تو می گویی این تقصیر من است  مشاجره ها از رویارویی تلاش زوجها برای تغییر دادن دیدگاه همسرشان نسبت به خودشان سرچشمه می گیرد یعنی میزان ارزش قائل شدن افراد برای خود و همسرشان تعارض وقتی بالا می گیرد که یک همسر در برابر چگونه به تصویر کشیده شدن خود از سوی دیگری واکنش نشان دهد البته چنانچه عزت نفس یک همسر به قدر کافی قوی باشد یا عزت نفس او به خوبی شکل گرفته باشد، ممکن استقادر به تحمل یا نادیده انگاشتن دیدگاه منفی همسرش نسبت به خود  باشد اما وقتی وی واکنشی نشان می دهد  همواره هدفش رد کردن این امر است که همسرش او را چگونه به تصویر می کشد. به همین دلیل زوج ها برای دفاع از خویش در برابر یک فقدان عزت نفس ادراکی جدال می کنند بازنده شدن در جدال می تواند به معنای رنج بردن از یک حقارت عمیق باشد و به همین خاطر است که برخی زوج ها به شدت انرژی و توان خود را صرف مشاجره هایی می کنند که به ظاهر سطحی هستند. آنچه زوج ها مجبورند از دست بدهند جایگاه خوبشان در چشم دیگری است و هراس زیربنایی آن است که آن ها در صورت از دست دادن این جایگاه خوب احساس حقارت خواهند کرد.برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مطب روانشناسی در ارتباط باشید. زیرا مشاجرات حل نشده مانندباری بر شانه های شما سنگینی خواهد کرد و شما را بسیار ازارخواهد داد ورابطه بین شما و همسرتان ضعیف خواهد شد و حال بدی را تجربه خواهید کرد. از این رو در درمان رابطه تان جدی باشید. برای کسانی که در حال ازدواج هستند از همان ابتدا یادگیری برخی مسائل ضروری است از طرفی کسانی که ازدواج مرده اند و با مشکلاتی مواجه شده اند نیز مهم است پس از امکانات مشاوره روانشناسی و اطلاعات مناسب بهره مند شوید.